Sökning: "Logistik IT"

Hittade 210 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Logistik IT.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-26Machine learning algorithm for a neural network car- following model (inaktivt)
2012-02-13Intelligent and Multi-objective Traffic Controls (inaktivt)
2011-12-20Simulering av produktionsflöde (inaktivt)
2011-11-24Leverantörsmanual för varvsindustri (inaktivt)
2011-11-24Förstudie för leverantörsportal på Kockums AB (inaktivt)
2011-11-10Studentuppsats: Kundbeteende Analys IKEA Svenska Försäljnings AB, Service Office, Helsingborg Utförs på varuhusen i Malmö, Helsingborg eller Göteborg (inaktivt)
2011-10-27Förstudie: Potential för förbättring av materialförsörjning i exploateringsområden - en aktörsstudie (inaktivt)
2011-09-20Logistiksystem för process baserad arkitektur (inaktivt)
2011-09-19Minska mil i bil - vilka åtgärder kan hjälpa oss? (inaktivt)
2011-09-05Var med och utveckla ICA Logistik (inaktivt)
2011-08-08Utveckling av metod för att mäta fyllnadsgrad (inaktivt)
2011-06-27Master theses on traffic simulation, impact models and sustainable traffic control (inaktivt)
2011-06-21Studentuppsats: Kundbeteende Analys (inaktivt)
2011-04-14SMED för att minimera ställtider (inaktivt)
2011-04-08Avfallshantering på Sahlgrenska Universitetssjukhus (inaktivt)
2011-03-21Lean administration - tydliga flöden på kontoret (inaktivt)
2011-02-17Var med och utveckla vårt plocksystem GarpDeliver (inaktivt)
2011-02-10Analys av nya målgrupper och marknadsstrategier för innovativ produkt (inaktivt)
2011-01-19Ekonomiska samband kopplat till "Turn around times" inom vårt Part Exchange Program (inaktivt)
2010-12-28Examensarbete inom logistik: förbättra logistikprocesser genom lean-tänkande (inaktivt)
2010-12-22Hur löser vi vår tillverkning och logistik vid en framtida expansion? (inaktivt)
2010-12-21En praktikant/exjobbare (inaktivt)
2010-12-20Planritning 3D CAD (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom logistik, transport och emballage för export (inaktivt)
2010-12-06Kopplade flöden av axlar till lastbilsmontering (inaktivt)
2010-09-14Internationalisering och utveckling av vingårds e-handelsplattform (inaktivt)
2010-08-24Analys och optimering av materialförsörjning och lagerstyrning, ALSTOM Power Sweden AB (inaktivt)
2010-08-16Utveckling och design av en website för ett nystartat Holdingbolag som tillhandahåller molnbaserade informationslösningar, strategisk rådgivning och internationell spedition. (inaktivt)
2010-07-09Hållbar utveckling av stockholm – scenarier för materialförsörjning med fokus på transporter, markanvändning och återvinning (inaktivt)
2010-06-17Systematisering av verksamhet inför expansion (inaktivt)
2010-06-14Projektarbeten med biologiska, miljövetenskapliga, fysiska eller tekniska frågeställningar. (inaktivt)
2010-05-07Examensarbete inom Operational Excellence (inaktivt)
2010-04-29Lönsamhet med RFid (RadioFrequencyIDentification) och VMI (VendorManagedInventory) i försörjningskedjan (inaktivt)
2010-03-30Trafik-/Logistikutredning Transpoint Håby (inaktivt)
2010-03-25Designa och implementera ett faktura inläsningsprogram i c#. (inaktivt)
2010-03-11Kundtillfredsställelse (inaktivt)
2010-03-01Examensarbete om statistik inom godstransporter och logistik (inaktivt)
2010-02-11Examensarbete inom logistik: effektivisering av materialförsörjningsprocess (inaktivt)
2010-02-02Exjobbsförslag mottages gärna! (inaktivt)
2010-01-15Optimal Slingkonstruktion (inaktivt)
2009-12-30Uppsats/Ex-jobb – Transportoptimering (inaktivt)
2009-12-22Materialhantering på byggarbetsplatsen (inaktivt)
2009-12-18Hur kan vi öka trafiken till vår hemsida - med fokus på yngre jobbsökande? (inaktivt)
2009-12-08Marknadsundersökning/analys (inaktivt)
2009-11-30Examensarbete inom logistik AEO-certifiering (inaktivt)
2009-08-21Lagerhantering/Logistik (JH 12) (inaktivt)
2009-08-21Att göra en layout för ett nytt målerianläggning (inaktivt)
