Sökning: "Utformning a"

Hittade 252 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Utformning a.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-28Modellbaserad testning i Försäkringskassan IT:s dagliga testverksamhet (inaktivt)
2012-02-13Bättre ergonomi vid pakethantering på Distributionsföretag – vilken teknisk lösning krävs? (inaktivt)
2012-02-03Konkurrentanalys (inaktivt)
2011-12-15Webbdesign – Webbplats för framtidens molntjänster (inaktivt)
2011-12-05Plantskolor och bekämpningsmedel- examensarbete med många möjligheter (inaktivt)
2011-11-29Motorvägshållplatser (inaktivt)
2011-11-14Undersöka möjligheterna kring återvinningscentraler (inaktivt)
2011-11-04Nytt operatörsgränssnitt (inaktivt)
2011-10-27Kvalitativ kartläggning av omfattning och möjligheter för kommuner att öka konkurrens och kostnadseffektivitet A) i bygg- och anläggningsupphandlingar och/eller B) genom agerande i plan- och exploateringsprocesser. (inaktivt)
2011-09-20Utveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn i samarbete med Stockholms universitet, Karolinska Universitetssjukhuset och Tobii Technologies (inaktivt)
2011-09-08Utveckla en modell för att värdera nyttan av innehållet i vägdatabaser (inaktivt)
2011-08-10Flertal lediga examensarbeten inom mjukvaruutveckling. (inaktivt)
2011-08-10Flertal lediga examensarbeten för utveckling av elektronik, inbyggda system, trådlös kommunikation, design och produktutveckling. (inaktivt)
2011-07-11Göra metod och information tillgänglig genom IT-lösningar (inaktivt)
2011-07-01Kortfilm om vattnets väg (inaktivt)
2011-05-09Design av operatörsgränssnitt (inaktivt)
2011-05-02Hållbart ledarskap (inaktivt)
2011-04-19Implementation av mätinstrument på pappersbruk – var med och skapa framtidens mätteknik! (inaktivt)
2011-04-19Utvärdering av signalbehandlingsmetoder (inaktivt)
2011-03-10“BEDÖMNING AV SÅRBARHET FÖR MILJÖINCIDENTER I HORNDALS TRANSFORMATORSTATION”. (inaktivt)
2011-03-03Teknisk vidareutveckling av energivisualiseringsverktyg hos Interactive Institute (inaktivt)
2011-03-03Vidareutveckling av GUI/webgränssnitt för energivisualiseringssystem hos Interactive Institute (inaktivt)
2011-01-24Kommunikationsplan och varumärkesstrategi (inaktivt)
2011-01-24Marknadskartläggning för ES-konsult (inaktivt)
2010-12-08Framtagning av ett webbaserat digitalt dashboard för presentation av driftstörningar (inaktivt)
2010-11-08Flertal lediga examensarbeten för utveckling av elektronik, inbyggda system, trådlös kommunikation, design och produktutveckling. (inaktivt)
2010-11-02Bygge av testrigg för utveckling av framtidens mätteknik. Vill du vara med och utveckla framtidens mätutrustning? (inaktivt)
2010-11-02Programmering av framtidens mätteknik. (inaktivt)
2010-11-02Signalanalys inom framtidens mätteknik. (inaktivt)
2010-11-02Utveckling av elektronik för mätutrustning i industriella applikationer. (inaktivt)
2010-11-02Vill du vara med och utveckla framtidens mätutrustning? (inaktivt)
2010-10-14Typbyggnader och energieffektiviseringsåtgärder i Dalarnas byggnadsbestånd (inaktivt)
2010-08-26Utformning-/gestaltningsprogram av naturreservat (inaktivt)
2010-05-21Teknikframtagning av energivisualiseringsverktyg hos Interactive Institute (inaktivt)
2010-05-05Fordonsmedierad kommunikation och dess utveckling (inaktivt)
2010-04-19Vidareutveckling av flingtorkningsteknik (inaktivt)
