Sökning: "Näringsliv"

Hittade 104 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Näringsliv.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-30Skriv ditt Exjobb för en växande region! Vi erbjuder handledning och värdefulla kontakter. (inaktivt)
2011-12-27Vattenåtervinning för framtidens bostadsområde (inaktivt)
2011-12-21"Gröna" fasader och tak (inaktivt)
2011-11-24Spårbarhet av installerade plastgolv (inaktivt)
2011-11-23Analysmetoder för bearbetningsgrad (inaktivt)
2011-11-23Biopolymerer för kalandrering (inaktivt)
2011-11-23Certifiering av kartongprodukt enligt Cradle to Cradle (inaktivt)
2011-11-23Demonterbart plastgolv (inaktivt)
2011-11-23Design av miljövänliga fartyg för återvinning (inaktivt)
2011-11-23Energiinriktad processoptimering (inaktivt)
2011-11-23Ersättning av fossila bränslen i värmeproduktion (inaktivt)
2011-11-23Maximerad styvhet för kartong (inaktivt)
2011-04-14Internationell kommunikationsplattform till Sverigeskafferiet (inaktivt)
2011-01-17Projektutvecklare/utvärderare till Krearum (inaktivt)
2010-09-27Kungälv som Fairtrade City (inaktivt)
2010-08-31Elever i behov av särskilt stöd (inaktivt)
2010-05-17Operationell Excellens (Lean) i tjänsteproducerande företag och offentlig sektor (inaktivt)
2010-02-15Hästens lokala betydelse och utvecklingkraft (inaktivt)
2010-02-09HJÄLP OSS MÄTA ANTALET BESÖKARE OCH EFFEKTEN AV ETT AV MELLANSVERIGES STÖRSTA EVENEMANG (inaktivt)
2010-01-15Vad skiljer bra från mindre bra företag? (inaktivt)
2010-01-13Elever i behov av särskilt stöd (inaktivt)
2010-01-13Förekomst av kvinnor i mediebilden - behov av databas med kvinnlig expertis (inaktivt)
2010-01-11Miljöbrons effekter (inaktivt)
2010-01-07Produktutveckling av energitjänsten IndustryWise (inaktivt)
2009-12-02Hur kan ett företags CSR satsning påverka företagets lönsamhet och varumärke? (inaktivt)
2009-10-26Betyg på Vägverkets myndighetsutövning (kr) (inaktivt)
2009-06-30Marknadsundersökning (inaktivt)
2009-05-11Marknadsundersökning av tidning (inaktivt)
2009-04-21Gotländska Besöksplatser (82) (inaktivt)
2009-02-25Utvärdering av dialogen i vägbyggnadsprocessen (kr) (inaktivt)
2009-02-25Sammanställning och analys av data från Kund-system KUNDSKAP ur ett jämställdhetsperspektiv (kr) (inaktivt)
2009-02-25Beteenden kring och attityder till cykelhjälmar (kr) (inaktivt)
2008-11-11Skola-Arbetslivsamverkan ur ett entreprenöriellt förhållningssätt! (inaktivt)
2008-07-10Gävle Cityfest ur ett samhällsekonomiskt perspektiv (Gävle) (inaktivt)
2008-05-30Virtuellt Whiteboard - Utvecklingsprojekt i Java (inaktivt)
2008-05-16”EUs relation med Indien och Kina. Fonder och program som riktar sig till projekt mellan Eu-land och Kina/Indien”. (inaktivt)
2008-01-16Hållbara städer, C- eller D-uppsats (inaktivt)
2008-01-04Oberoende undersökning av Skaraborgs regementes roll i Skövde Beskrivning av regementet (inaktivt)
2007-12-05BET-PROJEKT; Examensarbetet där Näringsliv möter Akademi (inaktivt)
2007-11-20Hur vill Vägverkets kunder bli besvarade i ett ärende? (kr) (inaktivt)
2007-09-21Verksamhetssystem (inaktivt)
2007-09-12Vad får ett framtida högre socialt tryck för effekt på skogsbruket? (inaktivt)
2007-09-06Databasutveckling (inaktivt)
2007-06-12Skola-Arbetslivsamverkan ur ett entreprenöriellt förhållningssätt! (aw) (inaktivt)
2007-04-16GreenIT skall bli klimatneutral (inaktivt)
2007-04-04Konkurrentkartläggning (inaktivt)
2007-04-04Verksamhetssystem (inaktivt)
2007-04-04SWOT analys och åtgärdsplan (inaktivt)
2007-03-30Skillnader i Näringslivsklimat (aw) (inaktivt)
2007-03-16Oberoende undersökning av Skaraborgs regementes roll i Skövde (inaktivt)
2007-02-12Ny Portal för Sverige (aw) (inaktivt)
2007-01-02WHYDAN och AcademiaLive söker framtidens IT-utvecklare för JAVA projekt (inaktivt)
2006-12-22Webbprojekt: Imagine – En hållbar väg (inaktivt)
2006-12-14Kartläggning, marknadsundersökning och hälsobokslut för nätverket Hälsosam Sverige. (AP) (inaktivt)
2006-11-13Rumslig gestaltning av utställningshall respektive uterum (aw) (inaktivt)
2006-11-13Undervisningsteknik på Gröna Kunskapshuset (aw) (inaktivt)
