Sökning: "Kompetens"

Hittade 354 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Kompetens.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-20Gör exjobb om BI i en spännande bransch (inaktivt)
2012-03-07Marknadsutveckling för ekolog-konsulter (inaktivt)
2012-01-09Examensarbete Pulsad Plasmagenerator (inaktivt)
2011-12-20Simulering av produktionsflöde (inaktivt)
2011-12-19Sökmotoroptimering inom webbdesign (inaktivt)
2011-11-08Vi söker en industridesignstudent som vill göra examensarbete hos oss. (inaktivt)
2011-11-08Vi söker en student med inriktning mot produktutveckling som vill göra examensarbete hos oss. (inaktivt)
2011-11-08Vi söker en student med inriktning mot beräkning och analys som vill göra examensarbete hos oss. (inaktivt)
2011-11-04Metodikutveckling återkommande helhetsbedömning av säkerheten i kärnkraftverk (inaktivt)
2011-10-31Examensarbete- Minska leveransförseningar pga vinterklimat, fokus tjälproblematik (inaktivt)
2011-10-28Webbaserat system för Knowledge Management (inaktivt)
2011-10-28Examensarbeten inom vattenbyggnad 2012 i Beijing (inaktivt)
2011-10-24Miniatyrisering av styr- och mätenhet (inaktivt)
2011-10-20Survivability Planning App (inaktivt)
2011-08-10Flertal lediga examensarbeten inom mjukvaruutveckling. (inaktivt)
2011-08-10Flertal lediga examensarbeten för utveckling av elektronik, inbyggda system, trådlös kommunikation, design och produktutveckling. (inaktivt)
2011-07-01Kortfilm om vattnets väg (inaktivt)
2011-06-27Examensarbete inom bransch analys och marknadsintervjuer (inaktivt)
2011-06-23Golfens miljöpåverkan (inaktivt)
2011-04-28Energibesparing hos värmebehandlande och plåtformande företag (2 examensarbeten) (inaktivt)
2011-04-26Survivability Planning APP (inaktivt)
2011-04-21Försvarsmakten och exjobb (inaktivt)
2011-04-08Verktyg för miljöåtgärder för bostadsrättsföreningar (inaktivt)
2011-04-04Survivability Planning APP (inaktivt)
2011-03-17LCA av professionellt pulvermaskindiskmedel (inaktivt)
2011-03-08Vattenrening vid tillverkning av textilier (inaktivt)
2011-03-01Survivability Planning APP (inaktivt)
2011-02-23Examensarbete Java Opensource Solr Search - 2 platser (inaktivt)
2011-02-23Utveckling av applikation (inaktivt)
2011-02-10Välkomst/informationsskärmar (inaktivt)
2011-02-10Tjänsteövervakning (inaktivt)
2011-02-10Digitala arkivsystem (eArkiv) (inaktivt)
2011-02-07Ska företag vara familjära? (inaktivt)
2011-02-07Ett företags goda rykte - vad säger det? (inaktivt)
2011-02-07Berätta det som är bra! Friskfaktorer vill vi ha ... (inaktivt)
2011-02-07Kan Du anpassa information till barn och unga med funktionsnedsättningar? (inaktivt)
2011-02-01Tidsredovisningssystem (inaktivt)
2011-01-27Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2011-01-27Applikationer (appar) för verksamhetssystem i offentlig miljö (inaktivt)
2011-01-24Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2011-01-24Metoder för analys och förädling av 3D-laserdata och bilder (inaktivt)
2011-01-17Vem dricker kaffe? Och hur kan man öka attraktionen för yngre att använda automater? (inaktivt)
2011-01-05Motorsport är idag en av Sveriges största publiksporter. (inaktivt)
2011-01-05Miljövänlig bankkund (inaktivt)
2011-01-05Analys av krypteringsmetoder (inaktivt)
2010-12-17Miljöledning och egenkontroll av flygplats (inaktivt)
2010-12-10Spännnade projekt inom webbutveckling och webbdesign (inaktivt)
