Sökning: "c- värdering av företag"

Hittade 16 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet c- värdering av företag.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-14Minska energianvändningen i en bostadsrättsförening (inaktivt)
2011-11-14Minimera avfallsmängderna i en bostadsrättsförening (inaktivt)
2011-10-21Miljöutredning (inaktivt)
2011-04-08Säkerhetsutvärdering med verktyget ”Enterprise Architecture Analysis Tool” (inaktivt)
2011-03-28App’ar eller ej inom Fleet Management området (inaktivt)
2010-03-08Uppdatering av miljöutredning och metod för värdering av miljöaspekter. (inaktivt)
2009-02-20Kartläggning av svensk kompetens inom Materials Science (inaktivt)
2008-01-29Värdering av IT-säkerhet (inaktivt)
2007-11-13Sociala patent och innovationer (inaktivt)
2007-04-04Konkurrentkartläggning (inaktivt)
2007-03-21Utvärdering av informationssäkerhet - utveckling av ett Java-baserat verktygsstöd (inaktivt)
2006-11-16En bättre bild av reklammarknadens omsättning (aw) (inaktivt)
2005-11-30Mätning av luftkvalitet, dataprogram för sammanställning och utvärdering av partikelräkning i luft (aw) (inaktivt)
2005-02-19Marknadsundersökning CNC Maskiner, skärandebearbetning, i Sverige (aw) (inaktivt)
2004-04-19Marknadsundersökning CNC Maskiner, skärandebearbetning, i Sverige (aw) (inaktivt)
2003-05-27Verktyg för värdering av produkters miljöprestanda (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.