Sökning: "VÄRLDEN"

Hittade 375 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet VÄRLDEN.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-05Mutation testning of flying S/W (inaktivt)
2012-02-13Mobil informationsplattform (inaktivt)
2012-01-26ISO 39001 – Ledningssystem för trafiksäkerhet (jämförelser andra standarder, spridning och betydelse i verksamheter) (inaktivt)
2012-01-16Nya beräkningsmodeller för värmeeffekter och kyleffekter vid klimatisering av kontor och skolor. (inaktivt)
2012-01-10Livscykelanalyser och estimeringar på minskade koldioxidutsläpp vid omställning till Beat- produkter inom offentlig sektor (inaktivt)
2011-12-19Förbättring av en Open Source GeoCoding server (inaktivt)
2011-12-19Automatisk generering av kartdata från yrkestrafik (inaktivt)
2011-12-19Utveckling av en Open Source Routing server (inaktivt)
2011-12-19Windows Phone 7 app till ett taxibokningssystem (inaktivt)
2011-12-13Interaktivt och Kollaborativt Storyboard (inaktivt)
2011-12-01Användarpanel med interface (inaktivt)
2011-11-25Ny miljöutredning med fokus på indirekta miljöaspekter (inaktivt)
2011-11-22"Facebook" för organisationer (inaktivt)
2011-11-22Utveckla ramverk för att återanvända webb applikation till mobilt gränssnitt (inaktivt)
2011-11-15Examensarbete inom sökteknologi (inaktivt)
2011-11-14Marknadsanalys av kolesterolmätare (inaktivt)
2011-11-01Inköpsstrategi för Korsnäs MRO-artiklar (inaktivt)
2011-10-28Utveckla interaktiv barnmedia på temat "Ett Leksaksliv" kopplat till QR-koder (inaktivt)
2011-10-28Examensarbete inom Strukturteknik: Utmattningsdimensionering av dragbelastade skruvförband (inaktivt)
2011-10-27Urban agrikultur och aqukultur – en möjlig väg för delförsörjning av framtidens hållbara och attraktiva städer (inaktivt)
2011-10-24Alternativ testmetod för minsprängning (inaktivt)
2011-10-19Reality capture (inaktivt)
2011-10-14Examensarbete strukturteknik: Utveckling av metodik för koppling mellan lokal och global FEM (inaktivt)
2011-10-13Utveckling och programmering av beräkningsmodul till hållfasthetsdimensioneringssystem (inaktivt)
2011-09-05Var med och utveckla ICA Logistik (inaktivt)
2011-08-10Utveckling av program för driftoptimering av förbränningsanläggningar. (inaktivt)
2011-07-18Ex-jobb inom mjukvaruutveckling (inaktivt)
2011-06-27Olycks- och krishantering inom industri (inaktivt)
2011-05-24Ekosystem för journalister (inaktivt)
2011-05-03Introduktionsfilm för nyanställda - SKF (inaktivt)
2011-05-03Kundvärde av en ny produkt för stenindustri samt byggbolag (inaktivt)
2011-04-19My Social TV (inaktivt)
2011-03-29Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2011-03-18The Peepoo agriculture project (inaktivt)
2011-02-23AviX videoanalys för optimering av ställtid och montagetid (inaktivt)
2011-02-15Studie för utvärdering av effekten av att träna fokusering med Mindball Trainer, produkten som du styr med dina hjärnvågor (inaktivt)
2011-02-11LCA och miljövinster med komposten Aletrumman (inaktivt)
2011-01-20Sociala Medieeffekter (inaktivt)
2010-12-26Utveckling av Android miljö och applikation (inaktivt)
2010-12-20Planritning 3D CAD (inaktivt)
2010-12-20Analys och utveckling av palleteringssystem (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom exportstrategier för Finland (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom kultur- och ekonomisk geografi (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom logistik, transport och emballage för export (inaktivt)
2010-12-14Konfigurationsstöd för framtagning av QMS (inaktivt)
