Sökning: "beskrivning"

Hittade 353 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet beskrivning.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-26DynP på parallell hårdvara (inaktivt)
2012-03-20Gör exjobb om BI i en spännande bransch (inaktivt)
2012-03-15Examensjobb på område flygteknik, flygutprovning (inaktivt)
2012-03-15Användarundersökning på Wikipedia (inaktivt)
2012-03-15Vilka är Wikipedias största brister och hur kan man övervinna dem (inaktivt)
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad varulogistik. (inaktivt)
2012-02-023D-Viewing för visualisering av digital produktdata i produktutvecklingsuppdrag (inaktivt)
2012-01-26Scania gemensam produktbeskrivning – ett stöd för ett integrerat produktutvecklingsarbete (inaktivt)
2012-01-09Examensarbete inom Management Consulting (inaktivt)
2011-12-19Automatisk generering av kartdata från yrkestrafik (inaktivt)
2011-12-19Utveckling av en Open Source Routing server (inaktivt)
2011-12-13Arkiv för informationsbevarande av slutförvar (inaktivt)
2011-12-13Interaktivt och Kollaborativt Storyboard (inaktivt)
2011-11-21Teoretisk och praktisk studie av ny vågkraftteknik VT 2012 (inaktivt)
2011-11-14Utvärdering och utveckling av principer för mobila annonssystem med extremt hög transaktionsvolym (inaktivt)
2011-11-14Konsekvenser och inverkan av bredbandig STAP (inaktivt)
2011-10-31Examensarbete- Minska leveransförseningar pga vinterklimat, fokus tjälproblematik (inaktivt)
2011-10-28Examensarbete inom Strukturteknik: Utmattningsdimensionering av dragbelastade skruvförband (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2011-10-24Websurvey mot våra kunder i ett led att effektivisera vår HR. (inaktivt)
2011-10-14Examensarbete strukturteknik: Utveckling av metodik för koppling mellan lokal och global FEM (inaktivt)
2011-10-13Utveckling och programmering av beräkningsmodul till hållfasthetsdimensioneringssystem (inaktivt)
2011-10-04Hur stärker vi vårt varumärke? (inaktivt)
2011-09-30Examenarbete- Syntesresurs för utveckling av kromatografimedia. (inaktivt)
2011-09-15Komponenbaserat intranät (inaktivt)
2011-09-08Utveckling av OFP, oförstörande provning (inaktivt)
2011-08-12Examensarbete - Styrsystem (inaktivt)
2011-08-10Utveckling av program för driftoptimering av förbränningsanläggningar. (inaktivt)
2011-07-11Goda exempel och information för hållbar upphandling (inaktivt)
2011-06-28Skriv En Bild (Write A Picture) - grafiskt stöd för textförståelse och inlärning (inaktivt)
2011-04-29M2 och EEYORE Simulatormodell (inaktivt)
2011-04-26Teoretisk och praktisk studie av ny vågkraftteknik HT 2011 (inaktivt)
2011-04-14Utveckling av Trafikverkets trafikinformation gällande järnväg i mobil (inaktivt)
2011-03-29Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2011-03-04IT och verksamhetsutveckling inom Research & Development (inaktivt)
2011-02-23Marknadsanalys - stålindustrin (inaktivt)
2011-02-16Beskrivning och rendering av kurvade speglar (inaktivt)
2011-02-15Vattenanalys (inaktivt)
2011-02-07Fotohantering för upp till 20 000 verksamheter (inaktivt)
2011-02-07Integration av Telia IPTV och GoogleTV (inaktivt)
2011-01-28Panoramavy i kamerasystem (inaktivt)
2011-01-18Styrsystem Riktverk (inaktivt)
2011-01-18Marknadsanaly - stålindustrin (inaktivt)
2011-01-12Utveckling och marknadsföring av en ny och unik verksamhet (inaktivt)
2011-01-10Utveckling och programmering av fläktvalsprogram. (inaktivt)
2010-12-28Simulering av växelströmsmatare med roterande tyristorlikriktare för vattenkraftgeneratorer. Examensarbete inom elektricitetslära 2010-12-21 (inaktivt)
