Sökning: "b- i kvalitativa intervjuer"

Hittade 21 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet b- i kvalitativa intervjuer.


Inkom Exjobbsförslag
2011-06-27Frisörers perception av risker i arbetsmiljön (inaktivt)
2011-04-20Kartläggning av framtida behov av nedan specificerade kompetenser* inom upplevelseindustrin *Kompetenser = Projektledare/Producent/Koordinator och Säkerhetsansvarig inom Musik- och Eventarrangörs-området (inaktivt)
2011-04-08Säkerhetsutvärdering med verktyget ”Enterprise Architecture Analysis Tool” (inaktivt)
2011-04-05Civilsamhällets historieskrivning (inaktivt)
2010-11-25Synen på den egna historien i ideella organisationer (inaktivt)
2010-10-04Examensarbete om branschorganisationers samhällspåverkan (inaktivt)
2010-05-24Rapport om ungdomars livsvillkor - LUPP (Lokal Uppföljning av ungdomspolitiken) Kungsbacka kommun (inaktivt)
2010-03-22Marknadssegmentering/marknadsundersökning för AllergiKompetens (inaktivt)
2009-12-01Uppsats/Exjobb: Effekt eller ingen effekt- Har friskvårdscoachningen haft effekt på livsstilen? (inaktivt)
2009-06-09Hur har vi råd att inte prioritera stressförebyggande åtgärder? (inaktivt)
2009-02-19Upplevelsen av offentliga platser och miljöer (inaktivt)
2008-05-30IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2008-05-30Programutvecklare sökes (inaktivt)
2008-05-15Vad kännetecknar en attraktiv arbetsplats för ungdomar? (inaktivt)
2007-10-08Personalförsörjning i offentlig sektor (inaktivt)
2007-10-02IT-management och affärsnytta (inaktivt)
2007-03-28Vad är det som möjliggör diskriminering i Östersunds kommun? (inaktivt)
2007-02-22Hur söker företag affärspartners utomlands? – Verksamhetsanalys Chamber Trade Business to Business AB (inaktivt)
2006-08-24Bilkörning och kognition (inaktivt)
2005-11-28Kvalitativ information om internationell adoption (aw) (inaktivt)
2005-09-06Undersöka och integrera metoder och verktyg för kvalitativ analys av taktiska insatser (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.