Sökning: "besparingar"

Hittade 26 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet besparingar.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-12En ny process för att upptäcka hudcancer i tidigt skede med hjälp av ett dermatoskop anpassad till en iPhone (inaktivt)
2011-12-16Ett exjobb som kan gör skillnad - för dig som vill ha en utmaning och hjälpa till att spara energi. (inaktivt)
2011-11-10Modulerad switchfrekvens i radarkraft (inaktivt)
2011-09-20Utvärdering av mötesplatser/biblioteksfilialer (inaktivt)
2010-11-02Mekaniska egenskaper hos nioblegerat gråjärn (inaktivt)
2010-07-08Marknadsundersökning av fixtursystemet BoxJoint för nya tillämpningar (inaktivt)
2010-01-07Undersök kommunikationsvägarna inom den sociala sektorn (inaktivt)
2008-05-30Minskat energislöseri med textila lösningar (inaktivt)
2007-12-12Potential för energieffektivisering i Östergötland (inaktivt)
2007-07-06Temperaturkontrollerande byggmaterial (inaktivt)
2007-07-03Vad tjänar ett företag in på att ha frisk personal? (aw) (inaktivt)
2007-04-11Bildhantering i Java-applikation (inaktivt)
2007-03-26Användarstudier, internlogistik och beräkningar av tidsvinster vid manuell hantering (inaktivt)
2007-03-15Integrerat affärs- och kundinformationssystem (inaktivt)
2007-02-22Kartläggning av elförbrukning, tryckluft och gasol-använding (kr) (inaktivt)
2007-02-09Utvärdering av Open Source för affärskritiska internetbaserade tjänster (inaktivt)
2007-01-02TIFF-stöd i Java-applikation (inaktivt)
2006-11-23Utvärdering och utveckling av algoritmer för katalogimport med tunga prestandakrav (inaktivt)
2006-10-03Finns det behov av ett nytt telefonbolag? (inaktivt)
2006-01-30Försäkringsbranchens elektroniska framtid (inaktivt)
2005-09-07Marknadsanalys: Virtualiserade testmiljöer (inaktivt)
2005-01-31Kundanpassade rapporter - strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation av pilot (inaktivt)
2004-09-22Automatisering; produktoptimering (inaktivt)
2004-06-04Avancerade formulär. Strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation (inaktivt)
2004-02-18Automatiserad verifiering och test av större mjukvarusystem (inaktivt)
2003-03-20Optimering transportkostnader och lagernivåer (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.