Sökning: "Precision"

Hittade 51 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Precision.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-06Master degree project - GE Healthcare Uppsala (inaktivt)
2011-12-16Ett exjobb som kan gör skillnad - för dig som vill ha en utmaning och hjälpa till att spara energi. (inaktivt)
2011-11-08Thesis work - Global Purchasing Volvo Logistics (inaktivt)
2011-08-26Design of a high precision GPS (inaktivt)
2011-06-28Sterilization methods for invasive brain surgery devies (inaktivt)
2011-04-19Analys och metodutveckling avseende missionsutvärdering på helfordon (inaktivt)
2011-02-10GPS med RTK på C200 (inaktivt)
2011-01-24Metoder för analys och förädling av 3D-laserdata och bilder (inaktivt)
2010-12-22Development of model for environmental impact of consolidation in 4PL supply chain (inaktivt)
2010-12-08Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2010-10-15Livsmedelsverkets mikrobiologiska enhet söker en examensarbetare till projektet ”Validering av metod för att detektion och isolering av VTEC i livsmedel”. (inaktivt)
2010-09-23Embedded software for precision flow metering instrument (inaktivt)
2010-08-25Development and implementation of a scoring algorithm for a karaoke game (inaktivt)
2010-02-22Utveckling av testmetod och applikation för mätning av eye-tracker prestanda (inaktivt)
2010-02-22Utveckling av testmetod och applikation för mätning av eye-tracker prestanda (inaktivt)
2010-02-12Produktutveckling (inaktivt)
2010-02-04Marknadsundersökning för automatiserad analysutrustning (inaktivt)
2010-02-04Modelling and control design for a semi active vehicle damper (inaktivt)
2010-01-27Cross validation of vector signal analyser and sensor node measurements (inaktivt)
2009-12-16Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2009-12-15Automatiserad kalibrering av fordons nivågivare i produktion (inaktivt)
2009-12-02Cross validation of sensor node and vector signal analyser measurements (inaktivt)
2009-11-24Undersökning av medelstam vid flerträdshantering, hur påverkas mätprecisionen vid flerträdshantering? (inaktivt)
2009-03-25Quality Assessment of Embedded Software Handling in Production (inaktivt)
2008-12-09Kopia av Kopia av Analys av laser- och bilddata för tillämpningar inom natur och miljö (inaktivt)
2008-05-30Digital Data Protection (inaktivt)
2008-05-30Digital Music Track Analysis (inaktivt)
2008-01-28Analysis of an improvement of viscous micropump for use in the SMT industry (inaktivt)
2007-10-08Analys av global genreglering (inaktivt)
2007-10-08Analys av global genreglering (inaktivt)
2007-10-03Analys av global genreglering (inaktivt)
2007-09-21Utveckling av ett lärande system för detektion och identifiering av gas i IR-bilder (inaktivt)
2007-09-04Biosensor using MEMS cantilevers (inaktivt)
2007-05-11From Particles to High-Performance Cutting Tools – The Optimization of Industry Scale Powder Processing (aw) (inaktivt)
2007-05-07Flygsimulator i 3D-miljö (inaktivt)
2007-05-07Utveckla en tilltalande helhetsbild av företaget i all presentationsmaterial (inaktivt)
2007-04-03AERODYNAMIC EXPERT SYSTEM (inaktivt)
2007-03-05Höghastighetsväxlar (el- och turbinmotorer (inaktivt)
2007-02-01WCET Analysis and Certification of Automatically Generated Code for CC-Systems AB (aw) (inaktivt)
2006-12-20Medicinsk forskning inom neurofysiologi - styrning av två synkroniserade servomotorer (inaktivt)
2006-11-07Software Fabriken behöver en marknadsplan! Möjlighet till anställning finns. (ke) (inaktivt)
2006-08-02Modelling and evaluation of a minituarised fluxgate sensor (inaktivt)
2006-02-24Utveckling av tillverkningsteknik för medicinteknik (inaktivt)
2006-02-15Examensarbete om höghastighetsväxlar (inaktivt)
2005-12-07Utveckling av elektromekanik för medicinteknik (inaktivt)
2005-05-27Alternativ mätmetod till fotoceller i bowlingsimulator (inaktivt)
2004-11-29Development project: Restaurant automation - SKF AB (inaktivt)
2004-02-06An evaluation of a new concept for UV detection likely to have a large impact on the way that we are working with LC (inaktivt)
2004-01-07Graphics Algorithms: Object Selection (inaktivt)
2003-11-06Logistik och lagerhantering (JH 09) (inaktivt)
2003-01-30The relationship between plant growth, the microbial available phosphorous and the soil water content in tropical rain forest soils (Sabah, Malaysia). (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.