Sökning: "SDF"

Hittade 21 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet SDF.


Inkom Exjobbsförslag
2010-03-08Projekt jämställdhetsintegrering i SDF Majorna söker kartläggning inom myndighetsutövning. (inaktivt)
2008-06-16Examensarbete för SISU Idrottsutbildarna (inaktivt)
2008-03-14Utvärdering av hälsobefrämjande trädgårdsprojekt i SDF Tynnered (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-02-15Hur kan (förskole)barn/elever fotografera sig till en bättre förståelse av sin omvärld? (inaktivt)
2007-02-02Varför nådde jag inte till godkändnivå? (inaktivt)
2007-02-02Vad är det som är svårt i svenskan för barnen i Lövgärdet? (inaktivt)
2007-02-02Vad är det som är svårt i matten för barnen i Lövgärdet? (inaktivt)
2007-01-30Informationsbehov i Stadsdelsförvaltningen Tynnered, Göteborg (inaktivt)
2006-12-11Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-10-02Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-08-10Exjobb för SISU - idrottsrörelsens stödorganisation i Örebro län (inaktivt)
2006-01-26Läsvärdesundersökning av medborgartidningen ¿Vårt Tynnered¿ i Göteborg (inaktivt)
2005-06-15Utvärdering av arbetslagsarbete inom funktionshinder Frölunda SDF. (inaktivt)
2004-12-20Utvärdering av tretimmarsverksamhet för barn till föräldralediga (inaktivt)
2004-10-13Utvärdering av förändrad skolorganisation (inaktivt)
2004-09-03Genusperspektiv - hur förhåller vi pedagoger oss till flickor respektive pojkar? (inaktivt)
2004-03-17test 22 (inaktivt)
2004-03-04test 1 (inaktivt)
2003-12-04Magnus test (inaktivt)
2003-09-18Magnus & Johan (Softcenter) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.