2010-12-14Utveckling och marknadsföring av en ny och unik verksamhet (inaktivt)
2010-12-14Konfigurationsstöd för framtagning av QMS (inaktivt)
2010-12-08Vidareutveckling av modulärt operationsrum (inaktivt)
2010-12-03Strategiskt beslutstöd för långsiktig IT-planering – EA inom Scania R&D (inaktivt)
2010-11-30Affärsutveckling på nystartade Hunter’s Web – Social media för jägare (inaktivt)
2010-11-29Produktutveckling och internationell undersökning av ett trafiksäkerhetssystem (inaktivt)
2010-11-23Status och åtgärdstakt för enskilda avlopp i länder kring Östersjön (inaktivt)
2010-11-19AUTOSAR transformer (inaktivt)
2010-11-19Profilering & simulering av HMI (Human Machine Interface) (inaktivt)
2010-11-18AUTOSAR Virtual Function Bus Simulator with real time support (inaktivt)
2010-11-18Cylindertryck som understöd för gasflödesreglering (inaktivt)
2010-11-18Generera AUTOSAR från Mecel Populus HMI mjukvara (inaktivt)
2010-11-18Mätning av vätskekvalitet i HD motorer (inaktivt)
2010-11-18PM-sensorer, en kartering av koncept och dess tekniska begränsningar (inaktivt)
2010-11-18Realtidsberäkning av parametrar i motorstyrsystemet (inaktivt)
2010-11-18Snabb beräkning av kväveoxidbildning i HD motorer (inaktivt)
2010-11-16Automotive Cockpit Design (inaktivt)
2010-11-16AUTOSAR Application Test Framework (inaktivt)
2010-11-16Betula Automotive Bluetooth On A Chip (inaktivt)
2010-11-16Ethernet Audio Video Bridging (inaktivt)
2010-11-16Steer-by-wire applikation i Simulink (inaktivt)
2010-11-16Testapplikationsgenerator för AUTOSAR system (inaktivt)
2010-11-10Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2010-10-27Kostnadseffektiv hantering av växtnäring genom uppströmsarbete – pilotstudie i livsmedelsindustri och detaljhandel (inaktivt)
2010-10-27Nutrient footprint – bedömning av livsmedelsproduktionens dolda miljöpåverkan (inaktivt)
2010-10-15Utmaning för kemist eller biolog (inaktivt)
2010-10-04Examensarbete om branschorganisationers samhällspåverkan (inaktivt)
2010-09-22Undersökning av Kinesiska bilförares brukandemiljö och preferenser (inaktivt)
2010-09-07Utvecklare av app för Andrioid + iphone sökes. (inaktivt)
2010-08-31Vattensäkerhet på bostadskajer - hur arbetar kommunerna med sitt anläggningsansvar ur ett juridiskt perspektiv? (inaktivt)
2010-08-16Framtagande av metod för kontinuerlig mätning av luft-luft-värmepumpars prestanda i fält. / Development of a method for continous mewasurement of air-air heat pumps performance in the field. (inaktivt)
2010-07-01Energismarta vägar – Utveckling av metod för energioptimering i vägprojekt (inaktivt)
2010-06-29Möjligheter och nytta att i CAD/utvecklingsmiljön återanvända PLM/produktbeskrivningens variant- och tidsvillkor (inaktivt)
2010-06-09Analys av hydrauliska mätningar på vattenvägarna i vattenkraftstationer (inaktivt)
2010-06-02Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2010-06-01Förutsättningar för Slide-in-hybrider i Göteborgs spårvagnsnät (inaktivt)
2010-05-283D-generering med Time-of-Flight kameror för användning inom civil säkerhet (inaktivt)
2010-05-07TERMISKA EGENSKAPER HOS INNOVATIVA MATERIAL (inaktivt)
2010-04-29Lönsamhet med RFid (RadioFrequencyIDentification) och VMI (VendorManagedInventory) i försörjningskedjan (inaktivt)
2010-04-26Implementation and evaluation of retransmissions schemes in LTE (inaktivt)
2010-04-14Radio Resource Management for M2M communication in LTE (inaktivt)
2010-04-06Autonom Dumper (inaktivt)
2010-03-22iDoc24 Fråga Doktorn- Betal webbformular med språkstöd (inaktivt)
