Sökning: "anpassningar"

Hittade 16 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet anpassningar.


Inkom Exjobbsförslag
2011-01-20Automatiserad testning av SharePoint-applikationer (inaktivt)
2010-12-15Examensarbete inom kultur- och ekonomisk geografi (inaktivt)
2009-06-25Examensarbete:Virtuell systemmodellering (inaktivt)
2008-05-30Application Lifecycle Management Integration av Open Source verktyg för systemutveckling (aw) (inaktivt)
2007-10-22Framgångsrika visionsarbeten där visionen fick genomslag. Goda exempel på utvecklingsarbeten i världen och en analys av processer och resultat (aw) (inaktivt)
2007-10-04C++ programmering i överordnat säkerhetssystem (inaktivt)
2007-05-07Underhålls-/planeringstjänster (inaktivt)
2007-01-31Integration of a COM Application with .NET WebServices and ASP.NET (inaktivt)
2006-05-02Hur påverkar blomningstiden hos växten backtrav toleransen gentemot insektsangrepp? (inaktivt)
2005-08-24Maskinutveckling på Alfapac AB (inaktivt)
2005-04-29Utvärdering, anpassning och implementering av affärssystem (inaktivt)
2004-08-31Vinkelgivare i säkerhetskritiska applikationer (inaktivt)
2004-02-18Automatiserad verifiering och test av större mjukvarusystem (inaktivt)
2003-10-13Skapa nytt webbgränsnitt för dokumenthanteringssystemet RMT+ baserat på moderna teorier och kreativa idéer (inaktivt)
2003-10-09Ta fram underlag till CE-märkning (inaktivt)
2002-12-04Anpassningar av befintligt bild-ljud-text-kommunikationsprogram för olika handikapp (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.