Sökning: "att använda modeller"

Hittade 34 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet att använda modeller.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-20Transient motormodell i GT-power för beräkning utanför normaltillstånd att ersätta verifierande prov (inaktivt)
2012-02-28Modellbaserad testning i Försäkringskassan IT:s dagliga testverksamhet (inaktivt)
2011-12-19Utveckling av simuleringsmodell för ett komplett pneumatiskt bromsystem (inaktivt)
2011-11-14Spännande exjobb inom tiddsserieanalys/maskininlärning (inaktivt)
2011-06-29Vill du arbeta fram en rekryteringsprocess? (inaktivt)
2011-04-14Examensarbete Nordea Rating (inaktivt)
2010-12-14Utveckling av simulationsmetoder och modeller för pneumatiska bromssystem (inaktivt)
2010-11-04Kinematisk utvärdering av traumatiska hjärnskador i boxning / Kinematic evaluation of traumatic brain injuries in boxing (inaktivt)
2010-11-04Videoanalys av huvudets kinematik i olyckor / Video analysis of head kinematics in accidents (inaktivt)
2010-05-31Beräkning av transient sotflöde (inaktivt)
2010-04-29Lönsamhet med RFid (RadioFrequencyIDentification) och VMI (VendorManagedInventory) i försörjningskedjan (inaktivt)
2010-04-20Utveckla metod för utmattningsbedömning med FEM (inaktivt)
2009-06-25Examensarbete:Virtuell systemmodellering (inaktivt)
2008-02-13Utvärdering av flames som utvecklings- och simuleringsramverk (inaktivt)
2008-01-17Storleksindelning av personbilar (inaktivt)
2007-10-18UML-mönster för FPGA-utveckling (inaktivt)
2007-08-23Kartering, modellering och simulering för ny indunstning (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-05-08Projektledning och personlig effektivitet online (inaktivt)
2006-12-19Storleksindelning av personbilar (inaktivt)
2006-10-16Läckage av metaller från bottenaska i väg: påverkan av vägsalt och metaller (inaktivt)
2006-01-30Polymerers hållfasthetsegenskaper på små skalor (inaktivt)
2006-01-18Finita element simulering av utmattning i lasersvetsade fordon (inaktivt)
2005-12-08Generering av c-kod ur modeller i Simulink (inaktivt)
2005-10-07Modellering av dynamisk tryckgivare (inaktivt)
2005-02-02Utvärdering av Statisk Tidsanalys för CC-Systems AB (Eng: Evaluation of Static Timing Analysis for CC-Systems AB) (aw) (inaktivt)
2004-12-08Förenklad exponeringsbedömning av kemikalier med hjälp av uppskattad ¿intake fraction (inaktivt)
2004-08-19Teoretisk och experimentell utvärdering av Fe-C-Cr-Nb systemet (inaktivt)
2004-08-16Experimentella studier och modellering av kinetik för litiuminterkalation (inaktivt)
2004-02-02Modellering av dynamisk tryckgivare (inaktivt)
2004-02-02Nätnyttomodellens ekonomiska konsekvenser (inaktivt)
2003-11-28RSV - metodbeskrivningar och modeller för utvärderingar för användbarhet samt tester av lämlighet av modellerna. (inaktivt)
2003-08-30UML 2.0 och OSE (inaktivt)
2003-01-27Studie av konduktiviteten hos elektriskt ledande polymerer (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.