Sökning: "content analysis internet"

Hittade 5 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet content analysis internet.

Inkom Exjobbsförslag
2012-02-13Analyzing content demand patterns in IP access networks (inaktivt)
2011-03-28Astroturf robot wars (inaktivt)
2007-05-14IPTV (Internet Protocol Television) (inaktivt)
2004-08-09Thesis in distributed communication systems for mobile and wired services (inaktivt)
2004-06-14Applications and Services for Networked Home Entertainment (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.