Sökning: "TRANSport"

Hittade 156 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet TRANSport.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-26Machine learning algorithm for a neural network car- following model (inaktivt)
2012-02-13Validation of Traffic Impact Model using Air Quality Data (inaktivt)
2012-02-13Intelligent and Multi-objective Traffic Controls (inaktivt)
2011-12-05Implementation and Evaluation of Datagram Transport Layer Security (DTLS) for the Android Operating System (inaktivt)
2011-11-17Hanteras varsamt? Vit eller oblekt utsida på förpackningen, blir det skillnader i hantering vid transport? (inaktivt)
2011-11-08Thesis work - Global Purchasing Volvo Logistics (inaktivt)
2011-11-01Semantic Formats for Emergency Management (inaktivt)
2011-09-30Thesis Worker - Using multiple transport networks from NetInf enabled Android phones-00035956 (inaktivt)
2011-09-27Övergång till ”Grön betong” – marknadspotential och drivkrafter (inaktivt)
2011-09-27Utveckling av rörligt målspel (inaktivt)
2011-08-22Which system solution should be chosen at a future electrification of the roads for electric lorries? (inaktivt)
2011-08-15Master thesis on an innovative control strategy for improving bus reliability - field trial in Stockholm (inaktivt)
2011-07-01Controlled HVDC feeder in railway power supply systems (inaktivt)
2011-06-27Master theses on traffic simulation, impact models and sustainable traffic control (inaktivt)
2011-06-19DANE - Migration of the X.509 Public Key Infrastructure towards DNS (inaktivt)
2011-05-31How to calculate filling degree in transports (inaktivt)
2011-05-30Thesis Worker - Using multiple transport networks from NetInf enabled Android phones-00035956 (inaktivt)
2011-04-14SMED för att minimera ställtider (inaktivt)
2011-03-09Aeration Machine for Deep Waters of the Baltic (inaktivt)
2011-03-02Design of biopolymer mixtures to enhance material functionality (inaktivt)
2010-12-28Examensarbete inom logistik: förbättra logistikprocesser genom lean-tänkande (inaktivt)
2010-12-22Development of model for environmental impact of consolidation in 4PL supply chain (inaktivt)
2010-12-22Untargeted characterization of compounds in textile fabrics (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom logistik, transport och emballage för export (inaktivt)
2010-11-22Scenario analysis of the intermodal market in Germany IKEA Freight Service AB, Helsingborg (inaktivt)
2010-10-04Driver Behavior Model Estimation (inaktivt)
2010-10-04Emission Modeling and Simulation-based Traffic Environment Management (inaktivt)
2010-08-20Synthetic vectors for gene and drug delivery (inaktivt)
2010-07-13Sweco - Exjobb 3D inom Geografisk IT, Göteborg (inaktivt)
2010-07-01Energismarta vägar – Utveckling av metod för energioptimering i vägprojekt (inaktivt)
2010-06-11Thesis project: Ocean Flow Modeling: Routing Optimization IKEA Transport Global, Helsingborg (inaktivt)
2010-06-08Miljöbedömning av avfallshantering (inaktivt)
2010-06-01DB Schenker, Division Air & Ocean: Förenkla/Effekivisera offererings- och prissättningsarbetet (inaktivt)
2010-05-21New technique to determine mass transport in soft biomaterials (inaktivt)
2010-04-20Increased APP expression and formation of aggresomes of Alzheimer disease-related protein APP: A response to cellular stress in AD (inaktivt)
2010-04-20Enhancement techniques for lane position adaptation (inaktivt)
2010-04-19Undersökning av lyft och transportritningar (inaktivt)
2010-04-14Driver behavior model estimation (inaktivt)
2010-03-30Trafik-/Logistikutredning Transpoint Håby (inaktivt)
2010-03-11Kundtillfredsställelse (inaktivt)
2010-03-01Positionering av fordon (inaktivt)
2010-02-19Emission Calculation Optimisation for Air- and Ocean freight (inaktivt)
2010-02-17Internship/Examensarbete/Paris (inaktivt)
2010-02-11Machine Learning: Improved Photo Tagging with Relevance Feedback (inaktivt)
2010-02-01Thesis - Mobile Real-Time Web (inaktivt)
2010-01-28Mixing for enhanced biogas production (inaktivt)
2010-01-22Miljöpåverkan i samband med användande av lastpallar (inaktivt)
2010-01-18Thermal conductivity measurements of semiconducting polymers used in thermogenerators (inaktivt)
2009-12-14Impact of climate change on the Göta Älv river water quality, part of EU-Interreg project DiPol (inaktivt)
