Sökning: "Nya Marknader"

Hittade 58 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Nya Marknader.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-14Utvärdering och utveckling av principer för mobila annonssystem med extremt hög transaktionsvolym (inaktivt)
2011-10-27Urban agrikultur och aqukultur – en möjlig väg för delförsörjning av framtidens hållbara och attraktiva städer (inaktivt)
2010-11-25Undersökning/genomlysning av befintlig strategi, affärs-, och marknadsplan (inaktivt)
2010-10-13Software eco-system for Life-Cycle-Profit (inaktivt)
2010-05-26Katalytisk förbränning och reformering i fordon (inaktivt)
2010-05-25Rekommenderad marknadsmixför stöveltillverkning (inaktivt)
2010-02-04Modelling and control design for a semi active vehicle damper (inaktivt)
2010-01-07Nya Marknader (inaktivt)
2009-08-21Att vidareutveckla en utrustning som används för avgasning och filtrering av rörledningssystem. (inaktivt)
2009-08-21Analys av nya marknader (inaktivt)
2009-03-24Nya marknader, nya möjligheter (inaktivt)
2008-05-16”EUs relation med Indien och Kina. Fonder och program som riktar sig till projekt mellan Eu-land och Kina/Indien”. (inaktivt)
2008-04-07Produktutveckling, konstruktion för ökad användarvänlighet (inaktivt)
2008-03-17Teknisk Internationalisering/Lokalisering av generell workflowprodukt (inaktivt)
2007-11-21NFC i säkerhetssystem och för passerkontroll (inaktivt)
2007-10-16Utveckla och designa en latrin i ett nytt material(Reboard) för användning i bland annat katastrofdrabbade områden (inaktivt)
2007-09-21Dokumentation och uppbyggnad av databas samt analys av applikationer inom oljedimavskiljning i verkstadsindustrin (inaktivt)
2007-09-06Nya affärsområden/marknader (JH 01) (inaktivt)
2007-08-17Smakliga livsmedel (inaktivt)
2007-08-13Utveckling och lansering av ny produktgrupp - Internationell marknadsföring och försäljning. (inaktivt)
2007-05-22Automatisering av funktionstester för en webbplattform för poker (inaktivt)
2007-04-20Varumärket Åsby hem & trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-20Expansion och utvidgad affärsverksamhet för Åsby Hem & Trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-16Marknadsanalys/kundanalys/konkurrentanalys/förändringsförslag åt Brotonic (AP) (inaktivt)
2007-04-16Materialutveckling hos Brotonic (AP) (inaktivt)
2007-04-04Exportutveckling i Östeuropa (inaktivt)
2007-04-04Marknadsundersökning för utveckling av trädfällare (Nordanstig) (inaktivt)
2007-04-03Marknadsanalys/undersökning av skuminjektorer vid livsmedelstillverkning (inaktivt)
2007-03-28Samverkan mellan Jämtländska företag för att nå nya internationella marknader (inaktivt)
2007-03-16Examensarbete 20p, civilingenjör maskinteknik (inaktivt)
2007-03-01Internationell Marknadsföring - Exportplan/Marknadsplan (inaktivt)
2007-02-12Examensarbete/C/D-uppsats: Marknadsföring av kulturkvarteret Täljstenen i Sala (AW) (inaktivt)
2007-01-04(GH) Informativ design på användarmanualer och produktbeskrivningar (inaktivt)
2007-01-04 Informativ design på användarmanualer och produktbeskrivningar (aw) (inaktivt)
2006-12-19Marknadsföringskampanj -metod och tillvägagångssätt (inaktivt)
2006-11-30Marknads- och affärsplan (inaktivt)
2006-11-29Marknadsundersökning med ljudgaranti (ke) (inaktivt)
2006-11-21Grafisk profil för kreativt företag - skapa otraditionell företags-webbsida! (inaktivt)
2006-10-11Marknadsanalys för unik ytbehandlingsmetod av titan (Ljusdal 73) (inaktivt)
2006-10-01Internationell marknadsföring - Exportplan/marknadsplan (Lämpligt för 1-2st studenter) (inaktivt)
2006-08-30Marknadsanalys och strategi för nya marknader (inaktivt)
2006-08-24Marknadsundersökning: Nya marknader och tillämpningar för temperaturkontroll med lågemissiv färg (inaktivt)
2006-06-16Undersökning av nya marknader (inaktivt)
2006-06-12Nya affärsområden/marknader (JH 03) (inaktivt)
2005-11-01Var finns nya kunder inom bemanning och skrivbyrå? Och hur når vi dem? (inaktivt)
2005-06-01Marknadsföringskampanj -metod och tillvägagångssätt (inaktivt)
2005-05-02Exportutveckling i Östeuropa (inaktivt)
2005-02-28Hur uppfattas vårt företag? Attitydkartläggning! (68) (inaktivt)
2004-11-12Marknadsundersökning Norden inom storköksindustrin (inaktivt)
2004-10-22Marknadsplanering för måleriföretag. (inaktivt)
2004-10-11Stor blev liten ska bli större .... (aw) (inaktivt)
2004-09-30Nya produkter på nya marknader (JH 09) (inaktivt)
2004-07-01Utveckling av OSA/Parlay-gränssnitt på Tjänsteplattform (inaktivt)
2004-07-01Elektronisk parallellstyrning (Ljusdal 37) (inaktivt)
2004-04-19Infrastruktur och transportprojekt, Utvärdering av Mål 1-projekt Kombiterminalen (inaktivt)
2004-03-09Analys av affärsidé, affärsplan och överensstämmelse samt identifiering av marknaden. (inaktivt)
2003-06-13Stor blev mindre som skall bli större (aw) (inaktivt)
2002-12-13Typritningar till standardkonstruktioner av produkter (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.