Sökning: "användaren och den"

Hittade 92 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet användaren och den.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-13Social media as content discovery engine for IPTV Video-on-demand (inaktivt)
2011-12-16Ett exjobb som kan gör skillnad - för dig som vill ha en utmaning och hjälpa till att spara energi. (inaktivt)
2011-10-28Utveckla interaktiv barnmedia på temat "Ett Leksaksliv" kopplat till QR-koder (inaktivt)
2011-10-14Industriell riskhantering i Android (inaktivt)
2011-10-13Utveckling och programmering av beräkningsmodul till hållfasthetsdimensioneringssystem (inaktivt)
2011-09-26Plattformsoberoende Single Sign On autentisering för samarbetande organisationer med hjälp av claimed-based authentication och ADFS (inaktivt)
2011-03-03Teknisk vidareutveckling av energivisualiseringsverktyg hos Interactive Institute (inaktivt)
2011-03-03Vidareutveckling av GUI/webgränssnitt för energivisualiseringssystem hos Interactive Institute (inaktivt)
2011-02-10Ett spännande ex-jobb inom design och produktion (inaktivt)
2011-02-07Integration av Telia IPTV och GoogleTV (inaktivt)
2011-01-28Soldatburen kommunikationsenhet (inaktivt)
2011-01-28Rörelsedetektering och följning i kamerasystem (inaktivt)
2011-01-26Etablering i Storbritanien - Marknadsplan (inaktivt)
2010-11-16AUTOSAR Application Test Framework (inaktivt)
2010-10-22Intelligent inmatningsstöd för underrättelserapportering (inaktivt)
2010-09-07Utvecklare av app för Andrioid + iphone sökes. (inaktivt)
2010-08-31Tjänsteutveckling och IT (tjänster som använder augemented reality) (inaktivt)
2010-08-24Förbättrad teknikinformation genom användning av modellbaserat konstruktionsunderlag (inaktivt)
2010-05-21Teknikframtagning av energivisualiseringsverktyg hos Interactive Institute (inaktivt)
2010-04-29Intelligent inmatningsstöd för underrättelserapportering (inaktivt)
2010-03-01Grammatiskt stöd vid utformning av tekniska texter (inaktivt)
2010-02-02Utveckla ett avancerat webbgränssnitt för att illustrera komplexa processer (inaktivt)
2010-02-02Bildning av svetsrök (inaktivt)
2010-01-11Bildning av svetsrök (inaktivt)
2010-01-08Produktutveckling av designidé hos Interactive Institute (inaktivt)
2009-02-19Wiki och Samarbetsportal (inaktivt)
2009-01-21Miljöanalys av hel truck (inaktivt)
2009-01-13Integration med Microsoft Office 2007 (inaktivt)
2008-05-30Intelli-lamp, ett intelligent ljussystem som komunicerar trådlöst (inaktivt)
2008-05-30Utveckling och konstruktion av endoskopisk haptisk utrustning (inaktivt)
2008-05-30Utveckling och omkonstruktion av två 3-DOF haptiska device till ett 6-DOF device (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av webbgränssnitt för Windowsprogramvara (inaktivt)
2008-03-17Teknisk Internationalisering/Lokalisering av generell workflowprodukt (inaktivt)
2008-01-16Vilken miljöpåverkan har argon? (inaktivt)
2007-11-21Kopia av Kartlösning för Web 2.0 (inaktivt)
2007-11-07Kartlösning för Web 2.0 (inaktivt)
2007-11-06Modellbaserad felinjicering i MATLAB/Simulink (inaktivt)
2007-10-31Kartlösning för Web 2.0 (inaktivt)
2007-10-22Modellbaserad felinjicering och formell verifiering i verktyget SCADE (inaktivt)
2007-10-18Användbarhet - Roomservice hotellsystem (inaktivt)
2007-09-21Media Streaming i ett P2P Network (inaktivt)
2007-07-31Web-baserad kunddatabas för konsultföretag (inaktivt)
2007-06-25Utveckling och validering av haptiska kraftalgoritmer för fräsning i ben med implementering i kirurgisk VR simulator (inaktivt)
2007-04-11Bildhantering i Java-applikation (inaktivt)
2007-03-14AFFÄRSPLAN FÖR WWW. WALKME . SE - hälsa, stegräkning i den mobila åldern (inaktivt)
