Sökning: "PASS"

Hittade 34 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet PASS.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-26Innovation inom värmeväxling (inaktivt)
2011-12-16Obstacle detection for autonomous vehicles (inaktivt)
2011-09-26Plattformsoberoende Single Sign On autentisering för samarbetande organisationer med hjälp av claimed-based authentication och ADFS (inaktivt)
2011-03-07Oljedegradering för moderna motoroljor (inaktivt)
2010-10-20Energi ur spinning (inaktivt)
2010-06-09Energi ur spinning (inaktivt)
2010-04-20Ex-job/thesis work: Push open solution IKEA Components, Älmhult (inaktivt)
2010-01-28Spillvärmesituation på Scanias norra område i Södertälje (inaktivt)
2009-06-10Diploma work in structural biochemistry: Why are aquaporins in spinach leaves sensitive to mercury? (inaktivt)
2008-05-30Robot Hand Design and Control (inaktivt)
2008-02-13Utvärdering av flames som utvecklings- och simuleringsramverk (inaktivt)
2007-11-13Employer branding – hur vi attraherar och behåller man personal. Hur vi attraherar man vissa åldersgrupper i en låglönebransch med låg status, kan detta förändras? (inaktivt)
2007-09-26Hur marknadsför företag sina produkter? – En jämförelse mellan dåtid och nutid. (AP) (inaktivt)
2007-08-27Ett riktigt ingenjörsprojekt! (inaktivt)
2007-08-17Hur attraktiva är företagena i nätverket The paper province, bland studenter? (inaktivt)
2007-08-16Internationell management/marketing Allianser och samarbeten (inaktivt)
2007-07-19Adaptiv reglering (inaktivt)
2007-06-08Krav på indata för styrning av ett fordon med framförhållning med mål att reducera bränsleförbrukningen (inaktivt)
2007-04-11Transboundary River Basin Data and Information in support of WFD implementation: The cases of Daugava and Nemunas River basins (inaktivt)
2007-01-20Utvärdering av programflödesanalys för WCET-beräkningar vid Volvo Construction Equipment (aw) (inaktivt)
2007-01-03Spännande uppdrag på Vård- och omsorgsförvaltningen i Sala kommun (AW, AP) (inaktivt)
2006-12-22Krav på indata för styrning av ett fordon med framförhållning med mål att reducera bränsleförbrukningen (inaktivt)
2006-12-20Att flyga SpaceShip 2 med rymdturister genom norrskenet från Kiruna. Space Radiation effects on suborbital space tourists above Kiruna (inaktivt)
2006-10-02Visuellt programmeringssystem för real-tids 3D-material till 3D-spel och CAD- applikationer (inaktivt)
2006-04-05Painterly rendering in real time for 3D games (inaktivt)
2005-11-10Utveckla friskvårdsanläggningen Fysikens kommunikationsplattform (inaktivt)
2005-01-12Läsvärdesundersökningar/målgruppsanalyser samt teknisk lösning till enkätverktyg på tidningsförlag (inaktivt)
2004-10-15Förväntningar kontra faktisk upplevelse - en undersökning av kundtillfredsställelse bland Valfjällets besökare (inaktivt)
2004-04-01Utveckling av mätmetod för variation i tryck (inaktivt)
2004-02-09Spänningskvalité i tunnelbanenätet (inaktivt)
2003-10-07Examensarbete - E-pass system (inaktivt)
2003-03-25On-line method to study paper formation in the wet-end of a paper machine ¿ Extension to on-line measurement of fibre orientation (inaktivt)
2003-02-14Utveckling av mätmetod för färgflammighet i tryck (inaktivt)
2002-11-07Schemaläggnings program för yttre tjänst på Internationella biblioteket (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.