2010-04-06Ny mät-trigger i motorprovningen (inaktivt)
2010-04-06Identifiera utbildningsbehov för energiproduktion från jord och skog (inaktivt)
2010-03-01Grammatiskt stöd vid utformning av tekniska texter (inaktivt)
2010-02-22CE-märkning av programvara för vården (inaktivt)
2010-02-02Cykla på Öckerö (inaktivt)
2010-01-28PROGRAMMERING AV ADAPTIV SOLFÖLJARE TILL KONCENTRERANDE SOLENERGISYSTEM (inaktivt)
2010-01-26Energianvändning för belysning inom industrin och dess kontorsmiljöer (inaktivt)
2010-01-22Kopia av Omarbetning av hemsida (inaktivt)
2010-01-19Droppstorleksmätning av ureaspray (inaktivt)
2010-01-18Utveckling av IT-baserat produktionsuppföljningssystem (inaktivt)
2010-01-18Omarbetning av hemsida (inaktivt)
2010-01-11Framtagning av marknadsplan för framtidens mätteknik (inaktivt)
2010-01-11Anpassning av mätutrustning för industriella applikationer (inaktivt)
2010-01-11Bygge av testrigg för utveckling av framtidens mätteknik (inaktivt)
2010-01-11Programmering av framtidens mätteknik (inaktivt)
2010-01-11Signalanalys inom framtidens mätteknik (inaktivt)
2010-01-11Utveckling av framtidens mätteknik (inaktivt)
2010-01-08Produktutveckling av designidé hos Interactive Institute (inaktivt)
2010-01-07Produktutveckling av energitjänsten IndustryWise (inaktivt)
2010-01-07SOLENERGI MÄTTEKNIK OCH PRODUKTUTVECKLING (inaktivt)
2010-01-07PROVNING AV SOLCELLER OCH UTVECKLING AV INKAPSLINGAR (inaktivt)
2010-01-07Användbarhetsutvärdering av ett simuleringsspel för förståelse av energianvändning i hemmet (kr) (inaktivt)
2009-12-09Utformning av finansieringsstrategi och ekonomissystem för ett nystartat, mycket snabbväxande innovationsföretag. (inaktivt)
2009-11-30Uppföljning av Viltport (inaktivt)
2009-08-13Visualisering och undersökning av levande cellers respons på flöden (inaktivt)
2009-08-11Programmering av adaptiv solföljning till unik koncentrerande solfångare (inaktivt)
2009-06-29Vikaskogs herrgård, en 5000 år gammal bosättning i förvandling (inaktivt)
2009-06-22Lean och layout (inaktivt)
2009-04-16Hur uppfattar mottagaren en kundtidning? (kr) (inaktivt)
2008-05-30Minskning av växthuseffekten genom textila innovationer (inaktivt)
2008-05-30Marknadsanalys och identifiering av kundsegment för kommersialisering av forskningsresultat inom biotech/functional food (inaktivt)
2008-05-30Inredning och utformning av butik i Stockholm (inaktivt)
2008-05-30Exjobb kring e-tjänster för kommuner (inaktivt)
2008-05-16Designens betydelse/vikt för byggnation av Garden Center. Hur upplever kunden olika Garden Center-design? (inaktivt)
2008-05-05Utveckling av en marknads-/affärsplan (inaktivt)
2008-04-29Examensarbete inom Ringhals AB, 20 poäng,Granskning av kvalitetssystem (inaktivt)
2008-04-08Produktstrategi, marknadsbehov - Informationstjänster (Ljusdal) (inaktivt)
2008-03-24Marknadsundersökning och analys kring etablering av butik med ekologiskt byggmaterial (kr) (inaktivt)
2008-03-24Butiksexponering /design /varumärkesbyggande (kr) (inaktivt)
2008-03-20Marknadsföra reklam med reklam – en dubbelbottnad utmaning? (Ljusdal) (inaktivt)
2008-03-07Design och utformning av miljövänlig vedkamin (inaktivt)
2008-02-12Användarvänlig webbförmedling opensource (inaktivt)
2008-01-30Marknadsundersökning - behov av Miljötaxi (inaktivt)
2008-01-23Trafiksäker utformning på extraljusbågar (Ljusdal 74) (inaktivt)
