Sökning: "at vara viss på"

Hittade 175 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet at vara viss på.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-26DynP på parallell hårdvara (inaktivt)
2012-03-15Användarundersökning på Wikipedia (inaktivt)
2012-01-27Avancerad scenarioanalys för ambulansplanering (inaktivt)
2011-11-23Examensarbete: Modellering av svängningar i noshjul (inaktivt)
2011-10-273D-geometri i bränslesystemmodeller (inaktivt)
2011-10-27Jämförelse av olika certifierings system för ”Hållbart byggande” samt analys av deras räckvidd, inkl önskvärda och oönskade konsekvenser, för uppfyllelse av målet God bebyggd miljö och andra samhälleliga mål (inaktivt)
2011-10-21Miljöutredning (inaktivt)
2011-10-13Klassificera flygande objekt med hjälp av kinematik (inaktivt)
2011-04-19Connected TV Move (inaktivt)
2011-04-08Verktyg för miljöåtgärder för bostadsrättsföreningar (inaktivt)
2011-04-05Civilsamhällets historieskrivning (inaktivt)
2011-03-21Relationen mellan uppfångningen av radionuklider och mängden nederbörd, 2011 (inaktivt)
2011-02-23Regionaltågets effekter på Vingåker (inaktivt)
2011-02-11Utvärdering av olika internetbaserade marknadsföringskanaler för webbsida med e-tjänster. (inaktivt)
2011-02-08Utvärdering av olika internetbaserade marknadsföringskanaler för webbsida med e-tjänster. (inaktivt)
2011-01-20Dokumenthantering i SharePoint - standardiserad webbplats (inaktivt)
2011-01-13Vikten av rätt verifieringsinformation i kontrakt (inaktivt)
2010-12-20Volymmätning (inaktivt)
2010-12-20Exjobb?! Ung ingenjör/systemvetare java (inaktivt)
2010-12-03Studie av Winter-Kennedy metoden för flödesmätning i vattenturbiner (inaktivt)
2010-11-25Synen på den egna historien i ideella organisationer (inaktivt)
2010-11-18Algoritmutveckling för körsimulator (inaktivt)
2010-11-15Exjobbare inom forskningsprojekt sökes! (inaktivt)
2010-11-02Flödesanalys av spårelement från källa till slam (inaktivt)
2010-10-27Nutrient footprint – bedömning av livsmedelsproduktionens dolda miljöpåverkan (inaktivt)
2010-09-30Tågstoppets effekter för Vingåker (inaktivt)
2010-09-08Realtidsprogrammering till radardemonstrator (inaktivt)
2010-09-08Riktat tal (inaktivt)
2010-08-24Förbättrad teknikinformation genom användning av modellbaserat konstruktionsunderlag (inaktivt)
2010-06-21Utvärdering av Destination: Såld, ett informations- och påverkansprojekt om prostitution och människohandel. (inaktivt)
2010-06-09Studie av Winter-Kennedy metoden för flödesmätning i vattenturbiner. (inaktivt)
2010-06-09Analys av hydrauliska mätningar på vattenvägarna i vattenkraftstationer (inaktivt)
2010-05-24Rapport om ungdomars livsvillkor - LUPP (Lokal Uppföljning av ungdomspolitiken) Kungsbacka kommun (inaktivt)
2010-05-04Examensarbete - en studie av process och förslag på förbättringar (inaktivt)
2010-04-23Begränsningsrelaterade produktionsförluster i Vattenfall AB Vattenkrafts storskaliga vattenkraft (inaktivt)
2010-04-21Begränsningsrelaterade produktionsförluster i Vattenfall AB Vattenkrafts storskaliga vattenkraft (inaktivt)
2010-03-01RFID, Internet och affärstillämpningar (inaktivt)
2010-02-23Visualiseringsplattform för kartdata och sensorer (inaktivt)
2010-02-10PCB-layout och prototyptillverkning (inaktivt)
2010-02-04Mjukvaruarkitektur för feltoleranta inbyggda system (inaktivt)
2010-01-29Ekonomisk optimal isolering för klimatskärm (inaktivt)
2010-01-29Att studera krympspänningar och sprickor i betonggolv på mark som förorsakas av skillnader i relativ fuktighet mellan plattans ovan- och undersida. (inaktivt)