2010-12-08Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2010-12-06Marknadsanalys av den nordiska marknaden (inaktivt)
2010-11-15Industridesigner, examensarbete (inaktivt)
2010-11-12Rancold på Facebook! (inaktivt)
2010-10-04Praktikant till Sveriges ambassad i Kuala Lumpur (inaktivt)
2010-09-20Examensarbete: Innovationsprocessen. (inaktivt)
2010-09-15Miljörisker inom Försvarsmedicincentrum (inaktivt)
2010-09-15Miljölagstiftning (inaktivt)
2010-09-07Virtuella arbetsmetoder (inaktivt)
2010-06-14Projektarbeten med biologiska, miljövetenskapliga, fysiska eller tekniska frågeställningar. (inaktivt)
2010-05-21Kravspecificering och uppsättning av arkitektur för CAD/PLM-support (inaktivt)
2010-05-18Flexibelt användargränssnitt (inaktivt)
2010-04-06Identifiera utbildningsbehov för energiproduktion från jord och skog (inaktivt)
2010-03-31Examensarbete – Plattform för övning av IT-försvar (inaktivt)
2010-03-22Miljöprofilering av hantverksföretag (inaktivt)
2010-02-11Maskiningenjör inom hållfasthetslära/ konstruktionsmaterial sökes - Projekt: Sträckning av sågklinga (inaktivt)
2010-02-05Marknadsanalys av den nordiska marknaden. (inaktivt)
2010-02-02Cykla på Öckerö (inaktivt)
2010-02-02Exjobbsförslag mottages gärna! (inaktivt)
2010-01-29Ekonomisk optimal isolering för klimatskärm (inaktivt)
2010-01-29Standardiserade lösningar på processutsug (inaktivt)
2010-01-29Industriell IT: Demo-väska Didrik (inaktivt)
2010-01-29Konstruera för tillverkning (inaktivt)
2010-01-28Energieffektiv eldrift av hjälputrustning inom industrin (inaktivt)
2010-01-28Spillvärmesituation på Scanias norra område i Södertälje (inaktivt)
2010-01-27Simuleringsmodell för analys av värmetransporter i Scania dieselmotorer (inaktivt)
2010-01-12Utveckling av Internationell E-handelsplats (inaktivt)
2010-01-04Utvärdera metoder för att läsa in, lagra och kontrollera gigantiska datavolymer (inaktivt)
2009-12-16Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2009-12-03Marknadsundersökning (Top of Mind) (inaktivt)
2009-10-21Kompetensutveckling på Service- och teknikförvaltningen (inaktivt)
2009-10-21Kompetensutveckling och jämställdhet på Service- och teknikförvaltningen (inaktivt)
2009-08-20Miljöutredning vid Göteborgs Garnison (inaktivt)
2009-05-26Kartläggning av miljökonsultmarknaden samt en konkurrensanalys av aktörerna på denna. (inaktivt)
2009-02-20Kartläggning av svensk kompetens inom Materials Science (inaktivt)
2009-01-21Utveckling av e-handelsplattform (inaktivt)
2009-01-13Undersökning av diskriminering i Stockholms stad (inaktivt)
2008-11-11Hur skulle ett konkret kompetensväxlings-program för Västerås stads ”58+are” kunna se ut i stadens olika verksamheter. (inaktivt)
2008-10-06Hur ser köpprocessen ut hos företag som ska rekrytera? (aw) (inaktivt)
2008-07-09Design och konstruering av forsknings- och utvecklingsrum (inaktivt)
2008-06-16IT-ess sökes för utveckling av applikation i WinForms .NET (inaktivt)
2008-06-16Trafikcenter: utbildning-trafik-säkerhet-miljö (inaktivt)
2008-05-30Exjobb på DesignGlas Larm - utveckling av larmteknik i fönster (inaktivt)
2008-05-30Effektiv IR (Investor Relations) (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av turneringsfunktion för spelcommunity (inaktivt)
2008-05-30Grön IT (inaktivt)
2008-05-30E-learning – virtuella utbildningar (inaktivt)
2008-05-30Internetbaserade samarbetsverktyg (inaktivt)
2008-05-30Virtualiserade applikationer vs paketerade applikationer (inaktivt)
