Sökning: "alzheimers"

Hittade 23 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet alzheimers.


Inkom Exjobbsförslag
2011-04-21Alzheimerforskning – Transgena djurmodeller (inaktivt)
2011-02-07Regenerativa Mekanismer i Alzheimer’s Sjukdom (inaktivt)
2010-11-08Utvärdering av immunterapi i en musmodell för Parkinsons sjukdom och andra Lewykroppssjukdomar (inaktivt)
2010-05-28Karakterisering av redoxenzymer i neurodegenerativa sjukdomar (inaktivt)
2010-05-04Projektarbete Epigenetiska förändringar vid Alzheimer’s sjukdom (inaktivt)
2010-04-14Studier av mitokondriefunktion i fibroblaster från ApoE3/4 bärare med en lång poly-T variant i TOMM40 genen. (inaktivt)
2008-12-17Studier av gamma-sekretas, ett proteinkomplex involverat i Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2008-05-30Betydelse av kolesterol och rubbningar i lipid metabolism för neurolgiska sjukdomar och Alzheimers sjukdom: från molekyl till behandling (inaktivt)
2007-10-30Bioinformatics - Connect a commercial Electronic Lab Notebook to an existing Discovery Database (inaktivt)
2007-10-24Antikroppar som nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2007-02-01Analys av genuttryck vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2007-01-22Celldödsmekanismer i Alzheimers sjukdom: Studier av γ-sekretasaktivitet i apoptotiska celler (inaktivt)
2006-10-02In vitro studier av tau-mutationer som orsakar frontotemporal demens (inaktivt)
2006-08-21Studier av gamma-sekretas, ett proteinkomplex involverat i Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2006-05-15Identifiering av nya biomarkörer med SELDI-masspektrometri (inaktivt)
2006-01-04Transgena möss med inducerbart, vävnadsspecifikt uttryck av dynorfin ¿ en modell för en mekanism vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2005-11-24Molekylära mekanismer vid Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar (inaktivt)
2004-10-19Transgena möss med inducerbart, vävnadsspecifikt uttryck av dynorfin ¿ en modell för en mekanism vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2004-03-18Beta amyloider och Alzheimer¿s sjukdom (inaktivt)
2003-09-17The biogenesis of membrane proteins in the endoplasmic reticulum (inaktivt)
2003-09-04Utveckling av nya behandlingsstrategier för Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2003-01-20Studier av proteiner som interagerar med Presenilin 1, en gen muterad i familjär Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2003-01-02Mechanisms of cell death in Alzheimer´s disease: Role of presenilin fragments generated during apoptotsis (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.