2010-03-08Automatiserad (förenklad) Fotografering och Datainsamling (inaktivt)
2010-03-01Examensarbete om statistik inom godstransporter och logistik (inaktivt)
2010-02-23Visualiseringsplattform för kartdata och sensorer (inaktivt)
2010-02-04Rekommendationsalgoritm / Collaborative Filtering på Familjeliv.se (inaktivt)
2010-02-02Förbättrad metod för beskrivning av eko-toxicitet i livscykelanalys – en fallstudie på potatis (inaktivt)
2010-02-01Fråga Hudläkaren i Mobilen (inaktivt)
2010-01-29Pressystem (inaktivt)
2010-01-29Gjut -och stelningsförlopp i mässing (inaktivt)
2010-01-26Hur ser svenska marknaden på internetmarknadsföring idag och i framtiden? (inaktivt)
2010-01-25Water footprint – för att överblicka ett företags vattenanvändning (inaktivt)
2010-01-18”Open innovation” – en modell för utvecklingsarbete (inaktivt)
2010-01-13Historiebeskrivning och presentationer av Röda Korset i Göteborg (inaktivt)
2010-01-12Vägföreningens och Samfällighetens gränser (inaktivt)
2010-01-12VFX tracker - videokollaboration (inaktivt)
2010-01-04EA inom Scania R&D – Utvärdering av applikationsportfölj (inaktivt)
2009-11-25Miljösmarta lättfyllnadsmaterial i geokonstruktioner för väg (inaktivt)
2009-11-25Beräkningsmetoder för splinesförband (inaktivt)
2009-11-17Studier av ett proteinläkemedels post-translationella modifieringar (inaktivt)
2009-08-21Impregnering (JH 01) (inaktivt)
2009-06-29Vikaskogs herrgård, en 5000 år gammal bosättning i förvandling (inaktivt)
2009-06-17Energi- och klimatsmarta vägar (inaktivt)
2009-06-17Kostnadseffektiva förstärkningsåtgärder för tjälskadade vägar (inaktivt)
2009-03-09Optimering Splines (inaktivt)
2009-03-09Optimering Splines (inaktivt)
2009-03-02Energianalys av fabrik (inaktivt)
2009-02-19Skogsavverkningens betydelse på hänsynskrävande arter (inaktivt)
2009-01-21Skapa framtidens musikdistribution - PopCatcher; ett laglig och legal sätt att ladda ner musik! (inaktivt)
2009-01-13Integration med TV-Kort (inaktivt)
2009-01-13Integration med Microsoft Office 2007 (inaktivt)
2008-12-09Kopia av Kopia av Analys av laser- och bilddata för tillämpningar inom natur och miljö (inaktivt)
2008-05-30Samband mellan simulering och verklighet för vibrationstestade produkter i lastbilar (inaktivt)
2008-05-30P2P-plattform för mediadistribution (inaktivt)
2008-05-30Skapa framtidens musikdistribution - PopCatcher; ett laglig och legal sätt att ladda ner musik! (inaktivt)
2008-05-30Datoriserad registrering och analys av fysisk aktivitet (inaktivt)
2008-05-30Medicinsk teknik: Från innovation till klinisk nytta inom kardiologi (inaktivt)
2008-05-29Utveckla och utvärdera mobil marknadsföring och mobil användning (inaktivt)
2008-05-26Medicinsk teknik: Från innovation till klinisk nytta (inaktivt)
2008-05-14Multikriterieanalys som beslutsstöd för att hantera förorenade muddermassor (inaktivt)
2008-04-17Livsmedelsförpackningars påverkan på hormonsystemet (inaktivt)
2008-04-08Utrullningsprocess och certifiering för Windows Vista (inaktivt)
2008-02-28Examensarbete “Magnesiumgafflar” (inaktivt)
2008-02-02Distribution av multimediacontent till mobil applikation, Server (inaktivt)
2008-01-21En viktig kugge i certifieringsprocess enligt byggmästarföreningens BF9K (inaktivt)
2008-01-21En viktig kugge i certifieringsprocess enligt byggmästarföreningens BF9K (inaktivt)
2008-01-15Karakterisering av avrinningsområde utifrån risker för kommunal dricksvattenförsörjning (inaktivt)
2008-01-11Multikriteriaanalys för hantering av förorenade sediment och muddermassor. (inaktivt)