2010-12-06Framtagning av process för tillverkning av titan(III)klorid (inaktivt)
2010-11-30OPTIMERING AV ETT HYDROTERMISKT KRAFTSYSTEM (inaktivt)
2010-11-10HÅLLBAR HANTERING AV BOTTENASKA FRÅN AVFALLSFÖRBRÄNNING, OMVÄRLDSANALYS – KLIMAT OCH ENERGIPOTENTIAL (inaktivt)
2010-11-10Alternativ minsprängningsmetod (inaktivt)
2010-11-01Examensarbete Energiåtervinning kylvatten (inaktivt)
2010-10-28Vidareutveckla rutiner för PSPP (inaktivt)
2010-10-28Nytt unikt utbildningspaket inom tätkontroll! (inaktivt)
2010-10-27Kostnadseffektiv hantering av växtnäring genom uppströmsarbete – pilotstudie i livsmedelsindustri och detaljhandel (inaktivt)
2010-10-27Nutrient footprint – bedömning av livsmedelsproduktionens dolda miljöpåverkan (inaktivt)
2010-10-19Ex-jobb i mekanisk konstruktion, testning och verifiering (inaktivt)
2010-10-18Landstinget - för ofokuserat, för dyrt? (inaktivt)
2010-10-18Quality Control Center for connected TV devices (inaktivt)
2010-09-20Miljöcertifiering - omarbetning av nuvarande system (inaktivt)
2010-09-14Internationalisering och utveckling av vingårds e-handelsplattform (inaktivt)
2010-08-31Tjänsteutveckling och IT (tjänster som använder augemented reality) (inaktivt)
2010-08-11Design av artificiella rev (inaktivt)
2010-07-13Sweco - Exjobb 3D inom Geografisk IT, Göteborg (inaktivt)
2010-07-13Sweco -Exjobb webbtjänster inom Geografisk IT, Göteborg (inaktivt)
2010-07-01Utveckla mobil applikation för Android och Iphone (inaktivt)
2010-06-14Var med och utveckla en helt ny downhill mountainbike! (inaktivt)
2010-06-02Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2010-05-31Examensarbete - Rouging i vatten renat, WFI och renångesystem (inaktivt)
2010-05-26Miljövinster med tilläggsisolering (inaktivt)
2010-05-24Water footprint (inaktivt)
2010-05-21Vill du vara med och utveckla våra produkter gällande korrosionsbeständighet? (inaktivt)
2010-05-18Vill du vara med och utveckla våra processer inom svetsning av pulvermetallurgiska komponenter? (inaktivt)
2010-05-18Vill du vara med och utveckla våra processer inom tekniskt marknadsstöd, CAD eller Finita Element Analyser? (inaktivt)
2010-05-18Vill du vara med och utveckla våra produkter gällande mekaniska egenskaper? (inaktivt)
2010-05-18Vill du vara med och utveckla våra produkter gällande mekaniska egenskaper? (inaktivt)
2010-05-17Webutveckling för open-source och crowdsourcing plattform (inaktivt)
2010-05-07Examensarbete inom Operational Excellence (inaktivt)
2010-05-04Examensarbete - en studie av process och förslag på förbättringar (inaktivt)
2010-04-19Vidareutveckling av flingtorkningsteknik (inaktivt)
2010-04-19Produktutvecklings- eller konstruktionsuppgift inom ramen för Baling Technologys produktsortiment (inaktivt)
2010-04-08Uppdatera simuleringsmodeller (inaktivt)
2010-03-31Rosenrot (inaktivt)
2010-03-22Identifiering och utvärdering av nyckelparametrar för gassensorers tillämpning inom läckageanalys. (inaktivt)
2010-03-11Kundtillfredsställelse (inaktivt)
2010-03-08Uppdatering av miljöutredning och metod för värdering av miljöaspekter. (inaktivt)
2010-02-09Nya testmetoder för säkerhetstråd inom säkerhetspapper (inaktivt)
2010-02-02Bildning av svetsrök (inaktivt)
2010-01-27Reklamfinansiering av befintliga externa betaltjänster via sms. (inaktivt)
2010-01-25Water footprint – för att överblicka ett företags vattenanvändning (inaktivt)
2010-01-20Marknadsplan för ny världsunik produkt (inaktivt)
2010-01-11Bildning av svetsrök (inaktivt)
2010-01-07PROVNING AV SOLCELLER OCH UTVECKLING AV INKAPSLINGAR (inaktivt)
2009-12-21Miljöutredning/förstudie med fokus på hållbar utveckling (inaktivt)