2006-11-13Examensarbete/C/D-uppsats: Undervisningsteknik på Gröna Kunskapshuset (FP) (inaktivt)
2006-11-13Examensarbete/C/D-uppsats: Rumslig gestaltning av utställningshall respektive uterum (FP) (inaktivt)
2006-11-01ÖSTERVÅLA UTVECKLINGSRÅD ¿ Framtagande av marknads- och utvecklingsplan. (FP) (inaktivt)
2006-11-01Examensarbete/C/D-uppsats: Historiebeskrivning av anrikt tryckeri (FP) (inaktivt)
2006-09-18Kunskapsbaserad utveckling utanför de stora tillväxtregionerna (Ljusdal 51) (inaktivt)
2006-08-30Informations- och kommunikationsutvärdering - Hur kan Näringlivskontoret i Kungälv utveckla sin kommunikation med företag? (inaktivt)
2006-08-23Hur fungerar ett partnerskap mellan näringsliv och Högskola Dalarna? (inaktivt)
2006-06-15Examensarbete/C/D-uppsats: Affärsutveckling av Gröna Kunskapshuset(FP) (inaktivt)
2006-06-07Vilka är viktiga eller avgörande faktorer för att göra en kommun attraktiv att leva och verka i. (inaktivt)
2006-05-09CleverLearning söker exjobbare inriktning datavetenskap (inaktivt)
2006-01-04Marknadsundersökning - Hantverksmarknaden (inaktivt)
2005-12-19Marknadsföring av åkerinäringen i Gävleborgs län (Gävle) (inaktivt)
2005-11-28Från prototyp till produkt (aw) (inaktivt)
2005-11-23Inventering av kompetensutvecklingsbehov (inaktivt)
2005-11-22Undersökning av vad Värmlandsteatern genererar tillbaka till kommun och näringsliv i form av icke konstnärliga värden. (inaktivt)
2005-11-17Kan ett projekt bidra till vidgade vyer hos företag? Utvärdering av projektet Nordanstig - Världens Plats!(Nordanstig) (inaktivt)
2005-10-13Kan ett projekt bidra till vidgade vyer hos företag? Utvärdering av projektet ¿Nordanstig Världens Plats! (inaktivt)
2005-10-06Lärcentrum i Bromölla - en motor för regional och lokal utveckling! Marknadsundersökning (inaktivt)
2005-09-14Utvärdering av Industriprojekt Fryken (inaktivt)
2005-08-29Bygg och forma samhället för dagens krav! -Infrastrukturprojekt på Tekniska kontoret, Lidingö Stad (inaktivt)
2005-07-06Kommersialisering av forskningsprototyper (inaktivt)
2005-06-02Komplettera vår SMS-plattform (inaktivt)
2005-06-02Sponsring av högskolor (inaktivt)
2005-05-19Marknadsundersökning - hantverksmarknaden (inaktivt)
2005-05-18 ATTITYDUNDERSÖKNING (inaktivt)
2005-04-25Tolkning och fördjupning i gymnasieelevers attityder - Västsvenska Industri- och Handelskammaren (inaktivt)
2005-04-22Utveckla och konstruera en digital handelsplats för tid inom det Europeiska näringslivet (inaktivt)
2005-04-20Utveckla databassystem för ideell förening (inaktivt)
2005-03-22Utvärdering av ¿ Arbetsplatsförlagd utbildning i Sollefteå¿ (inaktivt)
2005-03-14Nulägesbeskrivning och strategisk plan för att främja boende och näringsliv (aw) (inaktivt)
2004-12-29Marknadsföring av åkerinäringen i Gävleborgs län (Gävle) (inaktivt)
2004-09-07Akzo Nobel (inaktivt)
2004-08-11ExJobb på SMHI: Meteorologiska objekt (inaktivt)
2004-05-03Inventering av kompetensutvecklingsbehov (inaktivt)
2004-02-02Vad avgör ungdomars gymnasieval? (inaktivt)
2003-12-18Utbildning och näringsliv i samverkan (16) (inaktivt)
2003-12-17Hur ser vår interna kommunikation ut? (inaktivt)
2003-12-15Analysera händelser mellan företag och människor i ett miljönätverk (inaktivt)
2003-11-26Färjetrafiken till och från Gotland (19) (inaktivt)
2003-10-07KreditGarantiFörening i Gävleborg? (Gävle) (inaktivt)
2003-09-22Logistik. Intern logistik skall kartläggas; syftet är att definiera flaskhalsar och hitta förbättringsåtgärder. (inaktivt)
2003-08-11Produktutveckling inom plast för att stärka konkurrenskraft (TH 04) (inaktivt)
2003-07-16Analys av relationen mellan olika politiska områden (inaktivt)
2003-04-04MINSKAD SJUKFRÅNVARO VID ELECTROLUX DISTRIPARTS AB OCH ELECTROLUX COMPACT APPLIANCES, TORSVIK, JÖNKÖPING (inaktivt)
2003-04-01Utveckling av abonnerad e-posttidning (inaktivt)
2002-12-12Omvärldsanalys/framtidsstudie av näringslivet i Borås kommun (inaktivt)
2002-10-25Kartläggning av marknaden för bok om ledarskap och samarbete (inaktivt)
2002-10-17Exjobb effektivitetsstudie (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.