Sökning: "byggnad"

Hittade 24 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet byggnad.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-22Regnvatten som resurs i det hållbara samhället (inaktivt)
2011-11-14Handlingsplan för att effektivisera energianvändningen (inaktivt)
2011-10-27Jämförelse av olika certifierings system för ”Hållbart byggande” samt analys av deras räckvidd, inkl önskvärda och oönskade konsekvenser, för uppfyllelse av målet God bebyggd miljö och andra samhälleliga mål (inaktivt)
2010-12-20Volymmätning (inaktivt)
2010-04-06Livscykelanalys av fönster (inaktivt)
2010-01-28Spillvärmesituation på Scanias norra område i Södertälje (inaktivt)
2008-05-30Hur kan Du konstruera en säker och kostnadseffektiv byggnad för lerduveskytte inomhus? (inaktivt)
2008-01-11Inventera, analysera och bedöma Göteborgs universitets godstransporter ur ett miljöperspektiv (inaktivt)
2007-09-06Systematiskt arbetsmiljö- och brandskyddsarbete (TH 03) (inaktivt)
2007-08-20Konceptbyte i restaurangbranschen – hot eller möjlighet? Eller en innovativ 3D-visualisering! (Ljusdal) (inaktivt)
2007-05-28Effektivisera flöden i befintliga och framtida lokaler (inaktivt)
2007-05-22System för visualisering av artiklar i en ytbehandlingsanläggning (inaktivt)
2007-04-16Utveckling av Supply Micro (AP) (inaktivt)
2007-02-05Energianalys av ishall med koldioxid som köldbärare och värmeåtervinningssystem (inaktivt)
2006-10-11Analys av informationsflöde och marknadsundersökning (Ljusdal 53) (inaktivt)
2006-10-03Energioptimering av kombinerade kontors- och bostadshus i en blandstad (inaktivt)
2005-09-14Lägenhet i Virtual Reality (inaktivt)
2005-04-28Internatiaonellt Examensarbete inom Logistik på Jede (inaktivt)
2005-03-11Miljöbelastningsberäkning på byggmaterial (inaktivt)
2005-02-28Rivningsplan och dokumentation av T-byggnad (Ljusdal 32) (inaktivt)
2005-01-19Ombyggd vårdbyggnad i Skaraborg. Estetisk utformning återstår! (inaktivt)
2004-04-13Arkitektonisk utformning av lokal och mark med många verksamheter (aw) (inaktivt)
2004-02-11OMBYGGNAD AV EN SNICKERIFABRIK TILL SPA (inaktivt)
2003-07-02Vägvisning/skyltning på sjukhus/universitet/högskolor/stora kontor - en analys av tidsvinster. (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.