2010-01-28PROGRAMMERING AV ADAPTIV SOLFÖLJARE TILL KONCENTRERANDE SOLENERGISYSTEM (inaktivt)
2010-01-22Kopia av Omarbetning av hemsida (inaktivt)
2010-01-18Omarbetning av hemsida (inaktivt)
2010-01-12Väg- och samfällighetsföreningar - ett demokratiskt problem? (inaktivt)
2009-12-18Hur kan vi öka trafiken till vår hemsida - med fokus på yngre jobbsökande? (inaktivt)
2009-07-23Examensarbete i ämnet bioenergimarknader (inaktivt)
2009-05-08Solcellsutveckling i Sverige (inaktivt)
2008-09-17Om eko- och naturturism i Sverige (TH 02) (inaktivt)
2008-05-30Minskat energislöseri med textila lösningar (inaktivt)
2008-05-30Exjobb på DesignGlas Larm - utveckling av larmteknik i fönster (inaktivt)
2008-05-30Effekt på lastkurvan i ett lokalt elnät av omfattande konverteringar till fjärr- respektive bergvärme i småhus – en jämförande teknisk analys (inaktivt)
2008-05-30Open source-utvärdering (inaktivt)
2008-05-30Spring-utvärdering (inaktivt)
2008-05-30Studier av specifika nervcellskretsar i hjärnan av relevans för schizofreni och Parkinsons sjukdom (inaktivt)
2008-04-24Karaktärisering av receptorproteinet EphA4 i neuronala kretsar (inaktivt)
2008-02-13Produktutveckling av Somnus (inaktivt)
2008-01-17Kopia av Skapa statistik ur ett telefoniprogram (JN 11) (inaktivt)
2007-11-19Webbutveckling (inaktivt)
2007-11-16Hur kan kretsloppsinformation påverka människor? (inaktivt)
2007-11-13Sociala patent och innovationer (inaktivt)
2007-10-23Hjälp oss bredda vår kundkrets (inaktivt)
2007-10-22Programmera om en befintlig applikation (aw) (inaktivt)
2007-09-26Regional inventering av energiresurser (inaktivt)
2007-09-21Kontroll över administratörskonton - Finns det en praktisk lösning på problemet? (inaktivt)
2007-09-21Dokumentation och uppbyggnad av databas samt analys av applikationer inom oljedimavskiljning i verkstadsindustrin (inaktivt)
2007-09-19Globala regulatoriska krav för medicinsk teknik (inaktivt)
2007-09-04Analys av loggdata från riktad hälsoportal (inaktivt)
2007-08-23Effekt av konvertering till fjärr- respektive bergvärme i småhus – en jämförande konsekvensanalys (aw) (inaktivt)
2007-08-06Kampanjhanteringssystem med analysverktyg för dagligvaruhandelsindustrin (inaktivt)
2007-07-06Utveckling av smarta applikations-specifikationer för webb eller tryck (inaktivt)
2007-06-27Stabilisering av metallförorenade jordmassor med gips (inaktivt)
2007-06-25Marknadsplan (inaktivt)
2007-06-12Sex- och Samlevnadsundervisningen i skolan (inaktivt)
2007-06-05Skriptbar trading-bot till ett börshandelssystem (inaktivt)
2007-06-04Aiai - ett projekt syftande till att underlätta för funktionshindrade genom hjälp med de administrativa sysslorna förknippade med personlig assistans (inaktivt)
2007-06-04Semi-analytisk lösning av initialvärdesproblem (inaktivt)
2007-06-04Rayleigh -Taylor-instabiliteten i nytt ljus (inaktivt)
2007-06-01Utveckling av IR-kameraemulator för PC (inaktivt)
2007-05-23Hur kan kretsloppsinformation påverka människor? (inaktivt)
2007-05-22Rekryteringssystem till en existerande portallösning (inaktivt)
2007-05-22System för visualisering av artiklar i en ytbehandlingsanläggning (inaktivt)
2007-05-08Jurist- och advokatbranschen: Marknadsplan och medieplan (inaktivt)
2007-04-20Varumärket Åsby hem & trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-04SIGNIFICANCE OF PRINT QUALITY IN VARIABLE DATA PRINTING (inaktivt)