2008-01-10Modellintegration Simulink (inaktivt)
2008-01-04Oberoende undersökning av Skaraborgs regementes roll i Skövde Beskrivning av regementet (inaktivt)
2008-01-04Utveckla och utvärdera nya tekniker kring betal- och registreringsflöde (inaktivt)
2008-01-03Vikaskogs herrgård, en 5000 år gammal bosättning i förvandling (inaktivt)
2007-11-13Användarmanual (inaktivt)
2007-11-05Ekonomisk modell för att värdera egenvikt mot maskininvestering (inaktivt)
2007-10-18Databasdesign för loggdata från fältförsök med mätbil och från en av världens mest avancerade körsimulatorer (inaktivt)
2007-09-24Distribution av multimediacontent till mobil applikation, Klient (inaktivt)
2007-09-21Kontroll över administratörskonton - Finns det en praktisk lösning på problemet? (inaktivt)
2007-09-21Cellular Radio System Simulator Optimization (inaktivt)
2007-09-21Radio Resource Management in LTE (inaktivt)
2007-09-19Marknadsanalys (inaktivt)
2007-09-19Globala regulatoriska krav för medicinsk teknik (inaktivt)
2007-09-19Beskrivning av utvecklingen inom den regionala livsmedelsnäringen i Skaraborg (inaktivt)
2007-09-11Optimerat sekundärvärmeutnyttjande (inaktivt)
2007-09-04Utveckla en plattformsoberoende programkomponent till industriell identifieringsutrustning (inaktivt)
2007-08-30Utveckling av webb-baserad sälj och support tjänst (inaktivt)
2007-08-21Husdatabasen.se är en konsumenttjänst som erbjuder information och bilder på alla husmodeller i Sverige. (aw) (inaktivt)
2007-08-20HusDatabasen.se - Sveriges alla hus under ett och samma tak (aw) (inaktivt)
2007-08-17Utvärdering av nystartad gymnasieutbildning på Älvkullegymnasiet - Karlstads internationella TIME-utbildning. (inaktivt)
2007-08-17Skapa en modern och funktionell arbetsplats! (inaktivt)
2007-08-10Utveckling av användbar prognosticeringsmetod för provflödena inom Laboratoriemedicin i Östergötland (inaktivt)
2007-06-30Förpackningsmetoder avgående gods (aw) (inaktivt)
2007-05-16Utveckla en plattformsoberoende programkomponent till industriell identifieringsutrustning (inaktivt)
2007-05-14Överföring av WAMPS till webapplikation kopplad mot databas (inaktivt)
2007-05-08Effektivisering av laddmaskin 5.56 mm. (inaktivt)
2007-05-07Utveckla en tilltalande helhetsbild av företaget i all presentationsmaterial (inaktivt)
2007-04-11Na/S balanser för sulfatmassabruk (inaktivt)
2007-04-04Simulering av Brand i Kompositer (inaktivt)
2007-04-04On-line Kontrollinstruktion (inaktivt)
2007-03-28Kvalitets- och kostnadskontroll med standardiserad Desktop Lifecycel Management (DLM) (inaktivt)
2007-03-28Användning av digitaltryck vid tryck av orienteringskartor (inaktivt)
2007-03-16Oberoende undersökning av Skaraborgs regementes roll i Skövde (inaktivt)
2007-02-28Hur ser förutsättningarna för ledarskap ut i Piteå kommun utifrån ett genusperspektiv? (inaktivt)
2007-02-19Exjobb inom: Java, Jboss Application Server, Jboss Seam, Jboss Portal API, Testing (inaktivt)
2007-02-12Geologisk beskrivning av Klackbergsområdet (aw) (inaktivt)
2007-02-12Marknadsundersökning VVSsiffror.se Sveriges enda finansiella omvärldsanalys för VVS-branschen (aw) (inaktivt)
2007-02-12Kartläggning och analys av energianvändningen (aw) (inaktivt)
2007-02-09Utvärdering av Open Source för affärskritiska internetbaserade tjänster (inaktivt)
2007-01-17Vad skall vara styrande för en fördelning av kommunala bidrag till fritidsanläggningar? (inaktivt)
2007-01-12Ex-jobb(447957) på GE Healthcare, Chemical Synthesis & Chemical Characterisation (inaktivt)
2007-01-12Ex-jobb på GE Healthcare, Chemical Synthesis & Chemical Characterisation (inaktivt)
