Sökning: "Mänskliga"

Hittade 41 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Mänskliga.


Inkom Exjobbsförslag
2011-03-08Utvärderingsmetoder för hållbarhetsarbete (inaktivt)
2011-02-10Ett spännande ex-jobb inom design och produktion (inaktivt)
2011-01-17Medieproduktion filmproduktion biogas (inaktivt)
2011-01-05Vanor och beteenden kring vatenförbrukning (inaktivt)
2010-12-08Indikatorer för hållbart samhällsbyggande (inaktivt)
2010-11-04Kinematisk utvärdering av traumatiska hjärnskador i boxning / Kinematic evaluation of traumatic brain injuries in boxing (inaktivt)
2010-11-04Videoanalys av huvudets kinematik i olyckor / Video analysis of head kinematics in accidents (inaktivt)
2010-09-16Utvärdering av projektet "Teknik för flickor" (inaktivt)
2010-05-24Water footprint (inaktivt)
2010-05-19Utvärdering Internationella Torget på Bokmässan (inaktivt)
2010-03-03Fördjupning Mänskliga Rättigheter, teori med praktik (inaktivt)
2009-12-18Utvärderare - Urix (inaktivt)
2009-05-29Neurobiologisk karakterisering av nya gener (inaktivt)
2009-05-20Hitta funktioner till nya gener (inaktivt)
2009-01-13Undersökning av diskriminering i Stockholms stad (inaktivt)
2008-06-16Utvärdering av dansformen Earthheart dance (inaktivt)
2008-01-30Juridiska bestämmelser om rötrester (inaktivt)
2008-01-21Molekylär karaktärisering av allergi-framkallande IgE (inaktivt)
2008-01-18Examensarbete om medier, mänskliga rättigheter och funktionshinder (inaktivt)
2008-01-18Medier, mänskliga rättigheter och funktionshinder (inaktivt)
2007-11-28Kopia av Vi söker någon som vill göra en utvärdering av dansformen Earthheart dance. (inaktivt)
2007-09-06Utveckling av web-TV (TH 03) (inaktivt)
2007-06-20Medier, mänskliga rättigheter och funktionshinder (inaktivt)
2007-02-12Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) 2007 (inaktivt)
2007-02-12Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) 2006 (inaktivt)
2006-11-14Återföring av erfarenhet - Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw 2006) (inaktivt)
2006-04-24Biosensorer baserade på FET sensorer av breda bandgaps material (inaktivt)
2006-04-17Logistik på teckenspråk (inaktivt)
2006-01-04Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) 2005 (inaktivt)
2005-11-24Hitta funktioner till nya gener (inaktivt)
2005-09-19Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) (inaktivt)
2005-09-13Inkjet-tryckkvalitet ¿ korrelation mellan instrumentella- och perceptuella mätmetoder (inaktivt)
2004-12-14Storskalig matchning av genom och EST (expression sequence tags) DNA/protein sekvenser för identifiering av nya gener och karakterisering av gen repertoar (inaktivt)
2004-12-14Storskalig matchning av genom och EST (expression sequence tags) DNA/protein sekvenser för identifiering av nya gener och karakterisering av gen repertoar (inaktivt)
2004-11-29NYA ALGORITMER OCH VERKTYG FÖR KARAKTERISERING AV STORA ANTAL GEN- OCH PROTEIN SEKVENSER (inaktivt)
2004-04-01Utveckling av mätmetod för variation i tryck (inaktivt)
2003-12-04NYA ALGORITMER FÖR KARAKTERISERING AV STORA ANTAL GEN- OCH PROTEIN SEKVENSER (inaktivt)
2003-11-14Arbetsmarknaden för invandrare och handikappades i Sverige (inaktivt)
2003-10-09Erfarenhetsåterföring i tillståndsbaserat underhåll - beteendevetenskap (inaktivt)
2003-09-10Inmatningsmodul i Java (inaktivt)
2003-02-14Utveckling av mätmetod för färgflammighet i tryck (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.