2007-04-04Utveckling och karaktärinsering av en tredimensionell mikroelektrodarray för en elektronisk tunga (inaktivt)
2007-04-03Examensarbete inom projektet Aiai - utveckling av ett system som syftar till att underlätta för funktionshindrade (inaktivt)
2007-03-22Utveckling av intranet (inaktivt)
2007-03-15Placera en röd liten stuga på månen (ke) (inaktivt)
2007-03-15Hantering av Gröna växter i försörjningskedjan inom IKEA (inaktivt)
2007-03-01Biogasinmatning på gasnätet - säkerställande av korrekt propandosering (inaktivt)
2007-02-26Konstruktionshjälpmedel för val av motor och växlar i ett mutterdragarssystem (inaktivt)
2007-02-14Förstudie av dynamisk webbplattform för affärsutbyte - Affärscommunity (inaktivt)
2007-02-09Marknadsanalys - Internationell E-handel (inaktivt)
2007-02-05E-handel & E-marketing (inaktivt)
2007-01-22Användning av utvärderingsresultat - en studie av utvärderingsverksamheten vid några statliga myndigheter (inaktivt)
2007-01-03Examensarbete/C/D-uppsats: Produktutveckling av en ny produkt inom belysning (FP/AP) (inaktivt)
2007-01-03Examensarbete/C/D-uppsats:Utveckling av verksamhet inom Internetförsäljning (FP/AP) (inaktivt)
2006-12-19Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2006-12-19Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2006-12-18Databas för relationsmarknadsföring (inaktivt)
2006-12-07Hur upplevs Arbetsmiljöverkets varumärke? (inaktivt)
2006-12-07Detektera robothandel genom realtidsanalys av börsdata (inaktivt)
2006-11-16En bättre bild av reklammarknadens omsättning (aw) (inaktivt)
2006-10-18Marknadsundersökning på ett real case (aw) (inaktivt)
2006-10-11Utveckling av ett on-line spel inom fiske (Ljusdal 68) (inaktivt)
2006-09-18Databas för uppmätta värden. Access i båda riktningar över Internet. Tonvikt på ett väl utformat användargränssnitt. (inaktivt)
2006-09-04Tryck på mikrolinser för 3-D och vinkelberoende bildsekvenser (inaktivt)
2006-08-30Konvertering av industriell operatörspanel till Linux eller WinCE-baserad Touch-panel (inaktivt)
2006-08-30Design och grafik av användargränssnitt i system - nystartat företag söker student med kreativ förmåga (inaktivt)
2006-06-20Studie av OWL-baserad översättning av EMS data till IEC 61970-301 i ABBs SPIDER system (inaktivt)
2006-05-09Interaktionsdesign (inaktivt)
2006-05-09Databas säljstöd - till salu register och kundregister (inaktivt)
2006-04-20Algoritm-inriktade bioinformatiska studier av allergena proteiner (inaktivt)
2006-03-02Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård ¿ vårdgivarapplikation (inaktivt)
2005-12-08Marknadsstrategi - VR-läsare för infrastruktur (inaktivt)
2005-09-19Exjobb åt Pharmadule Emtunga (inaktivt)
2005-09-07Marknadsanalys: Virtualiserade testmiljöer (inaktivt)
2005-06-29Sitescanner, webbövervakning (inaktivt)
2005-04-22Utveckla och konstruera en digital handelsplats för tid inom det Europeiska näringslivet (inaktivt)
2005-04-20Kritisk spetstorlek vid tillverkning av kemisk massa (inaktivt)
2005-04-20Utvärdering av alternativa alkalikällor vid peroxidblekning av mekaniska massor (inaktivt)
2005-04-14Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2005-03-31Design av hållare för stora PET-flaskor (Ljusdal 46) (inaktivt)
2005-02-08Automatisk identifiering av kärnbränsle med bildbehandling (inaktivt)
2005-01-31Kundanpassade rapporter - strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation av pilot (inaktivt)
2005-01-28Utveckling och karaktärinsering av en tredimensionell mikroelektrodarray för en elektronisk tunga. (inaktivt)