2008-01-17En turistbyrå med två kontor - hur arbetar man mest effektivt med ett helhetsperspektiv utifrån givna förustättningar? (aw) (inaktivt)
2008-01-16Marknadsanalys – Kartlägga behovet av en översättningsbyrå i Västeråsregionen (ke) (inaktivt)
2008-01-15Karakterisering av avrinningsområde utifrån risker för kommunal dricksvattenförsörjning (inaktivt)
2008-01-03Vikaskogs herrgård, en 5000 år gammal bosättning i förvandling (inaktivt)
2007-11-22Differentialkoncept för hjullastare (kr) (inaktivt)
2007-11-20Hur skapar man en intressant och hållbar utställning av projektet Statics prototyper? (kr) (inaktivt)
2007-11-20Hur uppfattar mottagaren en kundtidning? (kr) (inaktivt)
2007-11-19Vad står varumärket Motek för och vad är viktigast för kunden? (kr) (inaktivt)
2007-11-19Marknadsundersökning för ny spännande internettjänst riktad till mor-och farföräldrar,barn och barnbarn (aw) (inaktivt)
2007-11-13”Förbättra befintlig orderhanteringsprocess inom resebranschen och göra det användarvänligt (ke)” (inaktivt)
2007-11-13Skapa kommunikation mellan MySQL-databas och andra typer av filformat samt mellan CRM-system och e-post server. (ke) (inaktivt)
2007-11-13Utveckla webbaserade projekthanteringsverktyg inom den växande resebranschen (ke) (inaktivt)
2007-11-09Affärsutveckling av energitjänsten Wattch (kr) (inaktivt)
2007-10-29Etablering: Europa & USA? (inaktivt)
2007-10-28content mangementsystem för Mil tech (aw) (inaktivt)
2007-10-28Jetmotor för hobbyändamål med tillhörande applikationer så som turbopropp och helikopter. (aw) (inaktivt)
2007-10-28Radiosändare/mottagare (aw) (inaktivt)
2007-10-28Drivlina till band/larvförsedda fordon och farkoster (aw) (inaktivt)
2007-10-22Vidareutveckling av tegelmuseum (kr) (inaktivt)
2007-10-22Studie kring uppbyggnad av webbsidor för Vingaker Energetic Science Park (kr) (inaktivt)
2007-10-22Kommunikationsplan för Vingaker Energetic Science Park (kr) (inaktivt)
2007-10-22Konceptframtagning från idé till verklighet (kr) (inaktivt)
2007-10-22Arbetslivshistoria i Skinnskattebergs (aw) (inaktivt)
2007-10-22Visualisera histoirebeskrivning i ett ”ett fysiskt rum” (aw) (inaktivt)
2007-10-18Utformning av webbsidor för multifilialföretag (inaktivt)
2007-10-16Hur påverkar hydrauliken avskiljningen av fosfor i reaktiva filterbäddar för avloppsvattenrening? Utvärdering av reningsanläggning vid Ångersjöns rastplats (inaktivt)
2007-10-02Vad är Gnesta kommuns varumärke? (kr) (inaktivt)
2007-10-0224-timmarsmyndigheten på Gnesta kommuns hemsida (kr) (inaktivt)
2007-09-21Hur påverkar hydrauliken avskiljningen av fosfor i reaktiva filterbäddar för avloppsvattenrening? Utvärdering av reningsanläggning vid Ångersjöns rastplats (inaktivt)
2007-09-04Utredning av undervattensbastu (inaktivt)
2007-08-31Utveckling av Viktoriaparken och Botaniska Trädgården (inaktivt)
2007-08-24Effektivisering av flöde i fabrik (kr) (inaktivt)
2007-08-17Dagvattendammen universitetet. Kartläggning av dess funktion och utformning (inaktivt)
2007-08-17Utformning av grafisk profil och reklammaterial (inaktivt)
2007-07-06Temperaturkontrollerande byggmaterial (inaktivt)
2007-06-04Barns tidiga lärande (BTL) – en longitudinell studie i förskolan (inaktivt)
2007-05-31Utformning av användargränssnitt för mjukvarutelefon (aw) (inaktivt)
2007-05-15Energianalys av oljepanna (kr) (inaktivt)
2007-05-15Marknadsanalys rostfria kärl (kr) (inaktivt)
2007-05-15Grafisk design – AB Idesta (kr) (inaktivt)
