Sökning: "c - sjukhus"

Hittade 48 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet c - sjukhus.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-27Avancerad scenarioanalys för ambulansplanering (inaktivt)
2011-12-12Modell för omvandling av det ökande antalet operationer till krav på operationsresurser (inaktivt)
2011-10-04Hur stärker vi vårt varumärke? (inaktivt)
2011-04-08Avfallshantering på Sahlgrenska Universitetssjukhus (inaktivt)
2010-10-08En vecka utan lastbilar i Helsingborg (inaktivt)
2010-01-13Examensarbete inom ”case-mix-problematik” på OmVård.se (inaktivt)
2010-01-07Design av interaktiv display för solenergisystem med Swarovski-kristaller (inaktivt)
2009-12-07Kan artificiellt solljus förbättra stämningsläget för vinterdeprimerade? (inaktivt)
2009-12-02Kopia av Mall för att finna kundmålgrupp flör reklam / marknadsföring (inaktivt)
2009-08-21Utveckla metod för energieffektivisering (inaktivt)
2009-08-21Förslag på organisationsstruktur o affärskoncept (inaktivt)
2009-01-13Integration med TV-Kort (inaktivt)
2009-01-13Integration med Microsoft Office 2007 (inaktivt)
2008-05-30Utveckling och konstruktion av endoskopisk haptisk utrustning (inaktivt)
2008-05-30Utveckling och omkonstruktion av två 3-DOF haptiska device till ett 6-DOF device (inaktivt)
2008-05-30Medicinsk teknik: Från innovation till klinisk nytta inom kardiologi (inaktivt)
2008-05-30Identifiering av riskfaktorer och kostnadseffektiva metoder med hälsoekonomiska studier för prevention av fall hos äldre (inaktivt)
2008-05-26Medicinsk teknik: Från innovation till klinisk nytta (inaktivt)
2008-04-08Utrullningsprocess och certifiering för Windows Vista (inaktivt)
2007-12-05BET-PROJEKT; Examensarbetet där Näringsliv möter Akademi (inaktivt)
2007-08-16Marknadsundersökning Norden med huvudinriktning Norge (inaktivt)
2007-06-25Utveckling och validering av haptiska kraftalgoritmer för fräsning i ben med implementering i kirurgisk VR simulator (inaktivt)
2007-04-25Logistikanalys - översyn och förbättring av logistiklösningar (inaktivt)
2007-02-23Resultatuppföljning av tidsplanering och tidsanvändning inom hemtjänsten (inaktivt)
2007-02-12Nya kunder på den nationella och internationella marknaden (aw) (inaktivt)
2006-10-03Energieffektivisering inom sjukvården. (inaktivt)
2006-10-02Energiutredning (inaktivt)
2006-08-18Programmering av biotekniskt analysinstrument (inaktivt)
2006-06-07Vilka förväntningar har studenten på APU-platsen? Vilka förväntningar har APU-platsen på studenten? (inaktivt)
2006-04-10Grafiker med känsla för form och färg (inaktivt)
2006-01-04Produktion och utveckling av affärs- och kommunikationssystem (inaktivt)
2005-12-05Programmering av affärs- och kommunikationssystem (inaktivt)
2005-11-30Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2005-11-28Är hälsoriktade personalsatsningar ekonomiskt försvarbart?(aw) (inaktivt)
2005-11-15Utveckling av gränssnitt för produktvård inom medicinsk teknik (inaktivt)
2005-11-14Produktflödesanalys, tids- och kostnadsberäkning åt PaperPak Sweden AB (inaktivt)
2005-09-28Energieffektivisering på Käppalaverket, Lidingö (inaktivt)
2005-02-07Framställning av en informationsfilm (aw) (inaktivt)
2005-01-03Käppalaverkets nuvarande och framtida rötningskapacitet (inaktivt)
2004-10-11Marknadsundersökning för Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2004-10-04Logistik (inaktivt)
2004-02-02Analys av protein-protein-interaktioner för glutamatreceptorer med jäst-två-hybrid teknik (inaktivt)
2004-02-02Analys av protein-protein-interaktioner för glutamatreceptorer med jäst-två-hybrid teknik (inaktivt)
2003-10-20Marknadsundersökning kundundersökning-Balfour Beatty Rail AB (inaktivt)
2003-07-02Vägvisning/skyltning på sjukhus/universitet/högskolor/stora kontor - en analys av tidsvinster. (inaktivt)
2003-04-29Interaktioner mellan glutamatreceptorer och intracellulära proteiner i nervceller (inaktivt)
2003-04-04Genetiska variationer i androgen metaboliserande enzymer och deras betydelse i doping analyser. (inaktivt)
2003-01-20Studier av proteiner som interagerar med Presenilin 1, en gen muterad i familjär Alzheimers sjukdom (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.