Sökning: "Operativsystem"

Hittade 76 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Operativsystem.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-20Gör exjobb om BI i en spännande bransch (inaktivt)
2012-01-30Utmanande examensarbete på Sjöland & Thyselius inom app-utveckling och integration av hårdvara (inaktivt)
2010-12-06Android, iPhone och iPad (inaktivt)
2010-11-19Programmerare sökes för att skapa ett webbaserat projekt & tidshanteringssystem för internt bruk. (inaktivt)
2010-11-16AUTOSAR Application Test Framework (inaktivt)
2010-11-10Framtidens plattform inom iPhoneutveckling (inaktivt)
2010-07-29Virtualiseringsprogramvara på klientdatorer för systemutveckling (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-05-30Diagnostikplattform för fordonsindustrin (inaktivt)
2008-03-25Portning av Cybercoms tblue Telematics Bluetooth Framework till Linux (inaktivt)
2008-03-13Generic Technology söker examensarbetare inom nätverksanalys (inaktivt)
2008-01-10Portning av tblue Embedded Bluetooth Protocol Stack till Linux (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-10-22Examensarbeten inom styrsystem för säkerhetskritiska x-by-wire applikationer-CEDES-projektet (inaktivt)
2007-09-25On-Line Navigation på Windows Automotive (inaktivt)
2007-09-21Kontroll över administratörskonton - Finns det en praktisk lösning på problemet? (inaktivt)
2007-09-21Kontraktbaserad resursschemaläggning på OSE (inaktivt)
2007-09-04Media TV portning och grafiskt interface (inaktivt)
2007-09-04Windows Embedded på OMAP plattform (inaktivt)
2007-08-27Jämförande analys av Content Management-system: Polopoly (inaktivt)
2007-08-07Effektiv lagring av marknadsdata, för snabb åtkomst ur stora datamängder (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-27Embedded Linux referensdesign baserad på ARM9 SoM (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-04IPTV analysator (inaktivt)
2007-02-13Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2007-01-22Optimerad devicesimulering i Simics (inaktivt)
2007-01-22Testning av programvarukonfigurationer i simulerad miljö (inaktivt)
2006-08-25Testning av programvarukonfigurationer i simulerad miljö (inaktivt)
2006-08-25Testning av virus i simulerad miljö (inaktivt)
2006-08-24Utveckling av programvara (inaktivt)
2006-05-16Programvaror i säkerhetskritiska system (inaktivt)
2006-01-20Programvaror i säkerhetskritiska system. (inaktivt)
2006-01-19Easy portable Lind Handler for embedded systems (inaktivt)
2005-09-26IT-säkerhet, brandvägg in/ut, intern datasäkerhet (inaktivt)
2005-09-07Identifiering av oskyddade datastrukturer (inaktivt)
2005-09-07Testning av programvarukonfigurationer i simulerad miljö (inaktivt)
2005-09-07Hårdvaruaccess och verifiering av device modeller i en full-system simulator (inaktivt)
2005-09-07Super Mtools (inaktivt)
2005-09-07Modellering av ett modernt 3D-grafikkort (inaktivt)
2005-09-07Sammankoppling av Simics med felinjiceringsverktyg (inaktivt)
2005-09-07Trace av Linux nätverksstack i TCP/IP-nätverk (inaktivt)
2005-09-07Testning av virus i simulerad miljö (inaktivt)
2005-09-07Automatisk konfiguration av minneshierarkier till Simics (inaktivt)
2005-05-19Easy portable Link Handler for embedded systems (inaktivt)
2005-02-02Utvärdering av Statisk Tidsanalys för CC-Systems AB (Eng: Evaluation of Static Timing Analysis for CC-Systems AB) (aw) (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: Super Mtools (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: Implementation av inbyggnadsprocessorer (embedded processors) (inaktivt)
2005-01-20Sammankoppling av simulator med felinjiceringsverktyg (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: Testning av virus i simulerad miljö (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: Automatisk konfiguration av minneshierarkier (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: (inaktivt)
2004-08-11Distribuerad simuleringsarkitektur för datorbaserad samverkan (inaktivt)
2004-07-01Utveckling av OSA/Parlay-gränssnitt på Tjänsteplattform (inaktivt)
2004-06-03Motorstyrning under realtidsoperativsystem (inaktivt)
2004-05-25Komplett programflöde på systemnivå (System level whole program paths) (inaktivt)
2004-04-13Användargränssnitt (GUI) och kommunikationsgränssnitt för handdator med Linux som operativsystem (inaktivt)
2004-04-13Testning av virus i simulerad miljö (inaktivt)
2004-03-05Utveckling i Java för en spännande produkt (inaktivt)
2004-02-10Testning av virus i simulerad miljö (inaktivt)
2003-12-12Rapportering med GPS teknik (Ljusdal 24) (inaktivt)
2003-10-07Examensarbeten inom Datateknik (inaktivt)
2003-09-17Video Encoder/Streamer för Publika IP-nät (inaktivt)
2003-09-17IP-baserade nätlösningar med differentierad servicekvalitet (inaktivt)
2003-09-15Single-Sign-On och säkerhet i komplexa systemmiljöer (inaktivt)
2003-08-30UML 2.0 och OSE (inaktivt)
2003-08-30UML 2.0 och OSE (inaktivt)
2003-08-18Implementering av ett objektorienterat webbaserat forum (inaktivt)
2003-08-15Säkrade interoperabla webtjänster (inaktivt)
2003-06-18Positioneringsteknologier för P800-terminaler (inaktivt)
2003-06-18Blåtandskommunikation mellan P800-terminaler (inaktivt)
2003-05-21Modellering och presentation av nätverk (inaktivt)
2003-03-27Automatiserad testning av Simics distributionspaket (inaktivt)
2003-02-18Utforma installationspolicy för SUN Solaris 8 och 9 (Unix) (inaktivt)
2002-12-04QoS för distribuerade styrsystem (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.