2007-05-05Utformning av webbsidor för multifilialföretag (inaktivt)
2007-04-23Vidareutveckling av avancerad hemsida för Stockholms Skridskoseglarklubb. Arbetet består i såväl analys, förslag, systemutformning samt programmering. (inaktivt)
2007-04-04Utformning av hemsida till Lantrasgård i Riddarhyttan (AP) (inaktivt)
2007-04-04Levandegöra gamla Kopparverket i Riddarhyttan; Utformning av K-märkt kopparbod. (AP) (inaktivt)
2007-04-04Mikrovågsfältssimulering (inaktivt)
2007-04-04Besöksundersökning - Hovfjällets naturreservat (inaktivt)
2007-04-04Anordning för upptagande och överförande av medias kinetiska energi avsedd för miljöopåverkande elproducent-generator. (inaktivt)
2007-04-04Senserby i Kalv ¿ en social innovation! (inaktivt)
2007-04-03Utformning av Lantrasgård och dess information (AP) (inaktivt)
2007-04-02Inredning och rumslig utformning i anrikt brukshotell (aw) (inaktivt)
2007-03-30Vad händer med Nyköpings KY-elever? (kr) (inaktivt)
2007-03-29Bostadsanpassningsbidrag (inaktivt)
2007-03-28Verksamhetsutveckling och kartläggning inom enhet med snabba rörelser (inaktivt)
2007-03-15Integrerat affärs- och kundinformationssystem (inaktivt)
2007-03-01Biogasinmatning på gasnätet - säkerställande av korrekt propandosering (inaktivt)
2007-03-01Vilka blommor är viktigast för kunden? (kr) (inaktivt)
2007-03-01Se över logistik i ett trädgårdsvaruhus? (kr) (inaktivt)
2007-02-23Content management system (aw) (inaktivt)
2007-02-22Effektivisering av torkningsprocessen vid industriell applicering av kondensskyddsmassa (kr) (inaktivt)
2007-02-22Kartläggning av elförbrukning, tryckluft och gasol-använding (kr) (inaktivt)
2007-02-22Utveckla en grafisk profil för Biorex (kr) (inaktivt)
2007-02-19Ny layout av tidningen Månadens Företag (inaktivt)
2007-02-09Marknadsplan och analys av Europaskolan (kr) (inaktivt)
2007-02-09Analys av Europaskolans hemsida (kr) (inaktivt)
2007-02-08Vad är viktigast för kunden? (kr) (inaktivt)
2007-02-08Franchisekoncept för Kompetenspoolen (kr) (inaktivt)
2007-01-31Integration of a COM Application with .NET WebServices and ASP.NET (inaktivt)
2007-01-24Finns intresse och behov av Internetbutik? (kr) (inaktivt)
2007-01-11Konsten att stöpa om en bit undervisning (inaktivt)
2007-01-08Ny layout av tidningen Månadens Företag (inaktivt)
2007-01-04Marknadsföring av Storbilsambulanser (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-04Kvalitetsstyrning av Storbilsambulanser (Sandviken) (inaktivt)
2006-12-28Positionering av industriverktyg i bilfabrik (inaktivt)
2006-12-19Utveckling av förstudierapporter (inaktivt)
2006-12-19Marknadsstrategi upplevelseindustri (inaktivt)
2006-12-11Ta fram en modell för att identifiera ett företags identitet, värderingar och budskap (ke) (inaktivt)
2006-12-11Ta fram en modell för moduluppbyggda tjänster med tillhörande prissättning (ke) (inaktivt)
2006-11-30Designa nya förpackningar åt RealMexican (ke) (inaktivt)
2006-11-30Analys av annonsutformning och informationskanaler för RealMexicans räkning (ke) (inaktivt)
2006-11-30Analys av marknaden i Europa (ke) (inaktivt)
2006-11-29Trådlös kommunikation mellan dator och akvariesystem (ke) (inaktivt)
2006-11-29Ta fram en marknadskommunikationsplan för ett företag i akvariemiljö (ke) (inaktivt)
2006-11-29Marknadsundersökning med ljudgaranti (ke) (inaktivt)
2006-11-21Vidarutveckla regler för styrning och reglering av miljön i akvarier (ke) (inaktivt)