2008-04-29Utforma utbildningsmaterial samt koordinera kompetens/Löneutveckling modell (inaktivt)
2008-02-20Kommunikationsplan för ompositionering i rekryteringsbranschens djungel, med franchise som bärande koncept. (inaktivt)
2008-02-15Hur skulle ett konkret kompetensväxlings-program för Västerås stads ”58+are” kunna se ut i stadens olika verksamheter. (inaktivt)
2008-02-06Examensarbete: Virtual Meeting Services (inaktivt)
2008-01-29Värdering av IT-säkerhet (inaktivt)
2008-01-29Demonstrator för tjänstebaserade krisledningssystem (inaktivt)
2008-01-21Marknadsundersökning - Utbildning i Klinisk Prövning (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso - Assistance System (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på metso i Sundsvall - PanelPro – Maintenance System (inaktivt)
2008-01-07Ingenjör / tekniker sökes till exjobb inom upplevelseindustrin. (inaktivt)
2008-01-04Utvärdering av projekt ”En väg in ” vid Lärcenter Falköping (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-12-14Marknadsundersökning Infonova (inaktivt)
2007-12-12Hästar, veterinärer och IT (inaktivt)
2007-12-05BET-PROJEKT; Examensarbetet där Näringsliv möter Akademi (inaktivt)
2007-11-19Marknadsanalys av den nordiska fjädermarknaden (JH 09) (inaktivt)
2007-11-13”Förbättra befintlig orderhanteringsprocess inom resebranschen och göra det användarvänligt (ke)” (inaktivt)
2007-11-13Skapa kommunikation mellan MySQL-databas och andra typer av filformat samt mellan CRM-system och e-post server. (ke) (inaktivt)
2007-11-13Utveckla webbaserade projekthanteringsverktyg inom den växande resebranschen (ke) (inaktivt)
2007-10-244 exjobbsområden: integrering av deformerbara strängar, ytor och kroppar i PhysX samt applikationsundersökning, systemutveckling och design därinom. (inaktivt)
2007-10-18Reflektormaterial för solenergi (inaktivt)
2007-10-11Införande av Kvalitetssystem för litet bolag (inaktivt)
2007-10-10Införande av Kvalitetssystem för litet bolag (inaktivt)
2007-10-09# Utveckling av applikationsskal i WinForms .NET # (inaktivt)
2007-10-08Marknadsundersökning inför utveckling av nytt affärsområde (inaktivt)
2007-09-21Intresse för och inställning till styrelsearbete (med externa ledamöter) i små och medelstora företag i Dalarna (inaktivt)
2007-09-21Blisteröppnare - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings universitet (inaktivt)
2007-09-21Livstecken - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings universitet (inaktivt)
2007-09-21Lyftkläder - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings Universitet (inaktivt)
2007-09-21Reselift - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings universitet (inaktivt)
2007-09-21Bioinformatiska studier av allergikers immunsvar för identifiering av samvariation mellan olika allergener (inaktivt)
2007-09-21Kontraktbaserad resursschemaläggning på OSE (inaktivt)
2007-09-21Analys av laser- och bilddata för skogliga tillämpningar. (inaktivt)
2007-09-21Utvärdering av Fastoxidbränslecellen i GlashusEtt, Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2007-08-17Hur kan samverkan mellan företag i nätverk vidareutvecklas? ¿ Fallstudie av ett företagarnätverk inom träbranschen i östra Värmland (inaktivt)
2007-08-16Marknadsundersökning Norden med huvudinriktning Norge (inaktivt)
2007-08-16Examensarbete inom Portal och/eller integrationslösningar baserat på den senaste plattformen från Microsoft med BizTalk och Sharepoint (inaktivt)