2009-12-09Thesis work - Modelling hydrodynamic effects on drug dissolution and deaggregation of low soluble drug particles in the small intestine (inaktivt)
2009-12-09Modellutveckling för förångning av urea i mixer (inaktivt)
2009-06-30Marknadsundersökning (inaktivt)
2009-06-29Internationell miljörätt (inaktivt)
2009-02-26Beräkning av koldioxidprofiler (inaktivt)
2008-12-03Järnvägens betydelse för företagsetableringar nu och i framtiden - är Örebro på rätt spår? (inaktivt)
2008-05-30A comparison between the mineral composition of till matrix and the fines produced by the Los Angeles Drum test of till clasts (inaktivt)
2008-05-30Förorenade områden (inaktivt)
2008-05-30Generation and transport of UWB radio signals over a FTTH optical link (inaktivt)
2008-05-20Miljökrav vid Upphandling (inaktivt)
2008-05-20Beräkning av koldioxidprofiler (inaktivt)
2008-04-09Software implementation in a MPEG2 transport stream (inaktivt)
2008-02-27Dolomitkalk som slaggbildare (inaktivt)
2008-01-17Granskning av livscykelanalyser för biogas, etanol och RME – kartläggning av behovet av nytt dataunderlag (inaktivt)
2007-12-18Modelling and identification for physical analysis in thermonuclear fusion (inaktivt)
2007-11-30Learning to control mass transport in heterogeneous materials (inaktivt)
2007-11-26Avfallshantering inom Göteborgs Stad Centrum (inaktivt)
2007-09-25Prototypframtagning i innovationprojekt/start-up (inaktivt)
2007-09-21Digitalisering av transportdata för byggtransporter (inaktivt)
2007-09-21Mätning av föroreningar i mark med elektronisk näsa (inaktivt)
2007-09-21Immunostaining-based molecular characterization of filopodia tips in neuroblastoma cells (inaktivt)
2007-09-21Characterization of field effect sensors using porphyrins as gas sensitive layer (inaktivt)
2007-09-04Utredning av undervattensbastu (inaktivt)
2007-08-31WM-data söker exjobbare till Göteborg inom Business Intelligence (inaktivt)
2007-08-07New extraordinary methods for simulation of Brownian motion in biological gels (inaktivt)
2007-08-01Environmental assessment of future vehicle energy carriers and powertrains (inaktivt)
2007-07-09Dokumentering av industrifastighet(Hofors) (inaktivt)
2007-06-20Marknadsanalys av CleanTech (inaktivt)
2007-06-04Semi-analytisk lösning av initialvärdesproblem (inaktivt)
2007-05-31Evaluation and implementation of mathematical models for train diagnostics (aw) (inaktivt)
2007-05-14Undersökning av luftkvalitet (inaktivt)
2007-05-14Ex-job – Social & Environmental Issues, IKEA IT (inaktivt)
2007-04-11PhD Scholarship in fixed and wireless unified signal transport (inaktivt)
2007-04-04Bättre logistik för ökad lönsamhet (Nordanstig) (inaktivt)
2007-03-28Kvalitets- och kostnadskontroll med standardiserad Desktop Lifecycel Management (DLM) (inaktivt)
2007-03-23Mätutrustning för dieselförbrukning (inaktivt)
2007-03-21LCA/LCB av papper – återvinna eller elda? (inaktivt)
2007-03-16Mathematical Quantum Mechanics (inaktivt)
2007-03-12Produktutveckling av arbetsvagn för verkstadsmiljö (inaktivt)
2007-02-08Kommunikation med personal på distans (inaktivt)
2007-01-26Nya biopolymera beläggningar som transportskydd för byggnadsmaterial (inaktivt)
2007-01-22Smart windows using new electrolytes – at ChromoGenics Sweden AB (inaktivt)
2007-01-18Environmental Implications of Logistics at SKF (inaktivt)
2006-12-21Study of the Development and Performance of FPGA-based Communication Applications (inaktivt)
2006-12-13Förorenade områden (inaktivt)
2006-12-11Digitalisering av transportdata för byggtransporter (inaktivt)
2006-10-31Thesis project work at the University of Colorado in Boulder, USA (inaktivt)
2006-10-03Skara kommuns profil och image ¿ överensstämmer dessa? (inaktivt)
2006-10-02In vitro studier av tau-mutationer som orsakar frontotemporal demens (inaktivt)
2006-10-02Biogasutvinning vid rötning av matavfall i labbskala (inaktivt)
2006-09-20Miljö kopplat till lön- och belöningssystem (inaktivt)
2006-09-11Intresse för/ behov av företagstjänster från hos Odenskogsföretag i samband med föreningens övergång till kommersiell verksamhet (inaktivt)
2006-09-11Affärsrelationer mellan Odenskogsföretag (inaktivt)
2006-07-03Simulation of Brownian motion in biopolymer gels (inaktivt)