2006-11-21Verklighetssimulering i akvariemiljö (ke) (inaktivt)
2006-11-21Utveckla handenhet för trådlös styrning av akvariesystem (ke) (inaktivt)
2006-11-21Hur får man lärare och elever att lära sig mer om hushållsapparaters elförbrukning med hjälp av ett datorspel? (kr) (inaktivt)
2006-11-21Hur skapar man ett mobilspel som får dagens ungdomar att reflektera över sin egen energianvändning? (kr) (inaktivt)
2006-11-16Ta fram en mjukvaruplattform för tjänsten ”Hälsobokslut” (ke) (inaktivt)
2006-11-16Hur kan Funova ekonomi, som liten byrå, utnyttja sina styrkor för att nå en bredare marknad? (ke) (inaktivt)
2006-11-14Underhållsproblem vid frekvensstyrning (aw) (inaktivt)
2006-11-13Rumslig gestaltning av utställningshall respektive uterum (aw) (inaktivt)
2006-11-13Examensarbete/C/D-uppsats: Rumslig gestaltning av utställningshall respektive uterum (FP) (inaktivt)
2006-11-07Software Fabriken behöver en marknadsplan! Möjlighet till anställning finns. (ke) (inaktivt)
2006-11-02Designutveckling av väletablerade maskiner (inaktivt)
2006-11-02Utveckling av digital inventeringsbok (inaktivt)
2006-10-13Examensarbete vid Kinnarps AB inom Marknad och Försäljning - Utformning av kundundersökning. (inaktivt)
2006-10-11Kvantinformation (inaktivt)
2006-10-04Miljöbränslen för friluftskök (inaktivt)
2006-09-05Mätsystem för vriddon (Ljusdal 65) (inaktivt)
2006-08-30Konvertering av industriell operatörspanel till Linux eller WinCE-baserad Touch-panel (inaktivt)
2006-08-30Design och grafik av användargränssnitt i system - nystartat företag söker student med kreativ förmåga (inaktivt)
2006-08-21Utformning, design och inredning av sekelskiftesvåning i centrala Stockholm (inaktivt)
2006-08-21Att skapa en Webb plats för besökare i Hälsingland (turistdatabas)(Ljusdal) (inaktivt)
2006-06-27Utformning av dokumenthanteringssystem för effektivare kvalitets- och miljöledning (inaktivt)
2006-06-26Arbetsbelysning vid sjukvård i patientens hem (inaktivt)
2006-06-20Utveckling av 1-dagskurser för näringslivet i VoIP och LINUX (inaktivt)
2006-05-31Utveckling av websida och webshop (inaktivt)
2006-04-19Är vintervandrande älgar en fara för trafiken? (inaktivt)
2006-02-28Programmering och utformning av fläktvalsprogram. (inaktivt)
2005-10-22Utformning av personlig tränare för konditionsträning (inaktivt)
2005-10-19Inkjettryckning i hög hastighet på newsprint, tidningspapper (inaktivt)
2005-09-29Utvärdering av Thermotech Scandinavia profilutveckling (inaktivt)
2005-09-14Prissättning av kollektivtrafiken: ett kundperspektiv (inaktivt)
2005-08-23Jämnare produktkvalitet på Noblesse (inaktivt)
2005-08-18Utveckling av multiplayerplattform (71) (inaktivt)
2005-08-16Utformning av personlig tränare för konditionsträning (inaktivt)
2005-05-26Jämnare produktkvalitet på Noblesse (inaktivt)
2005-05-13Examensarbeten i Framtidsdalen Demoprojekt Borlänge våren 2005 (inaktivt)
2005-05-12Jämnare produktkvalitet på Noblesse (inaktivt)
2005-04-18Marknadsundersökning för att utreda intresset inom Svenska Kyrkans enheter för ett centralt IT-stöd (inaktivt)
2005-04-11Medborgarkontor vid Örebro kommun - mötesplats för dialog och information (inaktivt)
2005-03-31Marknadsstrategi upplevelseindustri (inaktivt)
2005-02-07Arbetsplatsutformning ¿ Montering i höga volymer (Söderhamn) (inaktivt)
2005-02-02Branschanalys inför miljöutbildning (inaktivt)
