Sökning: "Technology service"

Hittade 63 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Technology service.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-22Master Thesis Log analysis tool (inaktivt)
2012-02-13Analyzing content demand patterns in IP access networks (inaktivt)
2012-01-27Master Thesis: Tool Integration with SOA, MDD and Java Development (inaktivt)
2012-01-19Do you want to develop an iPhone app as your Master thesis…? ”Effektivt utnyttjande av extern databas vid iPhone app-utveckling” (inaktivt)
2011-12-19New study on socio-economic impact of fibre-to-the-home (inaktivt)
2011-11-08Thesis work - Global Purchasing Volvo Logistics (inaktivt)
2011-08-08Sport, Finance and Graphical Design interested IT Student for GUI Design Thesis. (inaktivt)
2011-08-08Sport, Finance and System Development interested students for System Design and Architecture Thesis Assignment. (inaktivt)
2011-04-21Inductive charging of electrical vehicles – Commercial vehicle applications (inaktivt)
2011-04-11Thesis: The influence of surface roughness on the corrosion resistance of stainless steel. (inaktivt)
2011-03-09Socio-economic impact of fibre-to-the-home (inaktivt)
2011-01-17Participate with iDoc24 in the Ericsson Widget Awards and change the world! (inaktivt)
2010-12-16Användarvänlighet vid iPhone app-utveckling (inaktivt)
2010-09-02Master Thesis: An analysis of mobile packet data traffic for modeling of evolving 3G and 4G service load (inaktivt)
2010-06-04Master of Science Thesis: Model-based tool integration with Modelbus (inaktivt)
2010-03-22Identifiering och utvärdering av nyckelparametrar för gassensorers tillämpning inom läckageanalys. (inaktivt)
2010-02-23Web Application Build Management & Quality Assurance (inaktivt)
2010-02-11Machine Learning: Improved Photo Tagging with Relevance Feedback (inaktivt)
2010-01-08Master thesis, biosensor technology for pyruvate sensing (30p) (inaktivt)
2009-12-09Eco-Efficiency Analysis (inaktivt)
2009-02-20Global forum for communication and information sharing (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Modeller i 3D AutoCAD (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - läckagefri oljetätning (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Nytt valskoncept med förbättrad filtratevakuering (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Massaformering vid hög koncentration (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Förvärmning av fibermattor med ång/luft-blandning, effekt på densitetsprofil efter pressning (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Energiutredning (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Blekning av Kemisk massa (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Multivariate modelling/Calibration transfer of NIR-spectroscopy prediction models (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso - Assistance System (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på metso i Sundsvall - PanelPro – Maintenance System (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso - Från Serviceavtal till Funktionsavtal (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso - RCM-baserade underhållsplaner anpassade för olika driftförhållanden (inaktivt)
2008-01-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Minskad tillverkningskostnad för våra reservdelar genom optimerad tillverkningsteknologi (inaktivt)
2007-10-18Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Ventilationsbehov på tvättapparat (inaktivt)
2007-09-21IPTV Viewer Activation Platform (inaktivt)
2007-09-21IPTV Messaging Tool for Advertising (inaktivt)
2007-08-16Thesis work in IPTV and Data Communication (inaktivt)
2007-05-04Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Affärsplan för eftermarknaden på tvättfilter (inaktivt)
2007-03-20Performance of Coded OFDM in Hybrid Radio-over-Fiber Links (inaktivt)
2007-03-19Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Momentbehov för valspressning (inaktivt)
2007-03-01Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - 3D-modell i PRO-E av cykloner (inaktivt)
2007-02-12Development of SW drivers on a microcontroller (inaktivt)
2007-02-06Gör ditt examensarbete på metso i Sundsvall - Utvärdering av väggvillkor för strömning flerfassystem (inaktivt)
2007-01-12Browser-based Mobile TV (inaktivt)
2007-01-08Multimedia services development based on web2.0 (inaktivt)
2006-09-18video streaming over IP network (inaktivt)
2006-09-04Commercialization and Exploitation of European Health Portal for Sleep Disorders (inaktivt)
2006-08-16Evaluating the business models and commercial potential of a technology for trusted electronic service environments (inaktivt)
2006-05-22Voice-over-IP for Mobile Broadband: Modelling and Performance Analysis (inaktivt)
2006-01-30Prissättningsstrategier - reservdelar och eftermarknad (inaktivt)
2006-01-25User Interface EON Visualiser (inaktivt)
2005-11-07Automatic Service Information Generator (inaktivt)
2005-10-17Marketing Strategy and Commercialization of innovative telemedicine solution TeleMedIS (inaktivt)
2005-09-14Förändring av layout och produktionsutrustning i gjuteri (inaktivt)
2005-08-16Development and commercial evaluation of trust mechanisms for large electronic service architechtures (inaktivt)
2005-07-22Merging and comparison of RLS- and DHT-based resource indexing and management (inaktivt)
2005-06-15Commercialization and marketing of European Health Portal ENN-ICS (inaktivt)
2005-06-08CORBA/JAVA xDSL-system interface (inaktivt)
2004-08-09Thesis in distributed communication systems for mobile and wired services (inaktivt)
2004-04-13Loop Qualification for Broadband Access (inaktivt)
2004-02-10Market Study - Business Process Analysis and Strategic Positioning of a Business Support System in the Mobile Telecom Wholesale Industry (inaktivt)
2002-12-17Business Process Analysis and Strategic Positioning of a Business Support System in the Asian Telecom Wholesale Industry (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.