Sökning: "Kvalitet kommun"

Hittade 14 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Kvalitet kommun.

Inkom Exjobbsförslag
2008-06-16Utvärdering av Återvinningscentraler, Örebro kommun (inaktivt)
2007-06-13Living Lab - Samhällsutveckling (inaktivt)
2006-05-19Utvärdering av projekt Meningsfull tillvaro. (inaktivt)
2006-02-01Utvärdering av informationsinsatserna om EU:s gemenskapsinitiativ Urban II (inaktivt)
2005-11-23Organisationsstruktur i en demokratiskt styrd organisation Skara Kommun (inaktivt)
2005-02-24Bredda produktionen - marknad och design (TH 02) (inaktivt)
2005-01-31Undersökning av brukarmedverkan, elevinflytande och kvalitet i skolan (aw) (inaktivt)
2005-01-31 Navet - Kartläggning av utbildningsstatus - markndsundersökning (aw) (inaktivt)
2004-03-25Teoretisk studie om kontinuitet (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Riktad dagverksamhet ¿ kvalitet eller kvantitet. Empirisk studie (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Uppföljning av Kvalitid (Gävle) (inaktivt)
2003-08-26Varför startas företag? (Gävle) (inaktivt)
2003-01-15Utvärdering av reningsåtgärders effekt på Lagans vattenkvalitet (inaktivt)
2003-01-03Organisationsutveckling (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.