2007-08-14Logistikutredning/processkartläggning på utbildningsföretag (inaktivt)
2007-08-13Utveckling och lansering av ny produktgrupp - Internationell marknadsföring och försäljning. (inaktivt)
2007-08-07Effektiv lagring av marknadsdata, för snabb åtkomst ur stora datamängder (inaktivt)
2007-07-09Marknadsföring och utveckling av elektriska solceller - är det rätt i tiden? (inaktivt)
2007-07-09Logistik inom energientreprenader (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-04Barns tidiga lärande (BTL) – en longitudinell studie i förskolan (inaktivt)
2007-05-16Arbetet med Barnhälsoteam vid Förskolan Skattegården i Tynnered (inaktivt)
2007-05-14Överföring av WAMPS till webapplikation kopplad mot databas (inaktivt)
2007-05-07Utvärdering av projekt ”En väg in ” vid Lärcenter Falköping (inaktivt)
2007-04-27Framtagandet av en interaktiv lösning för kompetensförsörjningsprocessen (inaktivt)
2007-04-16Vidareutveckling av Designito (inaktivt)
2007-04-11Webbaserat verksamhetsutvecklingssystem (inaktivt)
2007-04-11Utveckling av Utepedagogik Sverige AB´s datastruktur samt hemsida (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av hemsida hos Stiftelsen Skog & Trä AP) (inaktivt)
2007-04-04Utveckling och marknadsföring av Stiftelsen Skog & Trä (AP) (inaktivt)
2007-04-04Utvärdera/bygga ett projektuppföljnings-/tidredovisningssystem i .NET miljö (inaktivt)
2007-04-04Senserby i Kalv ¿ en social innovation! (inaktivt)
2007-04-03Examensarbete/C/D-uppsats: Marknadsundersökning hos Hammarhälsans potentiella kunder (AP) (inaktivt)
2007-03-26Kundundersökning för en tjänsteproducent (aw) (inaktivt)
2007-03-16Samverkanslösning kring distansutbildning (inaktivt)
2007-03-16Vatten och santitet i Burkina Faso (inaktivt)
2007-03-15Ex-jobb: Flödesanalys, Distribution inom IKEA (inaktivt)
2007-03-05Monitorering av integrationslösningar (inaktivt)
2007-03-01Rekrytering av personal (inaktivt)
2007-03-01Nätverksprogrammering i klient/server-miljö (inaktivt)
2007-03-01Examensarbete/C/D-uppsats: Utnyttjande av marknadskanaler och framtagande av lämplig Marketing Mix för företag inom stålbranschen. (FP) (inaktivt)
2007-03-01Internationell Marknadsföring - Exportplan/Marknadsplan (inaktivt)
2007-02-28Utvärdering av mångfald i Arbetslivet (aw) (inaktivt)
2007-02-19Lärarstudenters kunskap och förberedelse inför Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan (inaktivt)
2007-02-12Spännande Behovsanalys och Marknadssegmentering av entreprenöriell målgrupp (inaktivt)
2007-02-12Programutveckling (inaktivt)
2007-02-10Examensarbete/C/D-uppsats: Rehabilitering av personal (FP) (inaktivt)
2007-01-29Gör ditt examensarbete hos Metso i Sundsvall! (inaktivt)
2007-01-22Utvärdering av språklig nivå/kompetens (systematiskt och stokastiskt). Optimering av översättningsprogram (inaktivt)
2007-01-22Användning av utvärderingsresultat - en studie av utvärderingsverksamheten vid några statliga myndigheter (inaktivt)
2007-01-04Webb- och Databasutveckling - Webbaserad Kompetenshantering (aw) (inaktivt)
2006-12-20Kompetenser, arbetsområden och karriärmöjligheter för studenter med mastersexamen i filosofi? (inaktivt)
2006-12-19Miljöutredning Naturbruksgymnasiet Dingle (inaktivt)
2006-12-15Nationellt program för kyrkornas(kulturhistoriska byggnaders) energibesiktning, analys och omställning till hållbar energianvändning. (inaktivt)
2006-12-11Mjukvaruutveckling för kommunikativt datasystem inom Broadcasting (inaktivt)
