Sökning: "Master Thesis in sustainable management"

Hittade 4 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Master Thesis in sustainable management.

Inkom Exjobbsförslag
2012-02-13Intelligent and Multi-objective Traffic Controls (inaktivt)
2011-06-27Master theses on traffic simulation, impact models and sustainable traffic control (inaktivt)
2010-10-04Emission Modeling and Simulation-based Traffic Environment Management (inaktivt)
2006-08-02Developing a framework for establishment of Biomedical Engineering Department (MTA) in developing regions (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.