2009-12-18Utvärderare - Urix (inaktivt)
2009-12-08SkiGlobe (inaktivt)
2009-12-01Ex-jobb: Beräkning parasollfotsvikter (inaktivt)
2009-11-30Examensarbete inom logistik AEO-certifiering (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Antennteknik (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Automatisering av kalibreringsmaskin (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Kraftmätning samt eigenmode beräkningar (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Kraftöverföring (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - IWT4-Telemetri (inaktivt)
2009-11-25Förbättring av ärendehanteringsprocess för patentärenden (inaktivt)
2009-11-20Förändring av hård och mjukvara i biometrisk applikation (inaktivt)
2009-11-16Röda Korset söker dig som vill skriva en kandidat- eller magisteruppsats (inaktivt)
2009-06-25Examensarbete:Virtuell systemmodellering (inaktivt)
2009-06-10Elektrospinning av carboxymetylcellulosa (CMC) (inaktivt)
2009-04-03Utveckling och genomförande av omvärldsanalys i naturläkemedelsbranschen. (inaktivt)
2009-03-24Livscykelanalys av däck (inaktivt)
2009-03-19Pressinfo till tysktalande om vetenskapliga rön (inaktivt)
2008-11-05Energianalys av vintersportarenor (inaktivt)
2008-10-02Marknad Produkter (inaktivt)
2008-07-01Hur förbättra kommunikationen i globala projekt? (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-06-16Utveckling och genomförande av en arbetsprocess för omvärldsanalys i naturläkemedelsbranschen (inaktivt)
2008-05-30Paradigmskifte! (inaktivt)
2008-05-30Databaslager för openEHR-patientjournaler (inaktivt)
2008-05-30Utveckling och konstruktion av endoskopisk haptisk utrustning (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av mediaplattform inom digital-TV (inaktivt)
2008-05-30Steel supplier approval (inaktivt)
2008-05-15Interaktiv hemsida för skapande av musikarrangemang online (inaktivt)
2008-03-31Programmerare till internationell resecommunity (inaktivt)
2008-03-25Portning av Cybercoms tblue Telematics Bluetooth Framework till Linux (inaktivt)
2008-02-19Marknad - Produkter (inaktivt)
2008-01-17Rotary i tiden! (kr) (inaktivt)
2008-01-17Marknad Produkter (inaktivt)
2008-01-16Fjärrstyrning över Internet (inaktivt)
2008-01-16Hållbara städer, C- eller D-uppsats (inaktivt)
2008-01-16Vilken miljöpåverkan har argon? (inaktivt)
2008-01-10Portning av tblue Embedded Bluetooth Protocol Stack till Linux (inaktivt)
2008-01-09NCC vill förändra byggbranchen- undersökning av den franska inköpsmarknaden av byggmaterial (inaktivt)
2008-01-08Göra flerspråkig hemsida för en sk motorcykeläventyrare (aw) (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-12-05Verktyg för automatisk testning av IP Telefoner (inaktivt)
2007-12-05Integration med United States Patent and Trademark Office (USPTO)! (inaktivt)
2007-11-20Hur skapar man en intressant och hållbar utställning av projektet Statics prototyper? (kr) (inaktivt)
2007-11-19Verktyg för automatisk testning av IP Telefoner (inaktivt)
2007-11-13”Förbättra befintlig orderhanteringsprocess inom resebranschen och göra det användarvänligt (ke)” (inaktivt)
2007-11-13Skapa kommunikation mellan MySQL-databas och andra typer av filformat samt mellan CRM-system och e-post server. (ke) (inaktivt)
2007-11-13Utveckla webbaserade projekthanteringsverktyg inom den växande resebranschen (ke) (inaktivt)
2007-11-13ASSERT - SYSTEMUTVECKLING - Licens- och användarhantering (aw) (inaktivt)
2007-11-09Välkommen till Truly Nordic-researrangör med fokus på upplevelser! (AÖ) (inaktivt)
