Sökning: "börsen"

Hittade 14 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet börsen.

Inkom Exjobbsförslag
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-09-04Windows Embedded på OMAP plattform (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-05-22Automatisering av funktionstester för en webbplattform för poker (inaktivt)
2007-03-01”Framtagande av modell för konfigurationsmatrisen innefattande alternativ samt regelverk och ansvar för olika funktioner” (inaktivt)
2006-12-28Positionering av industriverktyg i bilfabrik (inaktivt)
2004-11-29Systemutveckling av marknadsplats för vadslagning (UNIX,Perl,SQL) (inaktivt)
2004-06-28Marknadsplan - Marknadsföringsstrategi (Ovanåker) Nefab - den globala partnern för kompletta förpackningslösningar! (inaktivt)
2004-04-13Affärsplan samt utveckling av ny Website (inaktivt)
2003-12-10Multicote 4-6 månader, artificiellt tillverkat, långtidsverkande gödselmedel och dess frisläppningstakt av näringen. Vatten och värme påverkar, men sker urlakni (inaktivt)
2003-12-10Mineralgödselmedlet LIHTO (kravmärkt) inblandat i odlingssubstrat och dess bekämpningseffekt/förhindring av sorgmyggor, vita flugor etc. i krukväxtkulturer. (inaktivt)
2003-12-10Ekologisk gödsling av tomatkultur i torvsubstrat (inaktivt)
2003-06-26Nytt nyckeltal vid företagsvärdering (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.