Sökning: "Kan själv"

Hittade 163 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Kan själv.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-20Gör exjobb om BI i en spännande bransch (inaktivt)
2012-03-14Effekt på lustgasutsläppen från kompost och slam av frys-upptiningscykler (inaktivt)
2012-01-16Skapa QlikView applikation som skapar affärsvärde! (inaktivt)
2011-12-28Hur uppfattas Trafikverkets närvaro på Facebook? (inaktivt)
2011-11-29Examensarbete - Kvantifiering av aggregerde protiner i ryggmärgsvätska- biomarkörer för neurodegenerativa sjukdomar - 30 poäng (inaktivt)
2011-10-27Kvalitativ kartläggning av omfattning och möjligheter för kommuner att öka konkurrens och kostnadseffektivitet A) i bygg- och anläggningsupphandlingar och/eller B) genom agerande i plan- och exploateringsprocesser. (inaktivt)
2011-05-23Dimensionering av skruvförband mot statiska brott (inaktivt)
2011-03-29Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2011-02-15Faror i varor - riskuppfattningar och kemikaliesamhället (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete/Praktik inom CAD-konstruktion (inaktivt)
2010-12-14Konfigurationsstöd för framtagning av QMS (inaktivt)
2010-11-25Energiinventering och plan för hållbar energianvändning (inaktivt)
2010-11-15Utveckla en webbutik inom bokhandel (inaktivt)
2010-10-22Kartläggning av kunders behov av hållbara s.k. "outdoor produkter". (inaktivt)
2010-10-20Miljöutbildning för invandrare (inaktivt)
2010-10-13Software eco-system for Life-Cycle-Profit (inaktivt)
2010-10-07Simuleringsbaserad social nätverksanalys med osäkra data (inaktivt)
2010-09-20Utmanande och roligt exjobb på Gruppi AB för en talang inom webbutveckling (inaktivt)
2010-09-07X-jobbare inom ekonomi, handel el.dyl. (inaktivt)
2010-07-13Sweco - Exjobb 3D inom Geografisk IT, Göteborg (inaktivt)
2010-06-18Faror i varor - riskuppfattningar och kemikaliesamhället (inaktivt)
2010-06-09E-samhället och dess konsekvenser: risk och säkerhet, integritet och övervakningsteknologi (inaktivt)
2010-06-02Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2010-05-05Fordonsmedierad kommunikation och dess utveckling (inaktivt)
2010-04-29Simuleringsbaserad social nätverksanalys med osäkra data (inaktivt)
2010-04-26Vill du vara med och bygga framtidens verktyg för personlig utveckling? (inaktivt)
2010-02-24Tillskottsvatten i ledningsnät. (inaktivt)
2010-01-22Kopia av Omarbetning av hemsida (inaktivt)
2010-01-18Omarbetning av hemsida (inaktivt)
2009-11-24Undersökning av medelstam vid flerträdshantering, hur påverkas mätprecisionen vid flerträdshantering? (inaktivt)
2009-11-17Hälsoekonomisk studie för tekniska hjälpmedel (inaktivt)
2009-11-16Röda Korset söker dig som vill skriva en kandidat- eller magisteruppsats (inaktivt)
2009-05-26Val av assistanssamordnare (inaktivt)
2009-02-19Wiki och Samarbetsportal (inaktivt)
2009-02-13Utveckla Dalénium med nya experiment eller nya teman (inaktivt)
2009-01-26Lönsamhet för småskalig slakt och förädling. En jämförelse mellan att sälja djuren till slakteri och att hantera hela kedjan själv från uppfödning till försäljning till kund (inaktivt)
2008-10-06Hur ser köpprocessen ut hos företag som ska rekrytera? (aw) (inaktivt)
2008-09-17Om eko- och naturturism i Sverige (TH 02) (inaktivt)
2008-07-09Utveckling av havre som bränsle (inaktivt)
2008-06-16Hur har språk och kultur utvecklats genom åren? Analys av kontaktannonser, för ämnen svenska och retorik (inaktivt)
