Sökning: "NOx-bildning"

Hittade 18 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet NOx-bildning.


Inkom Exjobbsförslag
2011-12-13Kartläggning av material för användning i avgasmiljöer i temperaturintervall 25-300°C med fokus på EGR teknik (inaktivt)
2011-08-22Heat Exchangers for Future Heavy Commercial Vehicle Powertrains with reduced CO2 emissions (inaktivt)
2011-02-15Packningsmaterial för framtidens avgasefterbehandlingssystem (inaktivt)
2010-11-25Environmental Catalysis - Catalyst design (inaktivt)
2010-11-18PM-sensorer, en kartering av koncept och dess tekniska begränsningar (inaktivt)
2010-11-07Metodikutveckling provning av avgaskemiska förlopp (inaktivt)
2010-09-21Avgasrening för framtida miljölagstiftning (inaktivt)
2010-06-10Åldring av SCR katalysatorer (inaktivt)
2010-05-31Beräkning av transient sotflöde (inaktivt)
2010-04-23Åldring av SCR katalysatorer (inaktivt)
2010-04-21HC-omvandling och värmeöverföring i oxidationskatalysator och filter (inaktivt)
2009-12-09Modellutveckling för förångning av urea i mixer (inaktivt)
2009-05-15LCA of Electronic Control Unit at Autoliv (inaktivt)
2006-02-10An Experimental Investigation of Ignition Delay for Different Fuel Qualities (inaktivt)
2005-08-29Varför har NOx-utsläppen minskat? - kartläggning och analys på fjärrvärmeverk (inaktivt)
2005-08-10An Experimental Investigation of Ignition Delay for Different Fuel Qualities (inaktivt)
2005-05-27Hjälpenergiutredning vid Karlshamnsverket (inaktivt)
2004-02-02On-line mätning av bränsleflöde och bränslefraktion (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.