Sökning: "communication quality management"

Hittade 11 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet communication quality management.

Inkom Exjobbsförslag
2011-11-08Cluster analysis for patterns of temporal association in Uppsala (inaktivt)
2011-01-14IT Structure and Operations Management (inaktivt)
2011-01-03Cluster analysis for patterns of temporal association (inaktivt)
2011-01-03Computational optimization with GPU-based implementations (inaktivt)
2011-01-03Text mining pharmaceutical data (inaktivt)
2010-02-23Web Application Build Management & Quality Assurance (inaktivt)
2008-04-17Quickcheck, Nbap Message Construction (inaktivt)
2008-01-17Operational Efficiency Improvements (inaktivt)
2006-11-30Master Thesis at Cypress Security, San Francisco (inaktivt)
2006-06-12Development of a Project Management Quality System. (inaktivt)
2005-06-17Radio Resource Management in 3G Wireless Networks and beyond (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.