2008-05-30Automatiskt Snörasvarningssystem [Mekatronik] (inaktivt)
2008-04-01Tools for simulation of color in digital prints (inaktivt)
2008-02-19Marknadsplan, marknadsföring, försäljning i nystartat företag i upplevelseindustrin. (inaktivt)
2008-02-06Utveckla Dalénium med nya experiment eller nya teman (inaktivt)
2008-02-04Vilka är Sveriges soloföretagare idag? (inaktivt)
2007-12-20Är din framtid inom IT-integration och SOA? (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-12-05BET-PROJEKT; Examensarbetet där Näringsliv möter Akademi (inaktivt)
2007-11-26Avfallshantering inom Göteborgs Stad Centrum (inaktivt)
2007-11-13Employer branding – hur vi attraherar och behåller man personal. Hur vi attraherar man vissa åldersgrupper i en låglönebransch med låg status, kan detta förändras? (inaktivt)
2007-11-08Mjukvaru- och systemutveckling inom den senaste tekniken inom pocketPC, gprs, 3G, blåtand, GPS, elektronisk skrift och signaturer etc (inaktivt)
2007-10-24Antikroppar som nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2007-10-12Marknadföring av ny webbservice (inaktivt)
2007-09-21Media Streaming i ett P2P Network (inaktivt)
2007-09-19Marknadsundersökning för FMLS lokalförening i Kungsbacka. (FMLS=föreningen för funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter) (inaktivt)
2007-09-14Utveckla IT-användningen i undervisningen skolår 7-9 (inaktivt)
2007-09-07Marknadsundersökning - Rambölls arbetsgivarmärke bland studenter (inaktivt)
2007-09-06Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2007-08-31WM-data söker exjobbare till Göteborg inom Business Intelligence (inaktivt)
2007-08-17Utformning av grafisk profil och reklammaterial (inaktivt)
2007-08-16Ny typ av spelklient för internetbaserat spel om pengar! (inaktivt)
2007-07-18Examensarbete inom området test av elmotorer m.m. ALL-TEST - tekniska mätinstrument (inaktivt)
2007-07-18Examensarbete inom området test av elmotorer m.m. 20 p. Ämne: ALL-TEST. Tekniska mätinstrument. (inaktivt)
2007-07-18Utveckling av webbsida som fungerar som en bilddatabas av bilder med sökord och register m m (inaktivt)
2007-06-30Utredning av projekt i U-länderna (AP) (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-27Embedded Linux referensdesign baserad på ARM9 SoM (inaktivt)
2007-06-27Stabilisering av metallförorenade jordmassor med gips (inaktivt)
2007-06-17Var med och skapa Mobil Web 2.0! Vi söker studenter för exjobb/sidoprojekt inom systemdesign och systemutveckling (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-04Aiai - ett projekt syftande till att underlätta för funktionshindrade genom hjälp med de administrativa sysslorna förknippade med personlig assistans (inaktivt)
2007-06-04Exemensarbete gällande utveckling av konfigurationsgränssnitt gentemot en SIP baserad IP-telefonväxel (inaktivt)
2007-05-22Havre i förädlad form, utveckling av bindemedel. (inaktivt)
2007-05-11Realtime visualization and development of a user interface for motion capture applications (inaktivt)
2007-05-08Utveckla Dalénium med nya experiment eller nya teman (inaktivt)
2007-04-17Viskatalog (TH 03) (inaktivt)
2007-04-16Användarinterface mot provplattform för strålningstester av minneselektronik (inaktivt)
2007-04-04INBILDNING 2:INBILDNING - Att öka kompetensen att bruka sin förmåga (inaktivt)
2007-04-04INBILDNING 1: HUR SER EN INBILDANDE HEMSIDA UT? (inaktivt)
2007-04-03Examensarbete inom projektet Aiai - utveckling av ett system som syftar till att underlätta för funktionshindrade (inaktivt)