2007-01-08Examensarbeten och forskarstudier inom krafthalvledarkomponenter i kiselkarbid (inaktivt)
2006-11-23Utvärdering och utveckling av algoritmer för katalogimport med tunga prestandakrav (inaktivt)
2006-11-20Statistisk beskrivning av mätosäkerhet vid en industriell process. (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-17Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi (inaktivt)
2006-11-02Effektiv tvätt vid kontinuerlig kokning (inaktivt)
2006-10-19Miljöhistoria/Miljövetenskap Östra Ölands kustlandskap (inaktivt)
2006-10-18Attitydundersökning (inaktivt)
2006-10-02Omvärldsanalys för ny medicinteknisk utrustning (inaktivt)
2006-09-28Utvärdering av tillverkningsmetoder för kompositmaterial inom marinindustrin (inaktivt)
2006-09-22Lättviktseldrör för kanon (inaktivt)
2006-09-20Energiutvecklingsmöjligheter för Ljusdals idrottsplats (delat exjobb med energiteknik och data/3D visulisering)(Ljusdal) (inaktivt)
2006-08-31Miljögeokemisk studie av årsvarvigt sediment (inaktivt)
2006-08-07Stabilisering av gruvavfall (inaktivt)
2006-08-02Affärsnyttan med Intranät idag - hur mäts den, vilka möjligheter finns till förbättringar? (inaktivt)
2006-08-02Modellering av ZEBRA-batterier för belastningsutjämning i elnätet (inaktivt)
2006-06-12Marknadsundersökning - utveckling av gärdesgårdar (TH 06) (inaktivt)
2006-06-08Beskrivning av utvecklingen inom den regionala livsmedelsnäringen i Skaraborg (inaktivt)
2006-05-16Utveckling av fastighet med drömläge (TH 05) (inaktivt)
2006-05-05Slussen - beskrivning och utvärdering av ett arbetsmarknadsprojekt (inaktivt)
2006-05-05Vårda på institution eller hemma i Borlänge (inaktivt)
2006-04-18Marknadsundersökning av trender inom beslutsstöd (Business Intelligence) i Sverige 2006. (inaktivt)
2006-04-05Automatisk draggenerator för spel (inaktivt)
2006-04-04Ny målmodell ”Water Jet” till AVAL (inaktivt)
2006-03-27Automatiskt val av individuella sökoptimeringar (inaktivt)
2006-03-23Engineering Portal Volvo IT (inaktivt)
2006-03-10Processoptimering och epoxykemi (inaktivt)
2006-03-06Vilka positiva effekter av offentligt skyddade anställningar ur samhällsekonomiskt och individuellt rehabiliterande perspektiv? (inaktivt)
2006-02-28Utveckling av hemsida för beställning och distribution av affärssystem (inaktivt)
2006-02-241-2 exjobbare sökes för analys av designprinciper för rendering av mobila webbsidor (inaktivt)
2006-02-09Modern och funktionell arbetsplats (inaktivt)
2006-01-303D-GIS: Återkoppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2006-01-303D Standarder (inaktivt)
2006-01-303D Standarder (inaktivt)
2006-01-30Licensiering (inaktivt)
2006-01-30EON som spelplattform (inaktivt)
2006-01-30Gränssnitt Dali (inaktivt)
2006-01-30Programmering och systemutveckling för mobila lösningar med handdatorer. (PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc.) (inaktivt)
2006-01-263D-GIS: Återkopppling från realtids-3D till GIS-databaser (inaktivt)
2006-01-20Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2006-01-04Intelligent dynamics processor for voice recordings (inaktivt)
2006-01-04Experimentellt examensarbete i elektrisk mätteknik/teoretisk elektroteknik/elektrokemi (inaktivt)
2005-12-20Hur når vi ut med friskvårdsarbete till de personer som mest behöver detta i företaget? (inaktivt)
2005-12-05Programmering och systemutveckling för mobila lösningar med handdatorer. (PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc.) (inaktivt)
2005-11-29Formförändring vid härdning av kugghjul (inaktivt)
