Sökning: "Linköpings universitet projekt"

Hittade 12 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Linköpings universitet projekt.

Inkom Exjobbsförslag
2012-01-27Avancerad scenarioanalys för ambulansplanering (inaktivt)
2008-05-30Databaslager för openEHR-patientjournaler (inaktivt)
2007-10-24Databaslager för openEHR-patientjournaler (inaktivt)
2007-10-24Databaslager för openEHR-patientjournaler (inaktivt)
2007-04-04Effekter av investeringsprogram för att bygga bort utsläppen av växthusgaser (inaktivt)
2007-04-04Utveckling och karaktärinsering av en tredimensionell mikroelektrodarray för en elektronisk tunga (inaktivt)
2006-08-24Bilkörning och kognition (inaktivt)
2006-08-16Ny flexibel fixturteknik på Volvo Cars Pilot Plant i Göteborg (inaktivt)
2005-09-13Patientjournalportal för patienter (inaktivt)
2005-01-28Utveckling och karaktärinsering av en tredimensionell mikroelektrodarray för en elektronisk tunga. (inaktivt)
2004-01-26Inkjettryck ¿ växelverkan tryckfärg/papper (inaktivt)
2003-12-15Verksamhetsutveckling / utvärdering (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.