2007-04-03Utveckling av Maskinprojektet– en mötesplats för internationell scenkonst (AP) (inaktivt)
2007-04-03Marknadsanalys/undersökning av skuminjektorer vid livsmedelstillverkning (inaktivt)
2007-03-30Telemedicin - utveckling av webb-applikationer inom vården (inaktivt)
2007-03-22Utveckling av intranet (inaktivt)
2007-03-01Användbarhets- och tillgänglighetsaspekter av LIBRIS webbsök (inaktivt)
2007-03-01Rekrytering av personal (inaktivt)
2007-02-14Förstudie av dynamisk webbplattform för affärsutbyte - Affärscommunity (inaktivt)
2007-02-12Spännande Behovsanalys och Marknadssegmentering av entreprenöriell målgrupp (inaktivt)
2007-02-09Användarinterface mot provplattform för strålningstester av minneselektronik (inaktivt)
2007-02-05Utveckling av hemsida (inaktivt)
2007-01-11Konsten att stöpa om en bit undervisning (inaktivt)
2007-01-03Examensarbete/C/D-uppsats: Produktutveckling av en ny produkt inom belysning (FP/AP) (inaktivt)
2006-12-19Marknadsstrategi upplevelseindustri (inaktivt)
2006-12-18Marknadsföring av Top Performance - personlig utveckling (aw) (inaktivt)
2006-12-18Omvärldsanalys/marknadsundersökning åt Björnborgens Kursgård AB (AP) (inaktivt)
2006-12-18Examensarbete/C/D-uppsats: Utvärdering av en arbetsmetod före och efter en kurs i personlig utveckling (AP) (inaktivt)
2006-11-01Om näringsbelastning, reglering av vattendrag, grundvattenpåverkan m fl exjobb inom miljö i Marks kommun (inaktivt)
2006-10-13Utformande av kreativ miljö till ett konferensrum (inaktivt)
2006-10-13Utveckling av system för balanserade styrkort (inaktivt)
2006-09-05Utveckling av kundanpassad webblösning (inaktivt)
2006-08-08Skriva B eller C-uppsats i retorik eller svenska? Analysera kontaktannonser och se hur språk och struktur utvecklats genom åren! (inaktivt)
2006-06-20Barnasinne - ett reggio i Bergslagen (inaktivt)
2006-06-19Undersökning samt implementering av ett webbsystem. (inaktivt)
2006-06-01Verktyg för trafikledarstöd vid konflikter (inaktivt)
2006-05-053 exjobb: Success Stories inom jämställdhet, Hur blir jämställdhet en del av verksamheten samt Finansiärers påverkan i innovationsföretag (inaktivt)
2006-04-26Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2006-04-18Framtagande av användargränssnitt för simuleringsprogram (inaktivt)
2006-01-303D-GIS: Återkoppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2006-01-263D-GIS: Återkopppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2006-01-18Två examensarbeten inom IT-management och IT-nytta vid konsolidering av informationssystem i samarbete med Vattenfall (inaktivt)
2005-12-06Utvärdering och uppföljning av psykosocial arbetsmiljöutbildning i individ- och grupputveckling vid Bolagsverket (inaktivt)
2005-11-15Mätteknik och signalhantering av radiostrålning och elektromagnetism (inaktivt)
2005-10-10Marknadsanalys av Koncept Tallmogården (inaktivt)
2005-08-18Fungerar de formella kommunikations- och informationsvägarna i organisationen? (inaktivt)
2005-06-29Framtagande av ett offert- och ordersystem (inaktivt)
2005-06-29Vidareutveckling av tjänst för försäljning av musik och ringsignaler (inaktivt)
2005-06-07Wearitonline - interaktiv databas för 3D-geometrier (inaktivt)
2005-06-02Komplettera vår SMS-plattform (inaktivt)
2005-06-02Sponsring av högskolor (inaktivt)
