Sökning: "Nadine Bengtsson"

Hittade 3 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Nadine Bengtsson.

Inkom Exjobbsförslag
2008-10-29Karaktärisering av receptorproteinet EphA4 i neuronala kretsar (inaktivt)
2007-09-21Neurala nätverk i ryggmärgen (inaktivt)
2007-06-16Neuronala nätverk inblandade i schizofreni (aw) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.