2007-11-06Planering för önskad servicegrad (inaktivt)
2007-11-05Supportsystem för ärendehantering – från behov till drift (inaktivt)
2007-10-30Bioinformatics - Connect a commercial Electronic Lab Notebook to an existing Discovery Database (inaktivt)
2007-10-24Databaslager för openEHR-patientjournaler (inaktivt)
2007-10-24Databaslager för openEHR-patientjournaler (inaktivt)
2007-10-24Marknad och klimat för solenergisystem (inaktivt)
2007-10-22Framgångsrika visionsarbeten där visionen fick genomslag. Goda exempel på utvecklingsarbeten i världen och en analys av processer och resultat (aw) (inaktivt)
2007-10-18P3 sökr unga tänkare... (inaktivt)
2007-10-18Demonstrationsprodukt IMS (inaktivt)
2007-10-18Import från låglöneländer till Logosol – hot eller möjlighet? (inaktivt)
2007-10-18Internet annonsering och webstatistik i offensiv marknadsföring (inaktivt)
2007-10-18Produktutveckling hos Logosol (inaktivt)
2007-10-18Utforma mätteknik för hälsa och mående (Hudiksvall) (inaktivt)
2007-09-25On-Line Navigation på Windows Automotive (inaktivt)
2007-09-25Examensarbete 20 p – Kartläggning av Astra Techs utsläpp av klimatpåverkande gaser (inaktivt)
2007-09-21Datorspelsprogrammering (inaktivt)
2007-09-15ABC kalkylering för prissättning på SCA Packaging med SAS programvara (inaktivt)
2007-09-13Flera uppdrag inom livsmedel och hälsokostindustrin med inriktning på logistik, marknadsföring, functional food m.m. (inaktivt)
2007-09-07Ny patentsökt klass av labila tensider – Kartläggning av kinetik och egenskaper (inaktivt)
2007-09-04Windows Embedded på OMAP plattform (inaktivt)
2007-08-29REACH - Hur påverkar den nya kemikalielagstiftningen Erasteel Kloster AB? (inaktivt)
2007-08-16Development of Antennas for tomorrows Production technology (inaktivt)
2007-08-16Marknadskommunikation - reklam - grafik och copywriting Internationellt (inaktivt)
2007-08-16Språkteknologiskt verktyg för prioritering/kategorisering av stora volymer av kundservice-ärenden (inaktivt)
2007-08-16Design av ett användarvänligt gränsnitt för hantering av olika typer av kundserviceärenden (inaktivt)
2007-08-16Ett varningssystem för att tidigt identifiera skadliga community-medlemmar (inaktivt)
2007-08-13Utveckling och lansering av ny produktgrupp - Internationell marknadsföring och försäljning. (inaktivt)
2007-08-07Effektiv lagring av marknadsdata, för snabb åtkomst ur stora datamängder (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-27HR-system till spelföretag (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-13Utveckling av mediaplattform för videocommunity-tjänst (inaktivt)
2007-05-15Marknadsanalys och marknadsplan för Konferensen FPGAworld (inaktivt)
2007-05-11Utveckla och genomföra en arbetsprocess för omvärdsanalys, i naturläkemedelsbranschen (inaktivt)
2007-05-10Tvärvetenskaplig utveckling av marknadsföring och kommunikation på Internet (inaktivt)
2007-05-04Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Affärsplan för eftermarknaden på tvättfilter (inaktivt)
2007-04-25Marknadstrategi (inaktivt)
2007-04-25Korta ledtider till kunder (inaktivt)
2007-04-20Beslutstöd för Gaming industrin (inaktivt)
2007-04-16Arbetsmiljö vid insamling av källsorterat matavfall, litteraturstudie och fältstudie (inaktivt)
2007-04-10Var med och utveckla framtidens spel; Mindball, spelet som du styr med dina hjärnvågor (inaktivt)
2007-04-04Marknadsföring av Skogens Konung i Europa (AP) (inaktivt)
2007-04-04INBILDNING 3:Marknadsundersökning/marknadsföring gällande INBILDNING - en humanistisk uppfinning samt den facklitterära skönboken Frågan är JA (inaktivt)