2009-08-21Logistik/samvarkanslösningar (inaktivt)
2009-08-21Förslag på logistiska lösningar (JH 12) (inaktivt)
2009-02-26Miljöutredning (inaktivt)
2009-01-21Flödesoptimering (inaktivt)
2008-09-12Kombitransporter inom skogsindustrin (Ljusdal) (inaktivt)
2008-09-02Förslag på förpackningslösning (inaktivt)
2008-06-16Marknadsanalys för länstrafiken (inaktivt)
2008-03-04Outsourcing – Vad innebär det för ASSA AB? (inaktivt)
2008-01-28Konkurrensanalys på företaget e-logistik AB (inaktivt)
2008-01-28Kravspecifikation på system på företaget e-logistik AB (inaktivt)
2008-01-17Kopia av Framtida vägar för varor och material (JH 10) (inaktivt)
2008-01-04Utforming och Implementering av Process för Leveransstöd (så kallat SCM - Supply Chain Management) (inaktivt)
2007-12-05Webbplattform för förmedling av logistiktjänster (inaktivt)
2007-11-12Logistik - Hur kan lagersituationen optimeras på Appro AB? (inaktivt)
2007-10-24Systeminventering logistikstöd (inaktivt)
2007-09-13Flera uppdrag inom livsmedel och hälsokostindustrin med inriktning på logistik, marknadsföring, functional food m.m. (inaktivt)
2007-09-04Utveckla en plattformsoberoende programkomponent till industriell identifieringsutrustning (inaktivt)
2007-08-27Logistik (inaktivt)
2007-08-14Logistikutredning/processkartläggning på utbildningsföretag (inaktivt)
2007-07-09Logistik inom energientreprenader (inaktivt)
2007-06-25Systemstudie av förpackningar för frukt och grönt transporter i Europa (inaktivt)
2007-06-04Hantering av gröna växter i försörjningskedjan, IKEA (inaktivt)
2007-05-28Effektivisera flöden i befintliga och framtida lokaler (inaktivt)
2007-05-16Utveckla en plattformsoberoende programkomponent till industriell identifieringsutrustning (inaktivt)
2007-05-15Tillståndsbaserat underhåll för UTEK (aw) (inaktivt)
2007-05-11Logistik och flöde i cementfabrik (inaktivt)
2007-05-11Konkurrensanalys på företaget e-logistik AB (inaktivt)
2007-05-11Kravspecifikation på system på företaget e-logistik AB (inaktivt)
2007-04-20Marknadsunderslökning - Åsby hem & trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-20Varumärket Åsby hem & trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-20Arbetsflöden och logistik på Åsby Hem & trädgård Trädgård (aw) (inaktivt)
2007-04-20Informationshantering på Åsby & Trädgård (aw) (inaktivt)
2007-04-20Hälsoutvärdering av Åsby Hem & Trädgård (aw) (inaktivt)
2007-04-20Rumslig gestaltning av Åsby hem & trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-20Marknadsbearbetning för Åsby Hem & Trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-20Affärsdatasystem till Åsby Hem & Trädgård (aw) (inaktivt)
2007-04-20Expansion och utvidgad affärsverksamhet för Åsby Hem & Trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-20Förvärvande av annan verksamhet Åsby hem & trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-20Kommunala relationer – Åsby Hem & Trädgård (aw) (inaktivt)
2007-04-20Hur påverkar förändringen av infrasturktur? Åsby Trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-20Turistområde i utveckling Turistområde i utveckling - Åsby hem & trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-04Översyn av Personalhandbok (inaktivt)
2007-04-04Logistik i hjälpmedelsverksamhet (Gävle) (inaktivt)
2007-04-04Bättre logistik för ökad lönsamhet (Nordanstig) (inaktivt)
2007-04-02Logistikflöde i produktion för takstolar och väggmoduler (aw) (inaktivt)
2007-03-30Kreativ produktveckling och effektivisering för bro och vägräcken (aw) (inaktivt)
2007-03-30Frågeställning om byggteknik, produktion och företagsekonomi (aw) (inaktivt)
2007-03-26Användarstudier, internlogistik och beräkningar av tidsvinster vid manuell hantering (inaktivt)
2007-03-16Examensarbete 20p, civilingenjör maskinteknik (inaktivt)
2007-03-15Ex-jobb: Flödesanalys, Distribution inom IKEA (inaktivt)
2007-03-15Hantering av Gröna växter i försörjningskedjan inom IKEA (inaktivt)
