Sökning: "can protokoll"

Hittade 54 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet can protokoll.


Inkom Exjobbsförslag
2011-10-03Mätning av tunna skikt i laminat (inaktivt)
2011-06-28C2 simulator till markstation för obemannade farkoster (inaktivt)
2011-05-23Ultrafiltrering och molekylär detektion av patogena mikroorganismer i vatten (inaktivt)
2011-02-07Integration av Telia IPTV och GoogleTV (inaktivt)
2010-11-18AUTOSAR Virtual Function Bus Simulator with real time support (inaktivt)
2010-04-06Utveckla och portera mobiltelefon applikationer för olika mobiltelefon plattformar och vidare även evaluering av det kompletta systemets funktioner med game och web server funktionalitet. (inaktivt)
2010-04-06Utvärdera RFID readers och RFID tags för mobila applikationer med avseende på användbarhet, säkerhet och strömförbrukning. Studera vissa scenarion med flera samexisterande radiolösningar. (inaktivt)
2008-05-30Virtuellt Whiteboard - Utvecklingsprojekt i Java (inaktivt)
2008-05-30Diagnostikplattform för fordonsindustrin (inaktivt)
2008-05-30Implementering av AEA-protokoll i värmregulator för reglering av shuntventil med kommunikation till överordnat system (inaktivt)
2008-05-30Medicinsk molekylär imaging baserad på masspektrometri (inaktivt)
2008-03-13Generic Technology söker examensarbetare inom nätverksanalys (inaktivt)
2007-11-27Utvärdering av laserscanner (inaktivt)
2007-10-22Examensarbeten inom styrsystem för säkerhetskritiska x-by-wire applikationer-CEDES-projektet (inaktivt)
2007-09-26Lantbruksdata - en pionjär inom data på 60-talet (AP) (inaktivt)
2007-09-25Utveckling och/ eller analys av Mesh nätverk och Ad hoc routing protokoll (inaktivt)
2007-07-09Ny analysmetod för kardiovaskulär forskning (inaktivt)
2007-06-05Skriptbar trading-bot till ett börshandelssystem (inaktivt)
2007-06-04IPTV analysator (inaktivt)
2007-04-04EX-jobb Datakommunikation (inaktivt)
2006-11-15Medicinsk molekylär imaging baserad på masspektrometri (inaktivt)
2006-10-10Modellbaserad utveckling av membership-protokoll i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-10-07Webbaserad kontroll av ultraljudssökare (inaktivt)
2006-09-08Deseven söker exjobbare inom systemutveckling (inaktivt)
2006-09-05Implementation av membership protokoll i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-08-29Trafikestimering i mobila ad hoc-nät (inaktivt)
2006-07-18Beräkning av Diagnoser i Distribuerade System i Scania Lastbil (inaktivt)
2006-06-20Utveckling av 1-dagskurser för näringslivet i VoIP och LINUX (inaktivt)
2006-05-08Simulator för obemannade farkoster (inaktivt)
2006-03-15IP telefoni på riktigt (inaktivt)
2006-02-28Användningstester och jämförelse av olika typer av Wiki gränssnitt (inaktivt)
2006-02-15Distribuerad feldiagnos för inbyggda system (inaktivt)
2005-10-19Kommunikationsgränssnitt för automationsutrustning i Vattenkraftstationer (inaktivt)
2005-07-05Utveckling av programvara för kommunikation i Configura miljö (inaktivt)
2005-06-29Sitescanner, webbövervakning (inaktivt)
2005-05-18Projektbeskrivning för DAPP - Databas för provningsprotokoll (inaktivt)
2005-05-10IPTV och Video on Demand ¿ en Demoplattform (english will follow) (inaktivt)
2005-04-21Distribuerad stödfunktion för kvalité- och miljöarbete (Gävle) (inaktivt)
2005-01-12Optimering av överföring av 3D renderade bilder över internet (inaktivt)
2004-11-30Universal Telematics Gateway (inaktivt)
2004-11-15Säker text i IP-telefoni (inaktivt)
2004-11-04Bygga ett intranät (inaktivt)
2004-10-04Betala med LiU-kortet (inaktivt)
2004-07-01Utveckling av OSA/Parlay-gränssnitt på Tjänsteplattform (inaktivt)
2004-03-08Ärendehantering i relationsdatabas (inaktivt)
2003-12-18BTP och SHS - Ida Infront Ab (inaktivt)
2003-12-15Multi protocol message brokering - Ida Infront Ab (inaktivt)
2003-11-18Skriva program till handdator för inmatning av mätplatsdata (Sandviken) Verifiering / Kontroll av mätsystem i elkraftanläggningar med mobil mätdator. (inaktivt)
2003-11-14Remote control set-top-box over IP (inaktivt)
2003-10-27P2P services platform (inaktivt)
2003-04-11Utveckling av spindel/crawler för dynamiskt webinnehåll (inaktivt)
2003-01-06SIP i framtiden (inaktivt)
2002-11-21Kryptering i WebLogic server (inaktivt)
2002-11-08Hårdvaruprogrammering i Java (Järbo) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.