Sökning: "Organisationsteori små företag"

Hittade 4 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Organisationsteori små företag.

Inkom Exjobbsförslag
2008-09-02Framtagning av en projekthandbok för genomdrivning av tekniskaprojekt (inaktivt)
2006-12-14Kartläggning, marknadsundersökning och hälsobokslut för nätverket Hälsosam Sverige. (AP) (inaktivt)
2006-12-12Omvärldsanalys, verksamhetsplan samt budget till Nätverket HälsoSam Sverige (AP) (inaktivt)
2006-11-14Koppling mellan grundskola/gymnasieskola och näringslivet (AP) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.