Sökning: "PC marknaden"

Hittade 8 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet PC marknaden.

Inkom Exjobbsförslag
2011-02-08Väderradarmod för spaningsradar - grafikprocessorstödd signalbehandling (inaktivt)
2010-09-08Realtidsprogrammering till radardemonstrator (inaktivt)
2010-04-06Autonom Dumper (inaktivt)
2008-07-01Hur förbättra kommunikationen i globala projekt? (inaktivt)
2008-05-30Virtualiserade applikationer vs paketerade applikationer (inaktivt)
2007-06-01Utveckling av IR-kameraemulator för PC (inaktivt)
2007-01-08Utveckling av korrelationstracker för följning av rörliga objekt i IR-bilder (inaktivt)
2004-12-08Optimerat spel (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.