2006-12-11Ta fram en modell för moduluppbyggda tjänster med tillhörande prissättning (ke) (inaktivt)
2006-12-07Hur upplevs Arbetsmiljöverkets varumärke? (inaktivt)
2006-11-22Nytt affärsområde (inaktivt)
2006-11-21Design och utveckling av mjukvara för nya digital-TV-tjänster (inaktivt)
2006-11-21Hur skapar man ett mobilspel som får dagens ungdomar att reflektera över sin egen energianvändning? (kr) (inaktivt)
2006-11-17Använder små fastighetsägare optimala system för värmereglering? (GH) (inaktivt)
2006-11-15Övriga frågeställningar hos Försäkringskassan Dalarna (inaktivt)
2006-10-30Utvärdering av kooperativet Olivens verksamhet (inaktivt)
2006-10-30Miljömässig användning av skogsbränsleaska (inaktivt)
2006-10-20Modellbaserad felinjicering i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-10-18Konkurrensfördel (GH) (inaktivt)
2006-10-18Göteborgs universitet: Kompetenser, arbetsområden och karriärmöjligheter för studenter med mastersexamen i filosofi? (inaktivt)
2006-10-12Vad vill kunden ha? (JH 09) (inaktivt)
2006-10-12Kundundersökning (JH 09) (inaktivt)
2006-10-11Design och utveckling av programvara inom Broadcasting (inaktivt)
2006-10-11Sensorik med polymera molekylavtryck (inaktivt)
2006-10-11Hur många celler kan vi väga? (inaktivt)
2006-10-03Energioptimering av kombinerade kontors- och bostadshus i en blandstad (inaktivt)
2006-10-02SMPP-server (inaktivt)
2006-10-01Internationell marknadsföring - Exportplan/marknadsplan (Lämpligt för 1-2st studenter) (inaktivt)
2006-09-22Filtrering och kategorisering av ögonrörelser (inaktivt)
2006-09-18Vidareutveckling av mediadatabas inom områdena bildbehandling och tillgänglighet. (inaktivt)
2006-09-18Må bra-utredning (inaktivt)
2006-09-04Framtagning av Internationell E-handelsplats (inaktivt)
2006-08-24Marknadsundersökning: Nya marknader och tillämpningar för temperaturkontroll med lågemissiv färg (inaktivt)
2006-08-23Marknadsundersökning av nya utbildningar inom brandförsvar (inaktivt)
2006-08-22Beräkning av Brand-, Tryck- och annan Restverkan (inaktivt)
2006-08-21Kompetensarbete i SMF (Ljusdal) (inaktivt)
2006-08-16Design och utveckling av programvara för synkroniserad uppspelning av videofilmer (inaktivt)
2006-08-02Affärsnyttan med Intranät idag - hur mäts den, vilka möjligheter finns till förbättringar? (inaktivt)
2006-06-27Utformning av dokumenthanteringssystem för effektivare kvalitets- och miljöledning (inaktivt)
2006-06-26Design och utveckling av mjukvara för schemaläggning och uppspelning av videofilmer (inaktivt)
2006-06-26Arbetsbelysning vid sjukvård i patientens hem (inaktivt)
2006-06-15Artificiell Intelligens för situationsanalys (inaktivt)
2006-06-14Utveckling av produktionsflöde centrerat kring 3D-CAD (inaktivt)
2006-05-30Framtagning av e-handelsplats – möjlighet till fast arbete (inaktivt)
2006-05-29Tekniskt inriktat examensarbete inom affärsområdet Digital-TV (inaktivt)
2006-05-16Examensarbeten inom området värdering av IT-säkerhetsnivåer (inaktivt)
2006-04-20Algoritm-inriktade bioinformatiska studier av allergena proteiner (inaktivt)
2006-04-10Språklig utveckling och kommunikation hos barn och unga (inaktivt)
2006-04-10Inflytande i förskola och skola (inaktivt)
2006-04-04Ny målmodell ”Water Jet” till AVAL (inaktivt)
2006-04-04Ny programmodul för bekämpning av små rörliga luftmål (inaktivt)
2006-03-23Webbdesignkunnig student sökes för webb-baserad verksamhetsutveckling (inaktivt)
2006-03-20Cannabinoid-receptorers roll vid mantelcellslymfom (inaktivt)
