Sökning: "bekanta"

Hittade 13 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet bekanta.

Inkom Exjobbsförslag
2011-12-16Ett exjobb som kan gör skillnad - för dig som vill ha en utmaning och hjälpa till att spara energi. (inaktivt)
2011-03-29Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2011-01-26Mobile ICT - West Sweden (inaktivt)
2010-06-02Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2010-04-23Optimering av insugskanal med hjälp av datorsimulering (inaktivt)
2009-12-15Automatiserad kalibrering av fordons nivågivare i produktion (inaktivt)
2008-01-16Fjärrstyrning över Internet (inaktivt)
2007-10-16Utveckla och designa en latrin i ett nytt material(Reboard) för användning i bland annat katastrofdrabbade områden (inaktivt)
2006-10-03Kvalitetssäkring av praktiksamordning (TH 09) (inaktivt)
2006-06-20Utveckling av CRM-system i .NET 2.0 (inaktivt)
2006-04-18Framtagande av användargränssnitt för simuleringsprogram (inaktivt)
2005-09-16Kvalitetssäkring av praktiksamordning (TH 09) (inaktivt)
2004-01-22Utvärdering av projekt Bilder säger mer än ord (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.