2005-05-18Utreda IT-lösning för truckhantering (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: In vitro studier av aktinfilament som rör sig över återskapade myosinfilament på en yta (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: Förbättrad fastsättning av kvantprickar på aktintrådar (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: Fluorescensmärkning av myosinmolekyler för mätning av proteintäthet på nanomönstrade ytor (inaktivt)
2005-04-25Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2005-03-31Marknadsstrategi upplevelseindustri (inaktivt)
2005-03-10Energilösningar på Norra Älvstranden (inaktivt)
2005-02-223D-GIS: Återkoppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2005-02-03Uppbyggnad av hemsida samt marknadsanalys/information- och marknadsföring inom bemanning och skrivbyrå (inaktivt)
2005-01-12Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård ¿ patientmodul (inaktivt)
2005-01-11Utvärdera projektet - Levande värderingar (Hudiksvall) (inaktivt)
2004-08-16Utveckling av en webbportal för studenter och företagare i den 4:e storstadsregionen. (inaktivt)
2004-08-16Experimentella studier och modellering av kinetik för litiuminterkalation (inaktivt)
2004-06-09Mässmonterns utseende - viktigt eller inte? (inaktivt)
2004-05-24Den trådlösa communityn (inaktivt)
2004-05-12Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2004-05-07Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2004-05-03Marknadsstrategier för kundspecificerade produkter (TH 04) (inaktivt)
2004-04-20BARNASINNE - ett initierande i skapandets förunderliga möjlighet till frigörelse av känsla och tanke. Ett reggio i Bergslagen. (inaktivt)
2004-03-17Utveckla en hastighetsmätare för pneumatiska cylindrar (inaktivt)
2004-02-10Utveckling i kartverktyget MapInfo och GIS För dig som har kunskap om programmering och utveckling för kartverktyget MapInfo och även GIS (inaktivt)
2004-01-29Direktreklam via SMS (Ljusdal 27) (inaktivt)
2004-01-26Företagande, regional utveckling samt attityder mot entreprenörer (Gävle) (inaktivt)
2004-01-26AVFALLSHANTERING OCH SOPBETEENDE (Gävle) (inaktivt)
2004-01-22Examensarbete för kognitionsvetare - Digital 3D modell som lednings- och beslutsstöd (inaktivt)
2004-01-22Tillväxt för småföretag (61) (inaktivt)
2003-11-11Lag och ordning i online-dataspel (inaktivt)
2003-11-11Lag och ordning i online-dataspel (inaktivt)
2003-10-14Mjukvaruutveckling och Systemutveckling inom den senaste tekniken inom pocketPC, gprs, 3G, blåtand, GPS, elektronisk skrift och signaturer etc. (inaktivt)
2003-10-09Marknadsundersökning av JAK Medlemsbank (inaktivt)
2003-10-08Expo & eventdesign inredning av lokal för kompetensutveckling (inaktivt)
2003-10-07Instruktioner och utbildning för operatörsunderhåll (inaktivt)
2003-10-07Databas för kundkommunikation (Ljusdal 11) (inaktivt)
2003-09-17Framtagning och optimering av viskoelastisk gel för dragering av tabletter (inaktivt)
2003-08-18Implementering av ett objektorienterat webbaserat forum (inaktivt)
2003-06-18Positioneringsteknologier för P800-terminaler (inaktivt)
2003-04-09Utvecklingsprojekt av webbapplikation i Java (inaktivt)
2003-02-03Attityd undersökning angående droger och folkhälsa (inaktivt)
2003-01-20Validering av information i en flerlagersarkitektur med EJB (inaktivt)
2003-01-20Energibalans i en RFP fusionsreaktor (inaktivt)
2003-01-17Förutsättningar för expansion inom IT-branschen i Luleå (inaktivt)
2002-12-10Teknik, system och metoder för KUNSKAPS- och BESLUTSÖVERLÄGE (inaktivt)
2002-11-27Lösning på PLC-styrning (inaktivt)
2002-11-21Transaktionshantering i Enterprise Java Beans (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.