2006-03-10Samarbetslösning kring distansutbildning (inaktivt)
2006-01-30Programmering och systemutveckling för mobila lösningar med handdatorer. (PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc.) (inaktivt)
2006-01-18Metoder att minska cellulosafibrers fuktupptagningsförmåga (inaktivt)
2006-01-18Superhydrofoba pappersytor/Biomimetik (inaktivt)
2006-01-18Utvinning av cellulosabaserade nanoelement ur cellulosafibrer (inaktivt)
2006-01-18Cellulosafibrer i nya typer av miljöanpassade kompositmaterial (inaktivt)
2006-01-18Tillsatsmedel för pappersstyrka (inaktivt)
2006-01-18Effekt av fiberns ytladdningstäthet på papperskemiska enhetsoperationer (inaktivt)
2006-01-18Tekniska användningsområden för mikrofibrillär cellulosa (nanocellulosa) (inaktivt)
2006-01-18Högfyllda papperskompositer (inaktivt)
2006-01-18Mikropartikulära retentionsmedel/verkningsmekanismer (inaktivt)
2006-01-04Marknadsundersökning - Hantverksmarknaden (inaktivt)
2005-12-19Bygga Organisationen kring ett virituellt Informationssystem (Nordanstig) (inaktivt)
2005-12-16Kvalitetsarbete i ett etablerat norrlandsföretag! (inaktivt)
2005-12-15Utveckling av en hemsida åt ett kompetensnätverk inom verksamhetsutveckling. (Sundsvall) (inaktivt)
2005-12-13Kompetenskartläggning (inaktivt)
2005-12-05Programmering och systemutveckling för mobila lösningar med handdatorer. (PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc.) (inaktivt)
2005-12-05Thioredoxinsystemet och selenföreningar vid cytostatikaresistent tumörsjukdom (inaktivt)
2005-11-30Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2005-11-24Sveriges integration i EU- Skara Kommun (inaktivt)
2005-11-21Morgondagens kund ¿ hur ser han och hon ut? (inaktivt)
2005-11-17SkiStar inbjuder C- och D studenter från hela Sverige till uppsatstävling! (inaktivt)
2005-11-17Marknadsanalys och teknikutveckling för förbättrad marknadspositionering (Söderhamn) (inaktivt)
2005-11-17Kompetensutveckling (Sandviken) (inaktivt)
2005-11-09Kartläggning av viljan och attidyden till förändring av den egna arbetssituationen (inaktivt)
2005-10-25Teknik för tjejer i sjuan - ger det resultat? (inaktivt)
2005-10-25Kompetensstege på företaget? Exjobb för teknikstudenter (inaktivt)
2005-10-20Bildanalys av strömavtagare (inaktivt)
2005-10-17Utveckling av grafiskprofil åt ett kompetensnätverk inom verksamhetsutveckling. (Sundsvall) (inaktivt)
2005-10-10Marknadsanalys av Koncept Tallmogården (inaktivt)
2005-10-05Miniatyriserade system för bioanalys (inaktivt)
2005-10-03Test av olika träslag i västkustklimat (inaktivt)
2005-09-14Utvärdering av Industriprojekt Fryken (inaktivt)
2005-08-24Produktutveckling på Alfapac AB (inaktivt)
2005-08-16Analys av optimeringsmetod vid automatisk schemaläggning (inaktivt)
2005-08-15Förbättring av den interna logistiken på Fosie Mekaniska AB, Malmö. (inaktivt)
2005-07-07Examensarbete ¿ ¿Utveckling av nya lokala & globala tjänstepaket¿ (inaktivt)
2005-07-05Utveckling av programvara för kommunikation i Configura miljö (inaktivt)
2005-06-08Webbaserat verksamhetsutvecklingssystem (inaktivt)
2005-06-07Utveckling av PKI-baserad autentisering för Java applikationer (inaktivt)
2005-06-03Programmering och systemutveckling för mobila lösningar med handdatorer. (PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc.) (inaktivt)
2005-06-01Examensarbete inom systemutveckling och programmering för mobila lösningar med handdatorer. Teknik: PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc (inaktivt)
