Sökning: "barn behov"

Hittade 32 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet barn behov.


Inkom Exjobbsförslag
2011-03-03Utveckling av mobiltelefonapplikation för insamling av kostdata (inaktivt)
2011-01-05Miljöutredning (inaktivt)
2010-04-16Miljöutredning (inaktivt)
2009-02-13Utveckla Dalénium med nya experiment eller nya teman (inaktivt)
2008-09-03Utvärdering av Universeums fortbildningsverksamhet för lärare i NO och/eller lärande för hållbar utveckling (inaktivt)
2008-02-06Utveckla Dalénium med nya experiment eller nya teman (inaktivt)
2007-11-19Marknadsundersökning för ny spännande internettjänst riktad till mor-och farföräldrar,barn och barnbarn (aw) (inaktivt)
2007-05-16Arbetet med Barnhälsoteam vid Förskolan Skattegården i Tynnered (inaktivt)
2007-05-08Utveckla Dalénium med nya experiment eller nya teman (inaktivt)
2007-04-23Hur kan MUISK - Musik i verksamheten bli ett verktyg som berikar förskolans verksamhet? (inaktivt)
2007-04-11Utveckling av Utepedagogik Sverige AB´s datastruktur samt hemsida (inaktivt)
2007-04-04Design av platsbyggda konstruktioner för friluftsliv, kulturskydd och viltvård (inaktivt)
2007-02-23Utvärdering av resursfördelning inom grundskolan i Uppsala kommun (inaktivt)
2006-12-19Ekomistyrning, analys av VH assistans (inaktivt)
2006-12-19Ekomistyrning, analys av VH assistans (inaktivt)
2006-09-27Hur kan MUISK - Musik inför skolstarten - berika förskolans verksamhet? (inaktivt)
2006-02-24Affärsplan: IT-stöd för inmatning av strukturerad data inom hälso- och sjukvård (inaktivt)
2005-11-30Utvärdering av ett skolprojekt (inaktivt)
2005-05-10Stöd till barn med särskilt behov - uppfylls skolverkets krav? (inaktivt)
2005-05-02Design av platsbyggda konstruktioner för friluftsliv, kulturskydd och viltvård (inaktivt)
2005-03-21Barn i trafiken - barns förflyttningar i närmiljön, på cykel och till fots (inaktivt)
2005-03-21Inventering av trafikmiljöerna vid gymnasieskolor (inaktivt)
2005-03-21Barriäreffekternas konsekvenser för barnen (inaktivt)
2005-01-31Kartläggning av fysiologiska och sociologiska bakgrundsfaktorer (jj) (inaktivt)
2004-11-30UR (Utbildningsradion): Barn- och ungdomsredaktionen söker innovativa ideer till sina radio- och tv-sajter (inaktivt)
2004-09-02Kartläggning av cykelhjälmsanvändandet hos barn i olika åldrar (inaktivt)
2004-06-17Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-03-17Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-03-09Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2003-12-18Stödet till barn med särskilda behov (26) (inaktivt)
2003-10-10Kartläggning av fysiologiska och sociologiska bakgrundsfaktorer (inaktivt)
2003-02-04Barn i trafiken - tillägnande och användning av trafikregler (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.