2005-01-31Underhållsproblem vid frekvensstyrning (aw) (inaktivt)
2005-01-19Ombyggd vårdbyggnad i Skaraborg. Estetisk utformning återstår! (inaktivt)
2005-01-13Implementation av webbsajt för diabetesfamiljer (inaktivt)
2005-01-11Materialtekniska egenskaper hos skumglas (inaktivt)
2005-01-11Fallstudier utförda objekt (med alternativa material) (inaktivt)
2005-01-11Ämnestransport med vatten i olika typmiljöer (inaktivt)
2005-01-11Utvärdera projektet - Levande värderingar (Hudiksvall) (inaktivt)
2004-12-29Mätsystem för vriddon (Ljusdal 41) (inaktivt)
2004-12-14Utveckling av katalogiserings- och lagersystem samt utvärdering av mjukvaruanvändning för ändamålet (Söderhamn) (inaktivt)
2004-09-27Borttag av lunkerpulver (inaktivt)
2004-09-01Säkerhet i en distribuerad nätverksmiljö (inaktivt)
2004-08-27Quality of Service - Kvalitet på tjänster i en distribuerad nätverksmiljö (inaktivt)
2004-08-09Utformning av ett grafiskt användargränssnitt till en brandvägg (inaktivt)
2004-07-01Design av förarhytt för olika miljöer (Ljusdal 36) (inaktivt)
2004-04-13Arkitektonisk utformning av lokal och mark med många verksamheter (aw) (inaktivt)
2004-03-29Konvertering och uppgradering av diabetessimulator till onlineversion (inaktivt)
2004-03-25Luftkvalitet i lastbilar för nötkreaturstransporter (inaktivt)
2004-03-16Utformning av Provningsanläggning för industrifläktar (inaktivt)
2004-02-20Utformning av gränssnitt för kvalitetsstyrningssystem (Bollnäs) (inaktivt)
2004-02-11OMBYGGNAD AV EN SNICKERIFABRIK TILL SPA (inaktivt)
2004-02-04INREDNINGSFÖRSLAG FÖR EN FUNKISBYGGNAD I SKOGEN (inaktivt)
2004-01-12Marknadsföring av ett nystartat företag med unik affärsidé (inaktivt)
2004-01-09Produktutveckling av Fläktluftvärmare (inaktivt)
2003-12-18Utformning av husbyggnadskoncept (02) (inaktivt)
2003-12-15Multi protocol message brokering - Ida Infront Ab (inaktivt)
2003-12-05Ett kooperativt gränssnitt mot en mobil robot (inaktivt)
2003-12-03Bygger vi dyra bostäder? (inaktivt)
2003-11-17Craftsmanship (inaktivt)
2003-10-27Produktion, upphandling och transport av avancerade set-top-boxar (inaktivt)
2003-10-20Underhållsproblem vid frekvensstyrning (inaktivt)
2003-10-07Utformning av skärgeometri för instickssvarvning i aluminiumlegeringar (Gävle) (inaktivt)
2003-09-18Utveckling av en ny generell metod för kemisk ytanalys med GD-OES (inaktivt)
2003-09-17Utveckling av ett test för diagnos av tandlossning. (inaktivt)
2003-09-11Regelstyrd Ärendehantering - Ida Infront Ab (inaktivt)
2003-07-04Undersökning av Kalmarborna åsikter om Kalmars kyrkogårdar (KA 04) (inaktivt)
2003-06-26PRIDO AB - DESIGNPROJEKT 2003 (inaktivt)
2003-06-13Att utvidga stadskärnan (inaktivt)
2003-04-11Koldioxidhandelns inverkan på svenska företag (inaktivt)
2003-04-04Internetforum för miljötjänstemän (inaktivt)
2003-03-26MDI-exjobb om design av mjukvara för barn (inaktivt)
2003-03-20Optimering transportkostnader och lagernivåer (inaktivt)
2003-03-03Göteborgs kretsloppsplan ¿ innehållsanalys och utveckling (inaktivt)
2003-02-20Expo & Eventdesign utformning av monter för CapriGroup (inaktivt)
2002-12-05Utveckling av affärsidè och utformning av marknadsplan (inaktivt)
2002-11-20Expo & Eventdesign utformning av monter för Capri Group (inaktivt)
2002-11-18Expo & Eventdesign Projekt Monter (inaktivt)
2002-11-13Expo & Eventdesign Projekt Lekhörn (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.