2007-03-01Se över logistik i ett trädgårdsvaruhus? (kr) (inaktivt)
2007-03-01”Framtagande av modell för konfigurationsmatrisen innefattande alternativ samt regelverk och ansvar för olika funktioner” (inaktivt)
2007-02-12Produktion och logistik för tillverkning av blyhalvfabrikat (aw) (inaktivt)
2007-01-23Fönsterinstallatören söker examensarbetare inom kvalitetsstyrning (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-04Fönsterinstallatören söker exjobbare inom logistik (Sandviken) (inaktivt)
2006-11-29Examensarbete/C-D-uppsats: Användningsområden för större, kommersiell fastighet: (FP) (inaktivt)
2006-11-21Kommunikativt datasystem åt Digital Mechanics (AP) (inaktivt)
2006-11-21Projekt nutrition och livsmedelsvetenskap (JN 10) (inaktivt)
2006-11-21Webprojekt - logistik- CRM för dataingenjör/systemarkitekt/programmerare (JN 10) (inaktivt)
2006-10-31Arbetsmiljö (inaktivt)
2006-09-04Framtagning av Internationell E-handelsplats (inaktivt)
2006-08-22Förstudie angående samordnad varudistribution till Örebro innerstad (inaktivt)
2006-08-14Marknadsundersökning inom emballage (inaktivt)
2006-08-10Logistikflöden i transporter och byggservice (aw) (inaktivt)
2006-07-20Centrallager - en lönsam strategi? (inaktivt)
2006-06-28Logistik(Hofors) (inaktivt)
2006-06-16Tillståndsbaserat underhåll (aw) (inaktivt)
2006-06-15Examensarbete/C/D-uppsats: Logistikflöden och utveckling av industrifastighet: (aw) (inaktivt)
2006-06-15Vill du göra exjobb i Arboga Kommun på Tekniska förvaltningen? (aw) (inaktivt)
2006-06-07Kartlägga rutiner för fraktkostnader och logistik (inaktivt)
2006-05-30Framtagning av e-handelsplats – möjlighet till fast arbete (inaktivt)
2006-04-17Logistik på teckenspråk (inaktivt)
2006-04-03Arbetsflöde, logistik och organisation I butik (aw) (inaktivt)
2006-03-07Logistiksprocessen för effektivare produktion (inaktivt)
2006-01-18Metoder att minska cellulosafibrers fuktupptagningsförmåga (inaktivt)
2006-01-18Superhydrofoba pappersytor/Biomimetik (inaktivt)
2006-01-18Utvinning av cellulosabaserade nanoelement ur cellulosafibrer (inaktivt)
2006-01-18Cellulosafibrer i nya typer av miljöanpassade kompositmaterial (inaktivt)
2006-01-18Tillsatsmedel för pappersstyrka (inaktivt)
2006-01-18Effekt av fiberns ytladdningstäthet på papperskemiska enhetsoperationer (inaktivt)
2006-01-18Tekniska användningsområden för mikrofibrillär cellulosa (nanocellulosa) (inaktivt)
2006-01-18Högfyllda papperskompositer (inaktivt)
2006-01-18Mikropartikulära retentionsmedel/verkningsmekanismer (inaktivt)
2006-01-11Logistik (Hofors) (inaktivt)
2005-11-28Tillverkning av produkter på ett enklare och billigare sätt (aw) (inaktivt)
2005-11-15Systemutveckling av ett litet administrativt system för fakturering/kundhantering/logistik (inaktivt)
2005-11-14Produktflödesanalys, tids- och kostnadsberäkning åt PaperPak Sweden AB (inaktivt)
2005-09-27Förslag till examensarbete från BAE Systems Bofors (inaktivt)
2005-09-20Orderstopptidens påverkan på logistikkostnaden (inaktivt)
2005-09-13Inkjet-tryckkvalitet ¿ korrelation mellan instrumentella- och perceptuella mätmetoder (inaktivt)
2005-09-02Optimera lagerhållningen på Thorsman Växjö. (inaktivt)
2005-09-01Översyn av Personalhandbok (inaktivt)
2005-08-30Utveckla GUI för PDA handdator (inaktivt)
2005-08-15Förbättring av den interna logistiken på Fosie Mekaniska AB, Malmö. (inaktivt)
2005-07-05Industriell ekonomi, ergonomi, logistik & produktion (aw) (inaktivt)
2005-06-21Examensarbete inom logistik (inaktivt)
2005-06-16Kundundersökning Posten - miljö och kvalitet (inaktivt)
2005-06-08Konvertering från en C-ISAM-databas (key indexed files) till annan databastyp i speditionssystem (inaktivt)
2005-04-28Internatiaonellt Examensarbete inom Logistik på Jede (inaktivt)
2005-04-25Tillståndsbaserat Underhåll (aw) (inaktivt)
2005-04-15Logistik: interna rutiner, kostnadsövervakning, systematisering av materialflöden till och från kund. (inaktivt)
2005-03-23Metoder att minska cellulosafibrers fuktupptagningsförmåga (inaktivt)