2007-04-04INBILDNING 2:INBILDNING - Att öka kompetensen att bruka sin förmåga (inaktivt)
2007-04-04INBILDNING 1: HUR SER EN INBILDANDE HEMSIDA UT? (inaktivt)
2007-04-04Kundundersökning - reservdelsmarkanden (inaktivt)
2007-04-04Energisystem med reflektorer för solceller till Solar20 (inaktivt)
2007-04-04Exportutveckling i Östeuropa (inaktivt)
2007-04-04Försäljning av hyvelmaskiner i Japan (inaktivt)
2007-04-04Restprodukter vid golvslipning (inaktivt)
2007-04-04Lagstiftning och normer beträffande golv och beläggningar (inaktivt)
2007-04-04Anordning för upptagande och överförande av medias kinetiska energi avsedd för miljöopåverkande elproducent-generator. (inaktivt)
2007-04-04Marknadsföringsstrategi för specialtillverkade golvsystem. (Nordanstig) (inaktivt)
2007-04-03Utveckling av Maskinprojektet– en mötesplats för internationell scenkonst (AP) (inaktivt)
2007-04-03Kartläggning av rid- och körleder i Sverige och hela världen (80) (inaktivt)
2007-03-28Erasteel Kloster AB söker två examensarbetare: 1. MIFO 1-inventering av föroreningar i industrimark och 2. Miljöutredning (inaktivt)
2007-03-28Verksamhetsutveckling och kartläggning inom enhet med snabba rörelser (inaktivt)
2007-03-28Utveckling av mediaplattform med hjälp av open source verktyg som Python i Linux miljö (inaktivt)
2007-03-28Omorganisation ur ett medarbetarperspektiv (inaktivt)
2007-03-27Livscykelanalys och jämförande studie av Oatly havredryck (inaktivt)
2007-03-21Utvärdering av informationssäkerhet - utveckling av ett Java-baserat verktygsstöd (inaktivt)
2007-03-15Placera en röd liten stuga på månen (ke) (inaktivt)
2007-03-15Ex-jobb: Flödesanalys, Distribution inom IKEA (inaktivt)
2007-03-05Höghastighetsväxlar (el- och turbinmotorer (inaktivt)
2007-03-02Marknad och klimat för solenergisystem (inaktivt)
2007-03-01Examensarbete/C/D-uppsats: Utnyttjande av marknadskanaler och framtagande av lämplig Marketing Mix för företag inom stålbranschen. (FP) (inaktivt)
2007-03-01Internationell Marknadsföring - Exportplan/Marknadsplan (inaktivt)
2007-02-26Konstruktionshjälpmedel för val av motor och växlar i ett mutterdragarssystem (inaktivt)
2007-02-22Marknadsundersökning - Resebranschen (inaktivt)
2007-02-22Hur söker företag affärspartners utomlands? – Verksamhetsanalys Chamber Trade Business to Business AB (inaktivt)
2007-02-12Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) 2007 (inaktivt)
2007-02-12Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) 2006 (inaktivt)
2007-02-08Kartläggning av byggbranschens status (inaktivt)
2007-02-05Eco-efficiency (inaktivt)
2007-02-05Energianalys av ishall med koldioxid som köldbärare och värmeåtervinningssystem (inaktivt)
2007-02-05Mindball, produkten du styr med dina hjärnvågor, grafikutveckling i Java (inaktivt)
2007-02-05Import av choklad (aw) (inaktivt)
2007-02-02Vatten och sanitet i peri-urbana områden (inaktivt)
2007-02-02Varför nådde jag inte till godkändnivå? (inaktivt)
2007-02-02Vad är det som är svårt i svenskan för barnen i Lövgärdet? (inaktivt)
2007-02-02Vad är det som är svårt i matten för barnen i Lövgärdet? (inaktivt)
2007-01-31Development of standardized built-in GSM antenna for non handset products (inaktivt)
2007-01-26Further development of the Slot matching concept for internal handset antennas (inaktivt)
2007-01-25Development of measurement system for small antennas (inaktivt)
2007-01-12Arbetsmiljö vid insamling av källsorterat matavfall, litteraturstudie och fältstudie (inaktivt)
