Sökning: "Livscykel"

Hittade 21 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Livscykel.


Inkom Exjobbsförslag
2011-07-12Consequential LCC för hantering av förorenade sediment (inaktivt)
2011-04-19Utveckling och design av hemsida (inaktivt)
2011-02-23Minska artiklar som slängs hos påbyggarna (inaktivt)
2011-02-11LCA och miljövinster med komposten Aletrumman (inaktivt)
2010-07-01Energismarta vägar – Utveckling av metod för energioptimering i vägprojekt (inaktivt)
2010-05-04Utveckling av anslutningar för mediarör på motorer (inaktivt)
2010-02-05Vidareutveckling av Safety Case-metodik till att hantera Risk/marginal-profil (inaktivt)
2010-02-02Förbättrad metod för beskrivning av eko-toxicitet i livscykelanalys – en fallstudie på potatis (inaktivt)
2008-04-04Miljövårdande datorarkitekturer (inaktivt)
2008-01-17Granskning av livscykelanalyser för biogas, etanol och RME – kartläggning av behovet av nytt dataunderlag (inaktivt)
2008-01-16Miljövårdande datorarkitekturer (inaktivt)
2007-03-07Miljöhus Lindholmen – miljövärdering av nästan 10 års förvaltning (inaktivt)
2007-03-01Microsoft .NET Framework 3.0 (inaktivt)
2007-01-04Livscykelkostnad (Sandviken) (inaktivt)
2005-03-14Med utgångspunkt från kemikalieinventering av en av BTs produkter Hur kommer REACH att påverka Bombardier Transportation? (aw) (inaktivt)
2004-08-30Med utgångspunkt från kemikalieinventering av en av BTs produkter Hur kommer REACH att påverka Bombardier Transportation? (aw) (inaktivt)
2004-03-02Metodikutveckling ¿ Försilvring av kaviteter med pulsteknik (inaktivt)
2003-11-14Beräknigar av byggandets miljöpåverkan (inaktivt)
2003-10-14Metodikutveckling ¿ Försilvring av kaviteter med pulsteknik (inaktivt)
2003-10-06Miljökostnader längs en produkts livscykel, Akzo Nobel Surface Chemistry (inaktivt)
2003-09-16Mobila applikationer (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.