2005-03-14Tillståndsbaserat underhåll (aw) (inaktivt)
2005-02-23Varumärkesidentitet (JH 04) (inaktivt)
2005-02-23Logistik (JH 01) (inaktivt)
2005-01-13Marknadsanalys ¿ Kvantifiera kundnyttor för livsmedelsindustrin (inaktivt)
2005-01-12Mjukvaru- och systemutveckling inom den senaste tekniken inom pocketPC, gprs, 3G, blåtand, GPS, elektroniska signaturer etc (inaktivt)
2004-12-15Kluster som drivande faktor i regionen (inaktivt)
2004-12-08Logistikutveckling för skär & verktygshållare (inaktivt)
2004-10-04Logistik (inaktivt)
2004-09-27Layoutförändring bearbetning (inaktivt)
2004-09-09Klassificering av komponenter (inaktivt)
2004-09-06Miljömässiga och ekonomiska vinster vid samordning av inköp för mindre företag med hjälp av ett inköpsverktyg på Internet (inaktivt)
2004-08-19Arbeta mer rationellt med logistik internt i företaget. (inaktivt)
2004-07-02Dokumenstyrningssystem på intranät (inaktivt)
2004-07-02MPS- system (inaktivt)
2004-06-28Marknadsplan - Marknadsföringsstrategi (Ovanåker) Nefab - den globala partnern för kompletta förpackningslösningar! (inaktivt)
2004-06-02Biogas och logistik (inaktivt)
2004-05-14Förbättring av logistik (jj) (inaktivt)
2004-05-12Varumärkesidentitet (JH 04) (inaktivt)
2004-05-10Examensarbete inom logistik, production management till Saint-Gobain, Eslöv. (inaktivt)
2004-05-07Varumärkesidentitet (JH 04) (inaktivt)
2004-04-19EXAMENSARBETE - TILLSTÅNDBASERAT UNDERHÅLL (aw) (inaktivt)
2004-04-08Spillingsskatten - förslag till arkeologisk undersökningsplan, metod och logistik (57) (inaktivt)
2004-03-25Effektivt logistik- och transportsystem inom lantbrukssektorn. (inaktivt)
2004-03-15Effektivare försörjningskedja med RFID (inaktivt)
2004-02-23Produktionstekniska studier sågverk (inaktivt)
2004-02-1630 exjobb hos Ovako Steel (Hofors) (inaktivt)
2004-01-30Logistik och IT på Yamaha Motor Scandinavia (inaktivt)
2004-01-29Logistik (Hofors) (inaktivt)
2004-01-27Effektivare logistik genom förbättrad styrning och hantering av emballage inom SAS Component, Logistics (inaktivt)
2004-01-07Produktionsteknisk utredning inom Coop Sverige AB om effektiv wellåtervinning (inaktivt)
2003-12-11Lagerkostnader (inaktivt)
2003-11-06Logistik och lagerhantering (JH 09) (inaktivt)
2003-10-16Logistikprojekt på ICA MENY (inaktivt)
2003-10-09PRODUKTIONS- OCH PROCESSTYRNING TÄTNINGSRINGAR (inaktivt)
2003-10-08Utveckling av logistik (inaktivt)
2003-10-0730 exjobb hos Ovako Steel (Hofors) (inaktivt)
2003-09-22Logistik. Intern logistik skall kartläggas; syftet är att definiera flaskhalsar och hitta förbättringsåtgärder. (inaktivt)
2003-09-03Inre logistik (JH 02) (inaktivt)
2003-08-13Förbättring av logistik (inaktivt)
2003-06-19Logistik i svets- och montageföretag (JH 02) (inaktivt)
2003-06-18Uppläggning av kärnkompetensutbildning för Electrolux i Mariestad (inaktivt)
2003-06-18Optimering av Ledningsdatabas för Electrolux i Mariestad (inaktivt)
2003-06-13Logistik (inaktivt)
2003-04-22Marknadsanalys Uthyrning av svetskompetens (inaktivt)
2003-04-22SKF Coupling - Logistik (Hofors) (inaktivt)
2003-04-16Utveckling av logistik (inaktivt)
2003-03-27Marknadsanalys (JH 03) (inaktivt)
2003-03-27Logistik (JH 02) (inaktivt)
2003-03-27Utvärdering av vår emballagehantering (inaktivt)
2003-03-11Markadsanalys (JH 02) (inaktivt)
2003-02-06Logistik i bredbandsprojekt (inaktivt)
2003-01-30Sjöfartens utveckling i Sverige- en fråga om kunskap? (inaktivt)
2003-01-20Logistik - godstransporter till och från Ånge (inaktivt)
2003-01-05Nytt produktionsadministrativt system (inaktivt)
2003-01-03Asfaltsprototypverk och miljöpåverkan (inaktivt)
2002-12-12Omvärldsanalys/framtidsstudie av näringslivet i Borås kommun (inaktivt)
2002-11-28Logistik -transporter av livsmedel (Ockelbo) (inaktivt)
2002-11-27Undersökning av intern logistik (inaktivt)
2002-11-27Analys och konstruktion av montagelinje (inaktivt)
2002-11-07Logistik (JH 06) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.