2007-01-04Bulten Stainless söker intresserade studenter (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-03Modernt företag med traditionell marknad vill utveckla marknadskanaler via webben (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-03Produktutveckling av en ny tjänst relaterad till Telecom (FP/AP) (inaktivt)
2007-01-03Examensarbete/C/D-uppsats: Produktutveckling av en ny produkt inom belysning (FP/AP) (inaktivt)
2006-12-20Medicinsk forskning inom neurofysiologi - styrning av två synkroniserade servomotorer (inaktivt)
2006-12-20Kompetenser, arbetsområden och karriärmöjligheter för studenter med mastersexamen i filosofi? (inaktivt)
2006-11-29Marknadsundersökning med ljudgaranti (ke) (inaktivt)
2006-11-27Authoring tool for narrative-based pervasive games Verktyg för användar-genererat innehåll till positions-baserade mobila spel (inaktivt)
2006-11-21Magnettåg till Örebro! En studie för Handelskammaren Mälardalen (inaktivt)
2006-11-21Utveckling av hemsida hos Dataliner AB (AP) (inaktivt)
2006-11-14Enegi & miljö för väme och tappvattensystem. (aw) (inaktivt)
2006-11-14Återföring av erfarenhet - Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw 2006) (inaktivt)
2006-11-13Tillståndsbaserat underhåll igår, nu och i framtiden (aw) (inaktivt)
2006-11-13Industriell automation, industriell IT och Standard (aw) (inaktivt)
2006-10-31Dynamisk data populering av SVG (Scalable Vector Graphics) (inaktivt)
2006-10-20Registrering av IR- och visuellbilder (inaktivt)
2006-10-18Göteborgs universitet: Kompetenser, arbetsområden och karriärmöjligheter för studenter med mastersexamen i filosofi? (inaktivt)
2006-10-18Kommunikationsstrategi (inaktivt)
2006-10-01Internationell marknadsföring - Exportplan/marknadsplan (Lämpligt för 1-2st studenter) (inaktivt)
2006-09-04Mindball® - spelet du styr med dina hjärnvågor (inaktivt)
2006-07-03Modellering och utvärdering av regleralgoritmer för skruvdragning (inaktivt)
2006-05-09Databas säljstöd - till salu register och kundregister (inaktivt)
2006-05-09Osynlig IR-färg (inaktivt)
2006-03-15IP telefoni på riktigt (inaktivt)
2006-03-10Hur ska vi minska de miljöbelastade förluster i produktionen? (inaktivt)
2006-02-28Undersökning av tåg som transportmedel i Europa (inaktivt)
2006-02-21Ta fram en webbplats där användaren, genom övning, har en möjlighet att förbättra sig och få ett konkurrenskraftigt resultat på SAT-provet (inaktivt)
2006-01-303D-GIS: Återkoppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2006-01-303D Standarder (inaktivt)
2006-01-303D Standarder (inaktivt)
2006-01-30Licensiering (inaktivt)
2006-01-30EON som spelplattform (inaktivt)
2006-01-30Gränssnitt Dali (inaktivt)
2006-01-263D-GIS: Återkopppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2006-01-23Marknadsundersökning av lufttorkad chark.(70) (inaktivt)
2006-01-18Examensarbete för ingenjörer på PaperPak Sweden AB i Aneby (inaktivt)
2006-01-05Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2006-01-04Objektigenkänning med artificiell intelligens i IR-bilder (inaktivt)
2006-01-04Programmering av Bot med AI för spelcommunity (inaktivt)
2006-01-04Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) 2005 (inaktivt)
2005-12-15Optik för koncentrerande solenergysystem (inaktivt)
2005-12-15Elsystem för el från solceller - delprojekt inom Solar20 (inaktivt)
2005-12-13Sensorarrayer för pannor och bilavgaser (inaktivt)
2005-11-30Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2005-11-17Examensarbete med utveckling av framtidens HF generator. (inaktivt)
2005-11-15Undersökning av koldioxidläckage från torris in i containerns lastutrymme (inaktivt)