2007-03-05Ny videocommunitytjänst (inaktivt)
2007-03-01Användbarhets- och tillgänglighetsaspekter av LIBRIS webbsök (inaktivt)
2007-03-01Tilläggstjänster till LIBRIS webbsök (inaktivt)
2007-02-22Prototyp för presentation av ett hushålls energianvändning (inaktivt)
2007-02-09Presentation av driftdata från databas: programutveckling för dataanalys med utgångspunkt från användarbeteende (inaktivt)
2007-01-31Integration of a COM Application with .NET WebServices and ASP.NET (inaktivt)
2007-01-31Intelli-lamp, ett intelligent ljussystem som komunicerar trådlöst (aw) (inaktivt)
2007-01-30Prototyp för presentation av ett hushålls energianvändning (aw) (inaktivt)
2007-01-05AFFÄRSPLAN FÖR WWW.WALKME.SE - hälsa, stegräkning i den mobila åldern (inaktivt)
2007-01-02TIFF-stöd i Java-applikation (inaktivt)
2006-12-06Nytt web-baserat läromedel (inaktivt)
2006-12-01Utveckling av mjukvara för realtidsinventering av spritdrycker (inaktivt)
2006-10-30Energipriskalkylator på Internet (inaktivt)
2006-10-20Modellbaserad felinjicering i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-10-02Onlineapplikation för dataanalys (inaktivt)
2006-10-02Visuellt programmeringssystem för real-tids 3D-material till 3D-spel och CAD- applikationer (inaktivt)
2006-09-18Databas för uppmätta värden. Access i båda riktningar över Internet. Tonvikt på ett väl utformat användargränssnitt. (inaktivt)
2006-08-25Utökning av LaTeX för produktion av dokument med semantisk information (inaktivt)
2006-05-15Identifiering av nya biomarkörer med SELDI-masspektrometri (inaktivt)
2006-05-09Osynlig IR-färg (inaktivt)
2006-05-09CleverLearning söker exjobbare inriktning datavetenskap (inaktivt)
2006-03-06Kryptering och autentisering mellan webbaserade tjänster (inaktivt)
2006-02-08Analys och presentation av stora XML-filer. (inaktivt)
2006-01-23Databas för uppmätta värden. Access över Internet med lättanvänd klientprogramvara som skall tas fram. (inaktivt)
2006-01-04Objektigenkänning med artificiell intelligens i IR-bilder (inaktivt)
2005-11-18Marknadsundersökning - tjänster för mobilkameror (TH 11) (inaktivt)
2005-10-22Utformning av personlig tränare för konditionsträning (inaktivt)
2005-09-07Webbutvecklare med intresse av användarorienterad Web-design för affärsstödsystem (inaktivt)
2005-08-16Utformning av personlig tränare för konditionsträning (inaktivt)
2005-04-06Generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2004-12-08Optimerat spel (inaktivt)
2004-11-30Universal Telematics Gateway (inaktivt)
2004-10-25Strategisk struktur för Intranet (Ljusdal 39) (inaktivt)
2004-10-07Integration mellan ett säljstödssystem och ett simuleringsverktyg (inaktivt)
2004-06-15Utveckling av programvara för motionscykel (inaktivt)
2004-04-07Programvaruutveckling till USB I/O enhet (aw) (inaktivt)
2004-04-02Region of Interest definition i bilder för analys av Eye-Tracking Data (inaktivt)
2004-03-30Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2004-02-02Röstanalys, utarbeta programvara med tillämpliga akustiska parametrar (inaktivt)
2003-11-14Autentifiering (transparent tjänsteanvändning) (inaktivt)
2003-09-10Inmatningsmodul i Java (inaktivt)
2003-08-30UML 2.0 och OSE (inaktivt)
2003-06-18Positioneringsteknologier för P800-terminaler (inaktivt)
2003-02-03Examensarbete i datavetenskap (inaktivt)
2002-12-04Implementera interaktiv hjälpmotor i befintlig applikation (inaktivt)
2002-12-04QoS för distribuerade styrsystem (inaktivt)
2002-11-05Röst och tal - utarbeta programvara med tillämpliga akustiska parametrar (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.