2006-04-19Test och utvärdering av bränslecellsbussar inom demonstrations- och utvärderingsprojektet CUTE (Clean Urban Transport for Europe) (inaktivt)
2006-03-22Faktainsamling Företagsstaden Odenskogsföretag (inaktivt)
2006-02-28Undersökning av tåg som transportmedel i Europa (inaktivt)
2006-02-23Förpackningar och transporter (inaktivt)
2006-01-18Aphid induced callose production and phloem transport in barley, studied in South-Africa (inaktivt)
2006-01-04Exchange student projects at University of Colorado in Boulder, USA (inaktivt)
2005-12-19Marknadsföring av åkerinäringen i Gävleborgs län (Gävle) (inaktivt)
2005-12-05Semi-analytisk lösning av resistiva MHD-ekvationer (inaktivt)
2005-09-14VSV Frakt AB - prissättning och anpassnign av resurser för transporter till och från Norge. (inaktivt)
2005-06-08CORBA/JAVA xDSL-system interface (inaktivt)
2005-04-28Moduluppbyggnad transportskruvar (inaktivt)
2005-04-26Tillverkningsenhet i Polen (inaktivt)
2005-03-31Industrispår - Falun (inaktivt)
2005-01-18Vidareutveckla och implementera ett kvalitetsledningssystem (66) (inaktivt)
2005-01-17Investigating the effect of magnetized fuel cell cathodes for improved oxygen reduction (inaktivt)
2005-01-17Investigating the effect of magnetized fuel cell cathodes for improved oxygen reduction (inaktivt)
2005-01-12Mjukvaru- och systemutveckling inom den senaste tekniken inom pocketPC, gprs, 3G, blåtand, GPS, elektroniska signaturer etc (inaktivt)
2005-01-11Ämnestransport med vatten i olika typmiljöer (inaktivt)
2004-12-29Marknadsföring av åkerinäringen i Gävleborgs län (Gävle) (inaktivt)
2004-12-08Förenklad exponeringsbedömning av kemikalier med hjälp av uppskattad ¿intake fraction (inaktivt)
2004-11-15Säker text i IP-telefoni (inaktivt)
2004-10-19Computational Fluid Dynamics at the University of Colorado at Boulder, USA (inaktivt)
2004-08-31Low-resistivity contacts of carbon nanotube (CNT)/transition metals for CNT-based nanoelectronics (inaktivt)
2004-08-11ExJobb på SMHI: Meteorologiska objekt (inaktivt)
2004-06-02Biogas och logistik (inaktivt)
2004-05-14Förbättring av logistik (jj) (inaktivt)
2004-03-25Luftkvalitet i lastbilar för nötkreaturstransporter (inaktivt)
2004-03-24Miljöutredning på avfallshanteringen i Munkedals kommun åt Rambo AB, med eventuell fördjupning inom transport (inaktivt)
2004-03-15Effektivare försörjningskedja med RFID (inaktivt)
2004-02-02Kvantelektroniska nanostrukturer (inaktivt)
2004-01-27Effektivare logistik genom förbättrad styrning och hantering av emballage inom SAS Component, Logistics (inaktivt)
2004-01-07Produktionsteknisk utredning inom Coop Sverige AB om effektiv wellåtervinning (inaktivt)
2004-01-07Studie av stötprofilers inre struktur (inaktivt)
2003-11-24Simulering av laddningstransport i halvledare (inaktivt)
2003-11-14Expression of a newly discovered protein involved in iron metabolism (inaktivt)
2003-10-27Produktion, upphandling och transport av avancerade set-top-boxar (inaktivt)
2003-10-16Logistikprojekt på ICA MENY (inaktivt)
2003-10-07Hur marknadsföra åkerinäringen i Gävleborgs län? (Gävle) (inaktivt)
2003-09-22Logistik. Intern logistik skall kartläggas; syftet är att definiera flaskhalsar och hitta förbättringsåtgärder. (inaktivt)
2003-09-17Arsenic in the aquatic flora and fauna in areas with soils naturally high in arsenic (inaktivt)
2003-09-17Hjälp ett av Sveriges största flyttbolag att få ordning och reda i sitt miljöarbete (inaktivt)
2003-08-13Förbättring av logistik (inaktivt)
2003-07-16Undersöka nyttjandeflöde (inaktivt)
2003-06-26Transport av radionuklider i berg (inaktivt)
2003-06-13Optical communication systems and networks (TU Eindhoven, The Netherlands) (inaktivt)
2003-05-13Prestandaoptimering av WebServices i J2EE-miljö (inaktivt)
2003-04-09Investigation of catalysts based on non-noble metals for polymer electrolyte fuel cells (inaktivt)
2003-02-10Marknadsanalys/Marknadsundersökning Dala Plåtteknik AB (inaktivt)
2003-01-30Sjöfartens utveckling i Sverige- en fråga om kunskap? (inaktivt)
2003-01-20Logistik - godstransporter till och från Ånge (inaktivt)
2003-01-07Investeringsanalys - Nordbo Dörr (inaktivt)
2002-11-27Fiberoptisk kommunikation (inaktivt)
2002-11-18Sökbara kretsschema via XML (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.