Sökning: "analys av redovisning"

Hittade 30 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet analys av redovisning.


Inkom Exjobbsförslag
2011-10-03Riskhantering i svenska företag (inaktivt)
2011-01-27Utveckling av spelledningsapplikation (inaktivt)
2010-11-02Mekaniska egenskaper hos nioblegerat gråjärn (inaktivt)
2010-10-06Utveckling och verifiering av alternativa koncept på ejektorsystem för användning i inloppssystem till tunga fordon (inaktivt)
2010-09-07Virtuella arbetsmetoder (inaktivt)
2009-12-21Kan forskning och metodutveckling inom Credit scoring bidra till mer träffsäkra prediktiva modeller inom borgenärsområdet? (inaktivt)
2009-12-21Användning av nätverksinformation i prediktiv modellering (inaktivt)
2009-12-18Avancerad prediktiv modellering: Prognostisering av ett företags slutliga skatt (inaktivt)
2008-05-30Medicinsk molekylär imaging baserad på masspektrometri (inaktivt)
2008-03-19IKEA - ANALYS AV BRÄNNBART AVFALL (inaktivt)
2008-02-14Kravspecifikation på nytt affärssystem (inaktivt)
2007-09-24Avvikelsehantering i en administrativ verksamhet (inaktivt)
2007-09-21Kontroll över administratörskonton - Finns det en praktisk lösning på problemet? (inaktivt)
2007-09-03Miljöanalys för SBS VECON (inaktivt)
2007-06-04Sulfonering av lignin för produktion av dispergeringsmedel (inaktivt)
2007-03-05Höghastighetsväxlar (el- och turbinmotorer (inaktivt)
2006-11-15Medicinsk molekylär imaging baserad på masspektrometri (inaktivt)
2006-05-10Hållbar regional utveckling (UK 04) (inaktivt)
2006-02-15Examensarbete om höghastighetsväxlar (inaktivt)
2006-01-12Analys av DNS-trafik (inaktivt)
2005-12-20Hur når vi ut med friskvårdsarbete till de personer som mest behöver detta i företaget? (inaktivt)
2005-12-02Värdering av spillvärme (Gävle) (inaktivt)
2005-03-31Tjänstebaserad arkitektur/Service Oriented Architecture (inaktivt)
2005-01-31Priset på fjärrvärme (aw) (inaktivt)
2005-01-21Miljösystemanalys av fjärrvärme och avfallshantering i Gävle (inaktivt)
2004-10-20Förslag på reningsteknik eller processinterna åtgärder för processavloppsvatten (inaktivt)
2004-08-19Energiåtervinning i mejeri (inaktivt)
2004-02-10Beräkningsmodeller för längsgående krafter i spår (inaktivt)
2003-10-20Priset på fjärrvärme (inaktivt)
2003-06-26Redovisning inom turismnäringen (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.