2005-11-15Utveckling av gränssnitt för produktvård inom medicinsk teknik (inaktivt)
2005-10-03Test av olika träslag i västkustklimat (inaktivt)
2005-09-19Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) (inaktivt)
2005-09-14Utvärdering av organisation (inaktivt)
2005-09-13Patientjournalportal för patienter (inaktivt)
2005-09-13Livscykelanalys (inaktivt)
2005-09-07Implementation av standardbaserat databasinterface för SCADA System (inaktivt)
2005-09-06Pedagogiska processer i ett arbetslag (inaktivt)
2005-08-25Utveckling av fordonsmodell och editor för signalsystem för Simulator för spårburen trafik. (två exjobb) (inaktivt)
2005-08-15Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2005-08-03Mikroelektronik: Lågtemperaturmätningar på avancerade MOS-transistorer (inaktivt)
2005-07-01Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2005-05-27Alternativ mätmetod till fotoceller i bowlingsimulator (inaktivt)
2005-05-17Energisystem med reflektorer för solceller till Solar20 (inaktivt)
2005-05-09Mindball, spelet du styr med dina hjärnvågor (inaktivt)
2005-05-02Examensarbete inom strategisk marknadsforskning för två personer (inaktivt)
2005-05-02Exportutveckling i Östeuropa (inaktivt)
2005-04-28Internatiaonellt Examensarbete inom Logistik på Jede (inaktivt)
2005-04-26Tillverkningsenhet i Polen (inaktivt)
2005-04-22Utveckla och konstruera en digital handelsplats för tid inom det Europeiska näringslivet (inaktivt)
2005-02-24Livscykelanalys (inaktivt)
2005-02-24Marknadsanalys (JH 03) (inaktivt)
2005-02-24Restprodukter vid golvslipning (inaktivt)
2005-02-24Lagstiftning och normer beträffande golv och beläggningar (inaktivt)
2005-02-23Material kombinerade med diamanter (inaktivt)
2005-02-223D-GIS: Återkoppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2005-02-14Modellbygge - Bly/Syra batterier (inaktivt)
2005-01-31Marknadsanalys - försäljning direkt tll slutkund eller via återförsäljarled?(aw) (inaktivt)
2005-01-20Kartläggning av insamling av bioavfall (inaktivt)
2005-01-12Optimering av överföring av 3D renderade bilder över internet (inaktivt)
2005-01-11Centralisera eller decentralisera IT? (inaktivt)
2005-01-11Kylning och värmeledning (inaktivt)
2004-12-08AI för onlinespel (inaktivt)
2004-12-08Pengar och ekonomi i och kring online-dataspel (inaktivt)
2004-12-06Modellbygge - Bly/syra batterier (inaktivt)
2004-12-06Walkie - förarmiljö (inaktivt)
2004-12-06Lastkontroll - Dynamisk stabilitets bedömning (inaktivt)
2004-12-06Mekanisera bort fattigdomen ¿ utveckla en pappersmaskin i Nepal (73) (inaktivt)
2004-11-30Elstyrning HF plastsvetsmaskin (inaktivt)
2004-11-30Universal Telematics Gateway (inaktivt)
2004-10-19Genetiska variationer i androgenmetabolismen (inaktivt)
2004-10-11Marknadsundersökning för Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2004-09-27Integrering av ISO9001-2000,ISO14001 och vårt TPM-arbete (inaktivt)
2004-09-27Arbetsergonomi (inaktivt)
2004-09-27Arbetsmiljö,lagarbete,gruppsykologi (inaktivt)
2004-09-27Materialegenskaper-gjutstål (inaktivt)
2004-09-27Borttag av lunkerpulver (inaktivt)
2004-09-27Förbättring av gjutgodskvalitét (inaktivt)
2004-09-27Styrningsprinciper gjuteri-bearbetning (inaktivt)
2004-09-27Layoutförändring bearbetning (inaktivt)
2004-09-27Hitta lämplig placering för vår gamla robot! (inaktivt)
2004-09-27Automatisering av laddning och ev. tömning av härdugn. (inaktivt)
2004-09-24Utveckling av system för trådlös kommunikation. (inaktivt)
2004-09-03Avancerad bildbehandling och programmering (inaktivt)