2005-05-30Systemutveckling och programmering för mobila lösningar med handdatorer. (PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc.) (inaktivt)
2005-05-19Marknadsundersökning - hantverksmarknaden (inaktivt)
2005-05-17Exjobb om rekonditionering/renovering av produkter (inaktivt)
2005-05-09Utvärdering av testverktyg för B2B-lösningar (inaktivt)
2005-04-26Dataprogram för produktion (inaktivt)
2005-04-20Hitta former och innehåll för att producera Sveriges bästa och bredaste studentsajt - Mr Map ­ Studentsajt (inaktivt)
2005-04-18Marknadsundersökning för att utreda intresset inom Svenska Kyrkans enheter för ett centralt IT-stöd (inaktivt)
2005-04-15Logistik: interna rutiner, kostnadsövervakning, systematisering av materialflöden till och från kund. (inaktivt)
2005-03-29Utvädering av projekt Lokomotiv (Gävle) (inaktivt)
2005-03-23Metoder att minska cellulosafibrers fuktupptagningsförmåga (inaktivt)
2005-03-22Utvärdering av ¿ Arbetsplatsförlagd utbildning i Sollefteå¿ (inaktivt)
2005-03-14Verktyg för att beskriva och bekräfta arbetsrelaterad motivation - marknadsundersökning (aw) (inaktivt)
2005-03-10Ythärdade verktyg för extrudering av aluminiumprofiler (inaktivt)
2005-03-07IT Infrastructure Library (ITIL) för snabbväxande svenskt programvaruföretag (inaktivt)
2005-02-28Ekonomistyrning Skara Kommun (inaktivt)
2005-02-03Uppbyggnad av hemsida samt marknadsanalys/information- och marknadsföring inom bemanning och skrivbyrå (inaktivt)
2005-01-31Kundanpassade rapporter - strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation av pilot (inaktivt)
2004-12-15Nytt marknadsföringskoncept för underhållsfria fönster (inaktivt)
2004-12-14Utveckling av katalogiserings- och lagersystem samt utvärdering av mjukvaruanvändning för ändamålet (Söderhamn) (inaktivt)
2004-12-10Marknadsundersökning sprinklers (inaktivt)
2004-11-30Marknadskommunikation för produkt med stora miljöfördelar (inaktivt)
2004-11-26Nyttjande av restprodukter i Polen (inaktivt)
2004-11-05Examensarbete inom Telecom & programmering 20 poäng (inaktivt)
2004-10-28Att utveckla en utbildning för företagare (inaktivt)
2004-10-19Utveckling av en server som tar hand om SMS (inaktivt)
2004-10-11Marknadsundersökning för Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2004-10-07Bestämning av kompenseringsfaktorer (k-faktorer) vid plåtbockning, företrädesvis för aluminiumlegerade plåtmaterial. (inaktivt)
2004-10-07Gapanalys av svensk och internationell standard i projektledning (inaktivt)
2004-08-26Datoriserad klassificering av aminosyrasekvenser i ett allergiperspektiv (inaktivt)
2004-08-16Utveckling av en webbportal för studenter och företagare i den 4:e storstadsregionen. (inaktivt)
2004-08-11ExJobb på SMHI: Meteorologiska objekt (inaktivt)
2004-08-09Metodik för att beräkna aerodynamisk uppvärmning (inaktivt)
2004-08-09Databasprojekt (inaktivt)
2004-06-30Friskvård till 100 procent (Sandviken) (inaktivt)
2004-06-18Design av webbaserad träningsdatabas (inaktivt)
2004-06-02Att utveckla en utbildning för företagare. (inaktivt)
2004-05-25Företagsanalys (Hofors) (inaktivt)
2004-05-14Marknadsplan (inaktivt)
2004-04-16Reservdelspolicy för dryckessystem (inaktivt)
2004-04-13Affärsplan samt utveckling av ny Website (inaktivt)
2004-03-25Hjälper utbildning? Empirisk intervjustudie (Gävle) (inaktivt)
2004-03-16Hur påverkas vår region med jobbrotation mellan företag? (inaktivt)
