Sökning: "Western blot"

Hittade 24 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Western blot.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-29Examensarbete - Kvantifiering av aggregerde protiner i ryggmärgsvätska- biomarkörer för neurodegenerativa sjukdomar - 30 poäng (inaktivt)
2011-09-23Understanding drug resistance by characterization of transcription factor complexes by mass spectrometry (inaktivt)
2011-04-21Alzheimerforskning – Transgena djurmodeller (inaktivt)
2009-06-10Diploma work in structural biochemistry: Why are aquaporins in spinach leaves sensitive to mercury? (inaktivt)
2008-01-16Karakterisering av intracellulära proteininteraktioner med NMDA-receptorn (inaktivt)
2007-10-24Antikroppar som nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2007-09-20Molecular pathways in control of melanoma cell growth, invasion and apoptosis (inaktivt)
2007-04-27Atherosclerosis an amyloid disease? (inaktivt)
2007-04-27Cardiac disease and heart valve amyloidosis-what is the connection? (inaktivt)
2007-03-19Light chain amyloidosis- a cruel disease with an unknown pathogenic mechanism (inaktivt)
2007-03-16Cardiac disease and heart valve amyloidosis-what is the connection? (inaktivt)
2007-03-16Atherosclerosis an amyloid disease? (inaktivt)
2007-02-01Analys av genuttryck vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2006-09-25Smac/Diablo and Omi/HtrA2 release from mitochondria during apoptosis in Alzheimer’s disease (AD) (inaktivt)
2006-08-02Utveckling och utvärdering av phage-display baserat vaccin mot prostatacancer (inaktivt)
2006-01-18Induction of pathogenesis-related proteins in barley during infestation with the aphid Rhopalosiphum padi (inaktivt)
2005-11-24Molekylära mekanismer vid Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar (inaktivt)
2005-01-19DNA-repair proteins that recognize damage induced by ultrasound (inaktivt)
2004-10-19Characterization of human thioredoxin-like 1 (Txl-1), a novel member of the thioredoxin family of redox proteins. (inaktivt)
2004-03-26Inducerad resistens i raps (inaktivt)
2004-03-05Atherosclerosis an amyloid disease? (inaktivt)
2004-02-23Cardiac disease and heart valve amyloid: what´s the connection? (inaktivt)
2003-05-21Impact of the amyloid in atherosclerotic plaques (inaktivt)
2003-04-04Genetiska variationer i androgen metaboliserande enzymer och deras betydelse i doping analyser. (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.