Sökning: "arkiv"

Hittade 33 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet arkiv.


Inkom Exjobbsförslag
2011-12-13Arkiv för informationsbevarande av slutförvar (inaktivt)
2011-04-05Civilsamhällets historieskrivning (inaktivt)
2011-03-10“BEDÖMNING AV SÅRBARHET FÖR MILJÖINCIDENTER I HORNDALS TRANSFORMATORSTATION”. (inaktivt)
2011-01-26Europeiska flyktingfonden - sammanställning av utvärderingar (inaktivt)
2010-11-25Synen på den egna historien i ideella organisationer (inaktivt)
2010-11-01Bevarande av Vattenfalls historiska minne i en digital värld (inaktivt)
2010-01-13Historiebeskrivning och presentationer av Röda Korset i Göteborg (inaktivt)
2009-01-07Webbaserad åtkomst till backup-arkiv (inaktivt)
2008-02-22Miljöundersökning-kartläggning av eventuella föroreningar från nuvarande eller tidigare industriell verksamhet (inaktivt)
2007-11-06Guide/handbok för besökare och forskare (inaktivt)
2007-09-26De areella näringarna – landsbygdens förändring i lokalt perspektiv (AP) (inaktivt)
2007-09-26Lantbruksdata - en pionjär inom data på 60-talet (AP) (inaktivt)
2007-09-26Längs ån – Eskilstunaåns betydelse ur ett näringslivsperspektiv (AP) (inaktivt)
2007-09-26Hur marknadsför företag sina produkter? – En jämförelse mellan dåtid och nutid. (AP) (inaktivt)
2007-09-06Hur spegla VisStaden Västervik i offentlig miljö? (TH 03) (inaktivt)
2007-08-17Framtagande av beräkningsmodell och beräkning av kostnader för e-arkiv (inaktivt)
2007-04-20Utreda och ta fram hjälpmedel för stambyte/stamrenovering + Halvtidstjänst att medverka i projektet att övergå till digital arkiv(aw) (inaktivt)
2007-03-28Erasteel Kloster AB söker två examensarbetare: 1. MIFO 1-inventering av föroreningar i industrimark och 2. Miljöutredning (inaktivt)
2007-03-28Nyckelkompetenser att lära sig på arkiv och museer (inaktivt)
2007-03-28Kulturarvspedagogik i samhällets tjänst! Case: ”Drop-outs” (inaktivt)
2007-03-28Besökarundersökning – före och efter (inaktivt)
2007-03-28Kulturarvspedagogikens politik och ideologi (inaktivt)
2006-12-19CPT-sondering i torv (inaktivt)
2006-12-01MIFO 1-inventering av industrimark. (inaktivt)
2006-01-20Utveckling av 3 affärsområden vid Nordiska museet (inaktivt)
2005-05-19Kommunikationspolicy och plattform (UK 04) (inaktivt)
2004-11-04CPT-sondering i torv (inaktivt)
2004-05-18Utveckling av miljöledningssystem för SL Infrateknik (inaktivt)
2004-04-08Spillingsskatten - förslag till arkeologisk undersökningsplan, metod och logistik (57) (inaktivt)
2004-01-07Uppfyllning av Noark-4 krav i RMT+ (inaktivt)
2003-09-11Marknadsanalys, marknadsundersökning för webbaserade arkivlösningar (inaktivt)
2003-03-25Tentamensplaneringssystem ¿ Studentservice Högskolan i Skövde (inaktivt)
2003-01-02Inventering av enskilda avlopp i Botkyrka (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.