2004-02-18Utvärdering miljöprojekt (Gävle) (inaktivt)
2004-02-10Framtidens identifikationssystem (inaktivt)
2004-02-06Produktinriktad applikationsutveckling i .NET (Visual Basic) inom Health&Fitness-området (inaktivt)
2004-02-02Marknadsplan med mål och handlingsplaner (aw) (inaktivt)
2004-01-28Upplösning av Mg2Si-partiklar under deformation (inaktivt)
2004-01-26Inkjettryck ¿ växelverkan tryckfärg/papper (inaktivt)
2004-01-12Ökad hänsyn till naturvärden (inaktivt)
2004-01-12Bouppteckning som juridisk företeelse (inaktivt)
2004-01-12Marknadsanalys av begravningsbranschen i Närke (inaktivt)
2004-01-12Kvalitetscertifiering av en begravningsbyrå - är det möjligt? (inaktivt)
2004-01-12Fonus - ett gott exempel på ett framgångsrikt kooperativ (inaktivt)
2004-01-12Fonus som varumärke (inaktivt)
2004-01-09IT-Strategi (inaktivt)
2004-01-07Marknadsundersökning för Swedish Aerospace and Defence SMEs, (SADS) en branschgrupp inom Teknikföretagen (inaktivt)
2003-12-18Intrångssäkerhet, IDS-system (39) (inaktivt)
2003-12-18Fakturatyper (43) (inaktivt)
2003-12-18Processer (42) (inaktivt)
2003-12-18Affärskommunikation via Web Services (45) (inaktivt)
2003-12-18Lärande organisationer (44) (inaktivt)
2003-12-18Framtidens betalkanaler (41) (inaktivt)
2003-12-11Marknadundersökning/utveckling av möbelförsäljningen i Tibro. (inaktivt)
2003-11-18Driftssätta ett fungerande kompetensregister i Movex (inaktivt)
2003-11-13Kvantifiering av HSM-teknikens vinster vid maskinbearbetning av MMC (inaktivt)
2003-11-10Kvantifiering av nyttan med vevstakar i MMC (inaktivt)
2003-10-21IT-strategi på Gotland (38) (inaktivt)
2003-10-13Skapa nytt webbgränsnitt för dokumenthanteringssystemet RMT+ baserat på moderna teorier och kreativa idéer (inaktivt)
2003-10-07Examensarbete - E-pass system (inaktivt)
2003-09-22E-ljusstyrning (inaktivt)
2003-09-17Dynamisk vägning med checkweigher - utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-09-15Mätning av vikters magnetiska egenskaper ¿ utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-09-15Dynamisk vägning med checkweigher - utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-08-21Vidareutveckling av ett befintligt system för trådlös kommunikation av sensorvärden (inaktivt)
2003-07-18Elektronik / Mekatronik / Data / System (inaktivt)
2003-06-10Marknadsanalys av att arbeta med kompetensutveckling (Ljusdal 6) (inaktivt)
2003-04-30Förkalkyl/efterkalkyl (JH 04) (inaktivt)
2003-04-22Marknadsanalys Uthyrning av svetskompetens (inaktivt)
2003-04-04Utveckling av elektronisk tidrapportering (inaktivt)
2003-03-19Dynamisk vägning med checkweigher - utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-03-17Effektivare energistatistik (inaktivt)
2003-03-03Innovativt återbruk av restprodukter (inaktivt)
2003-01-30IT (40) (inaktivt)
2003-01-17Klassificering och modellering med hjälp av lärande system (inaktivt)
2003-01-17Klassificering och modellering med hjälp av lärande system (inaktivt)
2003-01-03Kundundersökning (inaktivt)
2002-12-16Call center (47) (inaktivt)
2002-12-16Handel med utsläppsrättigheter/Gröna avtal (35) (inaktivt)
2002-11-12Prissättning av produkter med kort livslängd (inaktivt)
2002-11-05Ytreduktionsstudier för sinterstål (inaktivt)
2002-10-16Hårdvara, mjukvara för testsystem av elektroniska komponenter (inaktivt)
2002-10-15Affärsplan/marknadsanalys för interaktiva leksaker (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.