2004-08-30Eftersökes: effektiv mediemix för internkommunikation i internationellt produktionsföretag (inaktivt)
2004-08-25Produktlansering: Strategi, genomförande och uppföljning (inaktivt)
2004-08-25Är ekologiskt odlade livsmedel nyttigare? (inaktivt)
2004-07-02Dokumenstyrningssystem på intranät (inaktivt)
2004-07-02MPS- system (inaktivt)
2004-06-28Marknadsplan - Marknadsföringsstrategi (Ovanåker) Nefab - den globala partnern för kompletta förpackningslösningar! (inaktivt)
2004-06-21Livscykelanalys (inaktivt)
2004-06-075 mil - en annan attityd (gh) (inaktivt)
2004-06-075 mil - en annan attityd (gh) (inaktivt)
2004-04-01Marknadsanalys (JH 03) (inaktivt)
2004-03-19Applikationsutveckling till 3D CAD (Gävle) (inaktivt)
2004-03-12Filmbildning av pulverfärg (inaktivt)
2004-03-10Flexibel produktkatalog (inaktivt)
2004-03-05Utveckling i Java för en spännande produkt (inaktivt)
2004-03-02Metodikutveckling ¿ Försilvring av kaviteter med pulsteknik (inaktivt)
2004-02-16Marknadsundersökning för ett informationscenter i stora butikskedjor. (inaktivt)
2004-01-27Naturlig nedbrytning av klorerade lösningsmedel i grundvatten (inaktivt)
2004-01-27Effektivare logistik genom förbättrad styrning och hantering av emballage inom SAS Component, Logistics (inaktivt)
2004-01-07Marknads-/affärsplan Ljudgranat (inaktivt)
2003-12-04Förflytta materia med dina hjärnvågor - mjukvaruutveckling för spel (inaktivt)
2003-12-04Marknadsföringsmaterial PaperPak (inaktivt)
2003-12-04Utbildning i teamutveckling på PaperPak i Aneby. (inaktivt)
2003-11-25Programmering för utveckling av ett informations center. (inaktivt)
2003-11-18Driftssätta ett fungerande kompetensregister i Movex (inaktivt)
2003-11-11Lag och ordning i online-dataspel (inaktivt)
2003-10-27Soft Conditional Access (inaktivt)
2003-10-14Metodikutveckling ¿ Försilvring av kaviteter med pulsteknik (inaktivt)
2003-10-09Erfarenhetsåterföring i tillståndsbaserat underhåll - beteendevetenskap (inaktivt)
2003-10-08Utveckling av ögonstyrningstillämpning (inaktivt)
2003-07-22Spraytorkning av kolhydratmatriser för läkemedel (inaktivt)
2003-06-18Positioneringsteknologier för P800-terminaler (inaktivt)
2003-06-18Blåtandskommunikation mellan P800-terminaler (inaktivt)
2003-06-13Lungfysiologisk mätning, medicintekniskt exjobb på Siemens-Elema (inaktivt)
2003-06-13Organisation och outsourcing av litet expansivt företag (inaktivt)
2003-06-13Finansiering av ett expansivt litet företag med produktförsäljning (inaktivt)
2003-06-13Logistik (inaktivt)
2003-05-14Produktanalys och inspektion (KA 05) (inaktivt)
2003-04-17Uppdatering av dokumentation till kvalitetscertifiering och miljöcertifiering (inaktivt)
2003-04-17Analysera instabila tillverkningsprocesser (inaktivt)
2003-04-17Förbättring av omställningseffektivitet av produktionslina för stötfångare (inaktivt)
2003-04-04Genetiska variationer i androgen metaboliserande enzymer och deras betydelse i doping analyser. (inaktivt)
2003-02-28Webbaserad projektdatabas hos Världsnaturfonden WWF (inaktivt)
2003-02-17Analys och kvalitetskontroll av Eteriska Oljor (TH) (inaktivt)
2003-01-09Välordnade nanokompositer ¿ syntes, karakterisering och funktionalisering av nya hybridmaterial (inaktivt)
2002-12-13Typritningar till standardkonstruktioner av produkter (inaktivt)
2002-11-27Rekonstruera hemsida för Premec Industries AB (inaktivt)
2002-11-27Rekonstruera hemsida för Premec Industries AB (inaktivt)
2002-11-07M2M: Produktutveckling och konstruktion av adapter (inaktivt)
2002-10-22Marknadsundersökning Webportal (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.