Sökning: "Sociala verktyg"

Hittade 16 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Sociala verktyg.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-15Strategi för hållbar utveckling (inaktivt)
2011-04-19Connected TV Move (inaktivt)
2011-03-29Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2011-02-28Casestudie av informellt lärande inom företag (inaktivt)
2010-10-19A Framework for a unified mobile, tablet and TV experience (inaktivt)
2010-10-18Quality Control Center for connected TV devices (inaktivt)
2010-10-04SOCIALA MEDIER SOM KONTAKTKANAL (inaktivt)
2010-06-02Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2010-05-18Utvärdering av en verksamhet som använda sig av det , för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Timebanking” (inaktivt)
2010-03-11Hälsa och andra sociala aspekter i miljöbedömningar – fallstudie av muddringsarbeten i hamnar (inaktivt)
2010-02-02Skapa en social mötesplats för entreprenörer och investerare (inaktivt)
2009-11-30PATIENT -COMMUNITY (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-04-13Examensarbete i social nätverksanalys (inaktivt)
2005-04-05Vidareutveckling av .NET awards vinnande publiceringssystem (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.