Sökning: "Syfte barn"

Hittade 20 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Syfte barn.


Inkom Exjobbsförslag
2011-01-26Europeiska flyktingfonden - sammanställning av utvärderingar (inaktivt)
2011-01-17Projektutvecklare/utvärderare till Krearum (inaktivt)
2010-10-04SOCIALA MEDIER SOM KONTAKTKANAL (inaktivt)
2007-09-04Analys av loggdata från riktad hälsoportal (inaktivt)
2007-06-13Utvärdering av kompostteater (inaktivt)
2007-03-05Utvärdering av projektet RUN vars syfte är att motverka övervikt och inaktivitet bland barn på Hisingen. (inaktivt)
2007-02-23Utvärdering av resursfördelning inom grundskolan i Uppsala kommun (inaktivt)
2006-04-07Barnsäkerhet - Skaderisk för barn i bakåtvända och framåtvända bilbarnstolar (inaktivt)
2005-11-30Utvärdering av ett skolprojekt (inaktivt)
2005-11-25Presentationsfilm om Gustaf Daléns Upptäckarcentrum (inaktivt)
2005-03-21Barn i trafiken - barns förflyttningar i närmiljön, på cykel och till fots (inaktivt)
2005-03-21Inventering av trafikmiljöerna vid gymnasieskolor (inaktivt)
2005-03-21Barriäreffekternas konsekvenser för barnen (inaktivt)
2004-09-02Kartläggning av cykelhjälmsanvändandet hos barn i olika åldrar (inaktivt)
2004-03-04Blev vår skola bättre efter organisationsförändringen? (inaktivt)
2003-12-18Skolbiblioteket (09) (inaktivt)
2003-12-18Jämställdhet i skola och undervisning (28) (inaktivt)
2003-03-26MDI-exjobb om design av mjukvara för barn (inaktivt)
2003-02-04Barn i trafiken - tillägnande och användning av trafikregler (inaktivt)
2003-02-03Attityd undersökning angående droger och folkhälsa (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.