Sökning: "Nano"

Hittade 23 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Nano.


Inkom Exjobbsförslag
2010-12-17Beläggning av titanimplantat med biopolymera nanofibrer med hjälp av elektrospinning (inaktivt)
2010-08-25Fabrication and characterization of nano-scale SiC UV detectors using nano-imprint lithography (inaktivt)
2010-08-16Green coatings (inaktivt)
2010-05-06Branched polyethyleneglycol derivatives of defined molecular weight (inaktivt)
2010-03-31Diploma work at YKI: How to predict the functional properties of lubricants for Alumina and Steel Rolling (inaktivt)
2010-03-30Design and mechanical properties of ultra light-weight nanocellulose foams (inaktivt)
2010-03-01Marknadsplan för komponenterna Nano och StandardContent inom SmartAss, Sveriges ledande E-supportsystem. (inaktivt)
2008-05-30Evaluation of a New Method for Computer Tomography for Children (inaktivt)
2008-05-30New types of Polyelectrolyte Complexes (PECs) (inaktivt)
2007-12-13Functional Nanofibers and Nanostructures (inaktivt)
2007-12-13Kopia av Functional Nanofibers and Nanostructures (inaktivt)
2007-12-13Kopia av Kopia av Functional Nanofibers and Nanostructures (inaktivt)
2007-11-22Functional Nanofibers and Nanostructures (inaktivt)
2007-08-16Microfabricated cell culture devices for evaluation of drug candidates (inaktivt)
2007-08-07New extraordinary methods for simulation of Brownian motion in biological gels (inaktivt)
2007-06-26Micro and Nano Fluidics (inaktivt)
2007-04-23Functional Nanofibers and Nanostructures (inaktivt)
2006-10-31Thesis project work at the University of Colorado in Boulder, USA (inaktivt)
2006-07-03Simulation of Brownian motion in biopolymer gels (inaktivt)
2006-01-04Exchange student projects at University of Colorado in Boulder, USA (inaktivt)
2005-09-073-D Cathode for Hydrogen Evolution (inaktivt)
2005-01-17Investigating the effect of magnetized fuel cell cathodes for improved oxygen reduction (inaktivt)
2004-10-19Computational Fluid Dynamics at the University of Colorado at Boulder, USA (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.