Sökning: "Ramverk"

Hittade 72 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Ramverk.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-28Utvärdera ramverk för automatiska tester (inaktivt)
2012-01-26Scania gemensam produktbeskrivning – ett stöd för ett integrerat produktutvecklingsarbete (inaktivt)
2012-01-04Examensarbete Nordea Rating våren 2012/ hösten 2013 (inaktivt)
2011-12-13Applikations utveckling HTML5 (inaktivt)
2011-11-22Utveckla ramverk för att återanvända webb applikation till mobilt gränssnitt (inaktivt)
2011-11-21Applikation inom internetbaserad reklam (inaktivt)
2011-10-03Riskhantering i svenska företag (inaktivt)
2011-04-19Connected TV Move (inaktivt)
2011-04-14Examensarbete Nordea Rating (inaktivt)
2011-04-08Verktyg för miljöåtgärder för bostadsrättsföreningar (inaktivt)
2011-03-04Uppsats inom ämnet Ekoteknik/Miljö (inaktivt)
2010-12-30Avancerad weblösning (inaktivt)
2010-12-01Cybercom är ett konsultföretag inriktat på avancerade IT- och telekomlösningar som skapar affärsvärde för kunder genom att leverera kostnadseffektiva lösningar av högsta kvalitet. Med global leveranskapacitet stärker Cybercom sina kunder. (inaktivt)
2010-11-25Metodval för utveckling mot smarta telefoner och webb (inaktivt)
2010-11-16Testapplikationsgenerator för AUTOSAR system (inaktivt)
2010-11-10Framtidens plattform inom iPhoneutveckling (inaktivt)
2010-10-19A Framework for a unified mobile, tablet and TV experience (inaktivt)
2010-10-18Quality Control Center for connected TV devices (inaktivt)
2010-10-15PU10-86 Automatisk analys av mätdata (inaktivt)
2010-09-06Exjobb inom Liferay portalramverk (inaktivt)
2010-05-18Flexibelt användargränssnitt (inaktivt)
2010-05-05Fordonsmedierad kommunikation och dess utveckling (inaktivt)
2010-01-04EA inom Scania R&D – Utvärdering av applikationsportfölj (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-05-30Databaslager för openEHR-patientjournaler (inaktivt)
2008-05-30Spring-utvärdering (inaktivt)
2008-05-30IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2008-03-25Portning av Cybercoms tblue Telematics Bluetooth Framework till Linux (inaktivt)
2008-02-13Utvärdering av flames som utvecklings- och simuleringsramverk (inaktivt)
2008-01-10Portning av tblue Embedded Bluetooth Protocol Stack till Linux (inaktivt)
2007-12-02Open source Java mjukvaruutveckling (inaktivt)
2007-10-24Mjukvaruutveckling Windows mobile (inaktivt)
2007-10-24Databaslager för openEHR-patientjournaler (inaktivt)
2007-10-24Databaslager för openEHR-patientjournaler (inaktivt)
2007-10-18Konferensserver för IP-telefoni med hög tillgänglighet (inaktivt)
2007-10-02IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2007-09-21Kontraktbaserad resursschemaläggning på OSE (inaktivt)
2007-06-17Var med och skapa Mobil Web 2.0! Vi söker studenter för exjobb/sidoprojekt inom systemdesign och systemutveckling (inaktivt)
2007-04-11Bildhantering i Java-applikation (inaktivt)
2007-04-04Modellering (inaktivt)
2007-04-04Portering av övervakningsverktyget MAMon till Eclipse (inaktivt)
2007-03-01Microsoft .NET Framework 3.0 (inaktivt)
2007-02-19Exjobb inom: Java, Jboss Application Server, Jboss Seam, Jboss Portal API, Testing (inaktivt)
2007-02-09Utvärdering av Open Source för affärskritiska internetbaserade tjänster (inaktivt)
2007-01-22Testning av programvarukonfigurationer i simulerad miljö (inaktivt)
2007-01-02TIFF-stöd i Java-applikation (inaktivt)
2007-01-02WHYDAN och AcademiaLive söker framtidens IT-utvecklare för JAVA projekt (inaktivt)
2006-10-31IT-management och kostnader för IT (inaktivt)
2006-09-04Hur kan ett arkitekturellt ramverk för loggning i avancerade applikationer se ut? (inaktivt)
2006-08-25Testning av programvarukonfigurationer i simulerad miljö (inaktivt)
2006-08-25Modellering av en Apple Macintosh (inaktivt)
2006-05-15Java, ramverk och modern webbutveckling (inaktivt)
2006-05-08Simulator för obemannade farkoster (inaktivt)
2005-09-13Utvärdering av plattformar för tunga Java-klienter (inaktivt)
2005-09-07Testning av programvarukonfigurationer i simulerad miljö (inaktivt)
2005-08-25Utveckling av fordonsmodell och editor för signalsystem för Simulator för spårburen trafik. (två exjobb) (inaktivt)
2005-08-08Klassificering av metoder för värdering av IT-säkerhetsnivåer (inaktivt)
2005-01-31Kundanpassade rapporter - strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation av pilot (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: (inaktivt)
2005-01-12Verktygsintegration med Java (inaktivt)
2005-01-07Ramverk för tunna mobila klienter (inaktivt)
2004-12-08AI för onlinespel (inaktivt)
2004-09-01Säkerhet i en distribuerad nätverksmiljö (inaktivt)
2004-08-27Quality of Service - Kvalitet på tjänster i en distribuerad nätverksmiljö (inaktivt)
2004-06-04Avancerade formulär. Strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation (inaktivt)
2004-04-13Modellering av en Apple Macintosh (inaktivt)
2004-04-13Examensarbete i kompilatorteknik: Effektiv kompilering av C till bytekod (inaktivt)
2004-02-10Strukturering av modeller avsedda för helfordonssimulering (inaktivt)
2004-02-10Modellering av en Apple Macintosh (inaktivt)
2003-09-11Regelstyrd Ärendehantering - Ida Infront Ab (inaktivt)
2003-02-06Olika system för dricksvattenförsörjning ¿ organisatoriska utmaningar och möjligheter (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.