Sökning: "Kommunikation projekt"

Hittade 55 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Kommunikation projekt.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-27Sociala medier (inaktivt)
2011-08-10Flertal lediga examensarbeten inom mjukvaruutveckling. (inaktivt)
2011-08-10Flertal lediga examensarbeten för utveckling av elektronik, inbyggda system, trådlös kommunikation, design och produktutveckling. (inaktivt)
2011-03-08Miljökrav vid upphandling (inaktivt)
2011-03-08Marknadsfördelar med miljödiplomering (inaktivt)
2011-02-17Miljöledningssystem idag och imorgon (inaktivt)
2011-02-10Digitala arkivsystem (eArkiv) (inaktivt)
2011-01-27Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2011-01-27Applikationer (appar) för verksamhetssystem i offentlig miljö (inaktivt)
2011-01-24Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom grafisk design för användarvänlighet (inaktivt)
2010-11-08Flertal lediga examensarbeten för utveckling av elektronik, inbyggda system, trådlös kommunikation, design och produktutveckling. (inaktivt)
2009-12-02Utveckling av Configuras samarbetsportal med CET-integration (inaktivt)
2009-01-21Utveckling av e-handelsplattform (inaktivt)
2008-07-07Miljömärkning av byggnader (inaktivt)
2008-07-01Hur förbättra kommunikationen i globala projekt? (inaktivt)
2008-05-30Internetbaserade samarbetsverktyg (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-09-21Outsourcing to India: Test and Quality Assurance in a distributed environment - Indpro AB (inaktivt)
2007-08-17Utvärdering av nystartad gymnasieutbildning på Älvkullegymnasiet - Karlstads internationella TIME-utbildning. (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-27Embedded Linux referensdesign baserad på ARM9 SoM (inaktivt)
2007-06-27Uppföljning av strategikommunikation (inaktivt)
2007-06-16Utvärdering av ett entreprenörskapsprojekt (AP) (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-05-10Tvärvetenskaplig utveckling av marknadsföring och kommunikation på Internet (inaktivt)
2007-05-08Marknadsplan och smarta medieval för webbaserat verktyg (inaktivt)
2007-05-08Projektledning och personlig effektivitet online (inaktivt)
2007-04-23Hur kan personalen använda sig av empatisk kommunikation och giraffspråket och på så sätt förbättra kommunikationen med barnen? (inaktivt)
2007-04-03Utveckling av Maskinprojektet– en mötesplats för internationell scenkonst (AP) (inaktivt)
2007-03-01Nätverksprogrammering i klient/server-miljö (inaktivt)
2007-03-01Hur fungerar ett projekt? (inaktivt)
2007-02-19Projektledare/Samordnare/LIA (inaktivt)
2007-02-05Examensarbete inom projektledning, IT och kommunikation (inaktivt)
2007-01-04Matematisk modellering av dopamin-modulering av arbetsminnes-relaterad hjärnaktivitet (inaktivt)
2006-12-11Mjukvaruutveckling för kommunikativt datasystem inom Broadcasting (inaktivt)
2006-11-13Ett projekt vid Affärsområdet Energi, Katrineholm Energi AB. (inaktivt)
2006-09-27Hur kan giraffspråket användas i kommunikationen mellan lärare/barn och föräldrar? (inaktivt)
2006-09-18Laboratoriemedicinsk kommunikation ¿ procedurer för kvantiteter ur ett metrologiskt och terminologiskt perspektiv (inaktivt)
2006-09-08Deseven söker exjobbare inom systemutveckling (inaktivt)
2006-06-01Programvarulösning för: Mobile Community ”Z” - Java (inaktivt)
2006-05-08Simulator för obemannade farkoster (inaktivt)
2006-01-30Testsystem för VoIP (inaktivt)
2005-12-06Utvärdering och uppföljning av psykosocial arbetsmiljöutbildning i individ- och grupputveckling vid Bolagsverket (inaktivt)
2005-04-27Kommunikationsmedel för datorbaserad distribuerad samverkan (inaktivt)
2005-03-16Analys av multinationell website (inaktivt)
2004-12-07Laboratoriemedicinsk kommunikation ¿ procedurer för kvantiteter ur ett metrologiskt och terminologiskt perspektiv (inaktivt)
2004-10-22Marknadsanalys för Röda korset i Örebro (inaktivt)
2004-05-17Signalomvandling i IP-telefoni (inaktivt)
2004-01-07Anpassning av kommunikationsprogram (inaktivt)
2003-10-06Miljökostnader längs en produkts livscykel, Akzo Nobel Surface Chemistry (inaktivt)
2003-03-07Spel och berättelser - design av upplevelser i gränslandet mellan virtuellt och verkligt, samt vid tillfälliga möten under en resa. (inaktivt)
2003-01-09Amerikansk affärsplan för lansering av GSM-baserad M2M-lösning i USA (inaktivt)
2003-01-05IT-stöd i fastighetsprojekt (inaktivt)
2002-12-04Anpassningar av befintligt bild-ljud-text-kommunikationsprogram för olika handikapp (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.