2005-11-29Krav på maskinutrustning för optimerad Tillgänglighet (inaktivt)
2005-11-29Analys och förbättring av Utrustningsanskaffningsprocessen (inaktivt)
2005-11-24Simulering av fosforförluster från åkermark med ICECREAM-modellen (inaktivt)
2005-11-23On-line kontrollinstruktion (inaktivt)
2005-11-23En kartläggning av företagen i Bollnäs Kommun. Deras behov av stöd, service och samverkan. (Bollnäs) (inaktivt)
2005-11-15Spelutvecklingsföretag i Sthlm söker 2 exjobbare för communityutveckling i Java. (inaktivt)
2005-11-15Mätteknik och signalhantering av radiostrålning och elektromagnetism (inaktivt)
2005-10-22Utformning av personlig tränare för konditionsträning (inaktivt)
2005-10-22Utforming av programvara/datorspel för motion (inaktivt)
2005-09-16Produktutveckling (inaktivt)
2005-09-15Odlingsbetingelsernas inverkan på grönsakers kvalitet avseende halten hälsofrämjande och toxiska sekundära metaboliter (inaktivt)
2005-09-07Implementation av standardbaserat databasinterface för SCADA System (inaktivt)
2005-09-01Kravställning, design och utveckling av lösning i .NET-miljö. (inaktivt)
2005-08-30Utveckla GUI för PDA handdator (inaktivt)
2005-08-16Utformning av personlig tränare för konditionsträning (inaktivt)
2005-08-15Utforming av programvara/datorspel för motion (inaktivt)
2005-08-15Kravställning, design och utveckling av lösning i .NET-miljö. (inaktivt)
2005-07-05Hur påverkade Overdrive VU? (inaktivt)
2005-06-08Testing av en ny metod för ventilation av husgrunder (inaktivt)
2005-06-03Programmering och systemutveckling för mobila lösningar med handdatorer. (PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc.) (inaktivt)
2005-06-01Examensarbete inom systemutveckling och programmering för mobila lösningar med handdatorer. Teknik: PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc (inaktivt)
2005-05-30Systemutveckling och programmering för mobila lösningar med handdatorer. (PocketPC .Net, GPRS, 3G, GPS, W-lan, Wireless etc.) (inaktivt)
2005-05-18Projektbeskrivning för lödrobot program fas 3 (inaktivt)
2005-05-18Projektbeskrivning för DAPP - Databas för provningsprotokoll (inaktivt)
2005-05-13Hotell söker sin historia (JH 03) (inaktivt)
2005-05-12Vill du bidra till ständig förbättring inom Fastighetsverket genom att utarbeta riktlinjer för distinktionen mellan investering, reinvestering och underhåll? (inaktivt)
2005-05-12Optimering av värme- och ventilationssystem (inaktivt)
2005-05-09Forskningsprojekt om återföring av näringsämnen i avloppsvatten till jordbruk (inaktivt)
2005-05-04Skärkrafter vid bearbetning av olika Gjutjärn (inaktivt)
2005-05-04Skärkrafter vid bearbetning av olika smidestål (inaktivt)
2005-04-27Kartläggning och beskrivning av deponeringsverksamhet 1945-1972 på industrideponi Gräsötippen, fastigheten Sjötullen 1:42 i Köpings kommun. (aw) (inaktivt)
2005-04-26Användarstudie av trädnavigeringsverktyg (inaktivt)
2005-04-22Avtalsdatabas med SQL,webgränssnitt, SecureID, kopplingar mellan externa program (inaktivt)
2005-04-21IT system för kvalitetsmätning (Ljusdal 48) (inaktivt)
2005-04-213D-modell av filmade rörledningar (Gävle) (inaktivt)
2005-04-21Distribuerad stödfunktion för kvalité- och miljöarbete (Gävle) (inaktivt)
2005-04-06Generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2005-03-21Våra vägmiljöer och deras kulturvärden (inaktivt)
2005-02-02Utvärdering av Statisk Tidsanalys för CC-Systems AB (Eng: Evaluation of Static Timing Analysis for CC-Systems AB) (aw) (inaktivt)
2005-01-21Beräkning av fordonsfjädring (inaktivt)
2005-01-19Examensarbete på Berns och Grand Hotell (inaktivt)
