Sökning: "Ssab"

Hittade 32 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Ssab.


Inkom Exjobbsförslag
2008-05-30Undersökning av svetskvalitet i befintlig produktion (inaktivt)
2008-04-29Beräkningsprogram för livslängdsberäkningar från trådtöjningsmätningar (inaktivt)
2008-02-27Dolomitkalk som slaggbildare (inaktivt)
2008-02-06STÖTFÖRLOPP OCH SKADEMEKANISK ANALYS AV HÖGHÅLLFAST STÅL, 2 KOPPLADE EXJOBB (inaktivt)
2007-10-18Reflektormaterial för solenergi (inaktivt)
2007-10-16Hur påverkar hydrauliken avskiljningen av fosfor i reaktiva filterbäddar för avloppsvattenrening? Utvärdering av reningsanläggning vid Ångersjöns rastplats (inaktivt)
2007-09-21Hur påverkar hydrauliken avskiljningen av fosfor i reaktiva filterbäddar för avloppsvattenrening? Utvärdering av reningsanläggning vid Ångersjöns rastplats (inaktivt)
2007-09-21Hur påverkar hydrauliken avskiljningen av fosfor i reaktiva filterbäddar för avloppsvattenrening? Utvärdering av reningsanläggning vid Ångersjöns rastplats (inaktivt)
2007-08-30Hur påverkar hydrauliken avskiljningen av fosfor i reaktiva filterbäddar för avloppsvattenrening? Utvärdering av reningsanläggning vid Ångersjöns rastplats (inaktivt)
2007-07-06Temperaturkontrollerande byggmaterial (inaktivt)
2007-06-27Uppföljning av strategikommunikation (inaktivt)
2007-03-28Omorganisation ur ett medarbetarperspektiv (inaktivt)
2007-01-22FEM-simulering av hållfasthet hos hårdlödda förband (inaktivt)
2005-10-07Studier av kristallisation i gjutslagger och dess inverkan på värmeflödet vid stränggjutning (inaktivt)
2005-06-30Systematiskt förbättringsarbete(Hofors) (inaktivt)
2005-06-30Organisationsöversyn (Hofors) (inaktivt)
2005-01-24Tillståndsbaserat underhåll (inaktivt)
2005-01-19Utveckling av experimentell metod för bestämning av den kritiska stelningshastigheten för peritektiska stål (inaktivt)
2004-12-08Krocksimulering av fogar (inaktivt)
2004-08-19Teoretisk och experimentell utvärdering av Fe-C-Cr-Nb systemet (inaktivt)
2004-06-16Experimentell utvärdering av systemet Fe-20%Cr-5%Al-Ni (inaktivt)
2003-06-26Utvärdering av molära volymer i hårdmetallsystem (inaktivt)
2003-05-27Bestämning av hörnkrympning för rostfria stål (inaktivt)
2003-04-24Framställning av personalhandbok (inaktivt)
2003-04-11Koldioxidhandelns inverkan på svenska företag (inaktivt)
2003-03-03Analys och provning av svetsade provstavar (inaktivt)
2003-02-10Marknadsanalys/Marknadsundersökning Dala Plåtteknik AB (inaktivt)
2003-01-02Svetsning av belagd plåt (inaktivt)
2003-01-02Sammanfogning höghållfasta stål (inaktivt)
2002-12-05Svetsdefekter, högproduktiv svetsning (inaktivt)
2002-12-05Högroduktiv MAG-svetsning (inaktivt)
2002-10-24Metodutveckling för bestämning av smälthastighet för gjutslagger (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.