Sökning: "Service Design"

Hittade 52 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Service Design.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-15Service exchange web platform (inaktivt)
2012-02-22Master Thesis Log analysis tool (inaktivt)
2011-11-10Thesis project: Investigate new materials for IKEA vases, bowls and plant pot range IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2011-10-28Thesis project/Student assignment: Moments within production of hinges IKEA Components AB, Älmhult (inaktivt)
2011-08-26Design of an indoor positioning test system (inaktivt)
2011-08-08Sport, Finance and Graphical Design interested IT Student for GUI Design Thesis. (inaktivt)
2011-08-08Sport, Finance and System Development interested students for System Design and Architecture Thesis Assignment. (inaktivt)
2011-06-09Thesis project: Analyze laws and standards for product development and product requirements IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2011-06-01Thesis project: The mechanics of concealed hinges IKEA Components AB, Älmhult (inaktivt)
2011-04-21Thesis project/ Student assignment: Surface and mechanical definition- a quality project IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2011-03-23High availability application development on Microsoft platforms (inaktivt)
2011-02-24Innovative IT System for maternity clinics in developing countries (inaktivt)
2011-01-12MASTERS THESIS – SMS TESTING SOLUTION (inaktivt)
2011-01-07High availability application development on Microsoft platforms (inaktivt)
2010-12-10Mekanisk konstruktion/design av ozongenerator (inaktivt)
2010-11-22Scenario analysis of the intermodal market in Germany IKEA Freight Service AB, Helsingborg (inaktivt)
2010-09-02Master Thesis: An analysis of mobile packet data traffic for modeling of evolving 3G and 4G service load (inaktivt)
2010-08-19Thesis project: Develop a study for an IKEA product using the concept of design for manufacturing. IKEA of Sweden AB, Älmhult (inaktivt)
2010-08-11Design av artificiella rev (inaktivt)
2010-06-30Gateway with dual homing (inaktivt)
2010-06-18Masters Thesis: Scalable Network Management with Java Messaging (inaktivt)
2010-05-12BUILDING AN ANDROID APP FOR YACHT ALARM (inaktivt)
2010-04-20Ex-job/thesis work: Push open solution IKEA Components, Älmhult (inaktivt)
2008-09-02Franska möbelmarknaden (JH 09) (inaktivt)
2008-05-30Robot Hand Design and Control (inaktivt)
2008-05-30Federated Meta Data for next Generation Web Services (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - läckagefri oljetätning (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Nytt valskoncept med förbättrad filtratevakuering (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Massaformering vid hög koncentration (inaktivt)
2007-11-21NFC i säkerhetssystem och för passerkontroll (inaktivt)
2007-10-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Ventilationsbehov på tvättapparat (inaktivt)
2007-09-21IPTV Viewer Activation Platform (inaktivt)
2007-09-21IPTV Messaging Tool for Advertising (inaktivt)
2007-08-24Mywidz are seeking student(s) for the thesis “Online Viral Marketing for mobile service” (inaktivt)
2007-08-16Varumärkesmätning av Sveriges mest designade golvvärme (inaktivt)
2007-08-10IPTV set-top box GUI engine (inaktivt)
2007-08-10IPTV Application Development Platform (inaktivt)
2007-06-15Modularization of routing protocols (inaktivt)
2007-04-16Diagnostics Structural Algorithms using RODON (inaktivt)
2007-03-19Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Momentbehov för valspressning (inaktivt)
2007-03-01”Framtagande av modell för konfigurationsmatrisen innefattande alternativ samt regelverk och ansvar för olika funktioner” (inaktivt)
2007-02-12Development of SW drivers on a microcontroller (inaktivt)
2007-01-12Browser-based Mobile TV (inaktivt)
2006-10-31WATTCH... Less is more: Influencing consumer energy behaviour through service innovation (inaktivt)
2006-10-30Design of mobile On Device Portal (inaktivt)
2006-08-16Evaluating the business models and commercial potential of a technology for trusted electronic service environments (inaktivt)
2006-01-25User Interface EON Visualiser (inaktivt)
2005-09-07Fault Detection in Optical Network & Fault Recovery in IP-over WDM Network (inaktivt)
2005-08-16Development and commercial evaluation of trust mechanisms for large electronic service architechtures (inaktivt)
2004-08-27Quality of Service - Kvalitet på tjänster i en distribuerad nätverksmiljö (inaktivt)
2003-06-13Urbana stråk i uppsala - 4 förslag till examensarbeten (inaktivt)
2002-12-18A REST-style Web service for Gene Ontology data (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.