2005-01-20Vägsalts inverkan på omsättningen av ämnen i vägars sidoområden (inaktivt)
2005-01-17Översiktlig inventering av förorenade områden i Östergötlands kommuner (inaktivt)
2005-01-12Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård ¿ vårdgivarapplikation (inaktivt)
2005-01-11Centralisera eller decentralisera IT? (inaktivt)
2004-12-08Utveckling av nya tekniker för att mäta diffusion av lågmolekylära ämnen genom polymerer (inaktivt)
2004-12-08Programmering (inaktivt)
2004-12-07Översiktlig inventering av förorenade områden i Östergötlands kommuner (inaktivt)
2004-10-27Friktionsförband för infästning av vattenkraftgeneratorer (inaktivt)
2004-09-22Koncentrering av källsorterad humanurin (inaktivt)
2004-08-26Datoriserad klassificering av aminosyrasekvenser i ett allergiperspektiv (inaktivt)
2004-06-04Avancerade formulär. Strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation (inaktivt)
2004-06-03Motorstyrning under realtidsoperativsystem (inaktivt)
2004-04-02Region of Interest definition i bilder för analys av Eye-Tracking Data (inaktivt)
2004-03-25Kompetensanalys. Vilken kunskap behövs och vilken kunskap finns? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Fröproduktion hos italienskt rajgräs som fånggröda (inaktivt)
2004-03-25Mykorrhizans inverkan på upptag av radiocesium i olika lantbruksväxter. (inaktivt)
2004-03-25Effekt av askåterföring på radiocesium i renbete, speciellt lav (inaktivt)
2004-03-19Stabilitet hos luftbubblor i härdande betong (inaktivt)
2004-03-16Solcellsdriven fläkt ska lanseras i Europa genom utveckling av ny webb-tjänst. (inaktivt)
2004-03-16Solcellsdriven fläkt ska lanseras i Europa genom utveckling av ny webb-tjänst. (inaktivt)
2004-02-26Integration av projektplaneringsverktyg och tidrapportering (inaktivt)
2004-02-23Produktionstekniska studier sågverk (inaktivt)
2004-02-10Stomljud och stomvibrationer (inaktivt)
2004-02-10Framtidens identifikationssystem (inaktivt)
2004-02-05Design av hållare för stora PET-flaskor (Ljusdal 31) (inaktivt)
2004-01-26AVFALLSHANTERING OCH SOPBETEENDE (Gävle) (inaktivt)
2004-01-12Ökad hänsyn till naturvärden (inaktivt)
2003-12-18Intrångssäkerhet, IDS-system (39) (inaktivt)
2003-12-18Fakturatyper (43) (inaktivt)
2003-12-18Processer (42) (inaktivt)
2003-12-18Affärskommunikation via Web Services (45) (inaktivt)
2003-12-18Lärande organisationer (44) (inaktivt)
2003-12-18Framtidens betalkanaler (41) (inaktivt)
2003-10-10Genus/könsroller i lärarutbildning (inaktivt)
2003-10-08Underlag till kvalitetscertifiering (aw) (inaktivt)
2003-10-08Underlag till miljöcertifiering (aw) (inaktivt)
2003-09-29Corporate Social Responsibility ¿ en utmaning för organisationen (inaktivt)
2003-09-22Logistik. Intern logistik skall kartläggas; syftet är att definiera flaskhalsar och hitta förbättringsåtgärder. (inaktivt)
2003-08-21Vidareutveckling av ett befintligt system för trådlös kommunikation av sensorvärden (inaktivt)
2003-06-13Lungfysiologisk mätning, medicintekniskt exjobb på Siemens-Elema (inaktivt)
2003-06-13Urbana stråk i uppsala - 4 förslag till examensarbeten (inaktivt)
2003-04-01Spårmärkning av artiklar via Internet (inaktivt)
2003-03-12Marknadsundersökning av arbetsskomarknaden (inaktivt)
2003-02-19Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2003-02-03Examensarbete i datavetenskap (inaktivt)
2003-01-30IT (40) (inaktivt)
2002-12-16Call center (47) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.