2005-01-13Marknadsanalys ¿ Kvantifiera kundnyttor för livsmedelsindustrin (inaktivt)
2005-01-13Marknadsanalys ¿ Hållbarhetsbehandling i farmaceutiska applikationer (inaktivt)
2005-01-11Internetdatabas för historiska dokument (Ljusdal 35) (inaktivt)
2005-01-11Utvärdera projektet - Levande värderingar (Hudiksvall) (inaktivt)
2004-12-08Pengar och ekonomi i och kring online-dataspel (inaktivt)
2004-11-26Nyttjande av restprodukter i Polen (inaktivt)
2004-11-02Marknadsundersökning av Intellectual Property-komponenter för konstruktion av System-on-chip (aw) (inaktivt)
2004-10-25Strategisk struktur för Intranet (Ljusdal 39) (inaktivt)
2004-10-19Utveckla process inför investeringsbeslut (inaktivt)
2004-10-19Transgena möss med inducerbart, vävnadsspecifikt uttryck av dynorfin ¿ en modell för en mekanism vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2004-10-12Kretsloppsanpassade filterbäddar (inaktivt)
2004-10-07Bestämning av kompenseringsfaktorer (k-faktorer) vid plåtbockning, företrädesvis för aluminiumlegerade plåtmaterial. (inaktivt)
2004-10-04Examensarbete inom industriell visualisering och möjliggörande teknologier i Göteborgsregionen (inaktivt)
2004-10-04Mätmetoder för undersökning av överstyrning hos accelerometrar. (inaktivt)
2004-10-01Framtagning av metoder för mätning av överstyrning hos piezoelektriska accelerometrar (aw) (inaktivt)
2004-09-30Konstruktion av elektronik för dimmning av trafiksignallyktor (inaktivt)
2004-09-29Projektbeskrivning för marknadsundersökning (inaktivt)
2004-09-21Metod för utveckling av Internetbaserade pilotsystem (inaktivt)
2004-09-20Kvalitetssäkring (inaktivt)
2004-08-30Översyn av marknadsföringsbehov för resp. restaurang inom ISS Support Service. Region Storkund (inaktivt)
2004-08-24Analys och optimering av ny processutrustning (inaktivt)
2004-08-16Experimentella studier och modellering av kinetik för litiuminterkalation (inaktivt)
2004-07-02Kundupplevelseundersökning / Ekonomisk utvärdering (inaktivt)
2004-07-01Elektronisk parallellstyrning (Ljusdal 37) (inaktivt)
2004-07-01Design av förarhytt för olika miljöer (Ljusdal 36) (inaktivt)
2004-07-01IT system för kvalitetsmätning (Ljusdal 36) (inaktivt)
2004-06-04Robotstyrning med hjälp av metoden sliding mode control (SMC) (inaktivt)
2004-06-02Marknadsföring: Hur säljer man ett administrativt, färdigutvecklat programpaket? (inaktivt)
2004-05-24Spillingsskatten - Den levande bildstenen (59) (inaktivt)
2004-05-18Webbaserat frågesystem för kartläggning av en individs och grupps kulturkarta (inaktivt)
2004-05-03Läcker kod - designregler - en praktiskt studie av estetik/kvalité (inaktivt)
2004-04-30Historisk beskrivning av kulturmiljö (JH 03) (inaktivt)
2004-04-15Seriekommunikation i .NET (aw) (inaktivt)
2004-04-13Cloning and characterization of cell wall beta-glucosidase from rye (Secale cereale) (inaktivt)
2004-04-08Spillingsskatten ¿ Den levande bildstenen (59) (inaktivt)
2004-04-01Historisk beskrivning av kulturmiljö (JH 03) (inaktivt)
2004-03-22Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård (inaktivt)
2004-03-17Applikationsutveckling för distansövervakning i hemsjukvård (inaktivt)
2004-03-17Utveckla en hastighetsmätare för pneumatiska cylindrar (inaktivt)
2004-03-17Teknisk Illustration av av befintliga produktionslinor (JJ) (inaktivt)
2004-03-11Fältregistrering av lastbilspassager (Ljusdal 42) (inaktivt)
2004-02-20Utformning av gränssnitt för kvalitetsstyrningssystem (Bollnäs) (inaktivt)
2004-02-18Nöjda kunder i tjänsteverksamheter (Ljusdal 32) (inaktivt)
2004-02-10Strukturering av modeller avsedda för helfordonssimulering (inaktivt)
2004-02-10Sammankoppling av Simics med felinjiceringsverktyg (inaktivt)
2004-02-10Trace av Linux nätverksstack i TCP/IP-nätverk (inaktivt)
2004-02-10Testning av virus i simulerad miljö (inaktivt)
2004-02-04Statistisk simulering med Simics (inaktivt)
2004-02-02On-line mätning av bränsleflöde och bränslefraktion (inaktivt)
2004-01-27Fältregistrering av lastbilspassager (Ljusdal 21) (inaktivt)
2004-01-22Utvärdering av projekt Bilder säger mer än ord (inaktivt)
2004-01-07Uppfyllning av Noark-4 krav i RMT+ (inaktivt)
2003-12-11Teknisk Illustration (inaktivt)
2003-12-11Marknadsföringsplan-Järbo Garn (Sandviken) (inaktivt)
2003-11-11Lag och ordning i online-dataspel (inaktivt)
2003-10-20Seriekommunikation i .NET (aw) (inaktivt)
2003-10-13Skapa nytt webbgränsnitt för dokumenthanteringssystemet RMT+ baserat på moderna teorier och kreativa idéer (inaktivt)
2003-09-25Svenska företags strategier för Facilities Management (inaktivt)
2003-09-18Utveckling av en ny generell metod för kemisk ytanalys med GD-OES (inaktivt)
2003-09-09Hybridförslag Studier av proteinmodifieringar framkallad av en antiviral reagens (inaktivt)
2003-09-09Hybridförslag Studier av proteinmodifieringar framkallad av en antiviral reagens (inaktivt)
2003-09-05Optimering av underhåll i kärnkraftverk, inventera tendenser, skapa prognos, belys informationsbehov (inaktivt)
2003-08-28Kartläggning av marknadens efterfrågan! (inaktivt)
2003-07-18Elektronik / Mekatronik / Data / System (inaktivt)
2003-07-04Beskrivning av goda systemlösningar (JH 07) (inaktivt)
2003-06-26Nyttiggörande av alternativa fillermaterial i självkompakterande betong (inaktivt)
2003-06-26Utvärdering av molära volymer i hårdmetallsystem (inaktivt)
2003-06-18Uppläggning av kärnkompetensutbildning för Electrolux i Mariestad (inaktivt)
2003-04-28Dokument för ISO-certifiering (inaktivt)
2003-04-09Utvecklingsprojekt av webbapplikation i Java (inaktivt)
2003-04-04Intrum Justitia Sverige AB önskar genomföra en marknadsundersökning inom outsourcing av ekonomitjänster (inaktivt)
2003-04-02Life Cycle Assessment (LCA) på kemiföretag (inaktivt)
2003-03-31Undersökning av små och medelstora företags intresse av elektronisk handel (inaktivt)
2003-03-26MDI-exjobb om design av mjukvara för barn (inaktivt)
2003-03-11Historisk beskrivning av kulturmiljö (JH 03) (inaktivt)
2003-03-03Innovativt återbruk av restprodukter (inaktivt)
2003-02-25Examensarbete Marknadsundersökning Sandbacka Park (Sandviken) (inaktivt)
2003-02-25Examensarbete organisation Sandbacka Park (Sandviken) (inaktivt)
2003-02-14Inventering av frukt och bär vid svenska järnvägsstationer (inaktivt)
2003-02-14Inventering av frukt och bär vid svenska järnvägsstationer (inaktivt)
2003-02-14Inventering och beskrivning av växtgenetisk resurser i Sverige (bondpion, (inaktivt)
2003-02-14Inventering och beskrivning av växtgenetisk resurser i Sverige (bondpion, (inaktivt)
2003-02-07Demografisk beskrivning av Åmot (Ockelbo) (inaktivt)
2003-01-30Analys av attityder (inaktivt)
2003-01-07Askrelaterade driftproblem vid biobränsleförbränning (inaktivt)
2002-12-05Studie av automatiskt beräknade inköpskvantiteter kontra manuellt genomförda (inaktivt)
2002-11-27Vattendomens påverkan vid en utbyggnad av vattenkraftstation (inaktivt)
2002-11-05Ytreduktionsstudier för sinterstål (inaktivt)
2002-10-18Marknadsföringsprogram för oljebolag (inaktivt)
2002-10-15Affärsplan/marknadsanalys för interaktiva leksaker (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.