Sökning: "d- ungdomar"

Hittade 136 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet d- ungdomar.


Inkom Exjobbsförslag
2011-10-28Utvärdering av projektet Utmaningen (inaktivt)
2011-09-13Databas som håller reda på bonuspoäng (inaktivt)
2011-09-13Webbaserad databas och Iphone-app Besökaren ska kunna ange sin adress och få träffar i närområdet... (inaktivt)
2011-09-13Skapa ett kul läromedel till årskurs 4-6 kring sopsorteringen i Östersund (inaktivt)
2011-09-05Koncept, avtal och benchmarking - utveckling av Café Peace & Love (inaktivt)
2011-06-28Kvällsekonomi i stadskärnan - vad händer i Örebro city mellan 18-24? (inaktivt)
2011-06-23Alkoholens roll i tonåren (inaktivt)
2011-04-19Drogförebyggande arbete (inaktivt)
2011-04-19Granskning av pedagogisk litteratur för bleckblåsundervisning (inaktivt)
2011-04-19Pedagogiska förutsättningar för instrumentalundervisning med enskild elev jämfört med undervisning i grupper (inaktivt)
2011-04-19Föräldrarnas roll i lärandet för elever på Kulturskolan (inaktivt)
2011-04-19IT i instrumentalundervisningssituationer -vilka pedagogiska möjligheter ger en MacBook? (inaktivt)
2011-02-23Utvärdering av projektet "ungdomsjobb" (inaktivt)
2011-01-17Projektutvecklare/utvärderare till Krearum (inaktivt)
2011-01-05Miljöutredning (inaktivt)
2010-12-08Trafisäkerhet bland ungdomar, ger det effekt (inaktivt)
2010-10-04SOCIALA MEDIER SOM KONTAKTKANAL (inaktivt)
2010-05-24Rapport om ungdomars livsvillkor - LUPP (Lokal Uppföljning av ungdomspolitiken) Kungsbacka kommun (inaktivt)
2010-04-29Webdesign, skapa hemsida (inaktivt)
2010-04-16Miljöutredning (inaktivt)
2010-01-07Användbarhetsutvärdering av ett simuleringsspel för förståelse av energianvändning i hemmet (kr) (inaktivt)
2009-12-18Utvärderare - Urix (inaktivt)
2009-11-02Utvärdering av samarbetsprojekt mellan Räddningstjänsten och Vägverket (inaktivt)
2009-02-13Utveckla Dalénium med nya experiment eller nya teman (inaktivt)
2008-10-23Hur når man den unga målgruppen? - En studie om unga konsumenters inställning till reklam och marknadsföring (inaktivt)
2008-09-03Utvärdering av Universeums fortbildningsverksamhet för lärare i NO och/eller lärande för hållbar utveckling (inaktivt)
2008-08-13Utvärdering av fritidsgårdar i Skövde (inaktivt)
2008-06-16Utveckling av föreningar för ungdomar (inaktivt)
2008-06-16Utvärdering av dansformen Earthheart dance (inaktivt)
2008-06-16Attityder till entreprenörskap och företagande i skolan (inaktivt)
2008-06-16Utvärdering av ett projektarbete inom socialtjänstens förebyggande arbete för barn och ungdomar (inaktivt)
2008-05-30En värld full av dating? En studie om ungdomars inställning till datingsiter på nätet (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete inom IP telefoni och Telecom (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete inom IP telefoni och Telecom (inaktivt)
2008-05-15Vad kännetecknar en attraktiv arbetsplats för ungdomar? (inaktivt)
2008-02-25Kopia av Hur får vi ungdomar att idrotta? (inaktivt)
2008-02-06Utveckla Dalénium med nya experiment eller nya teman (inaktivt)
2008-01-21Hållbar energiförsörjning (inaktivt)
2008-01-18Hur får vi ungdomar att idrotta? (inaktivt)
2008-01-18Analys av informationsarbetet på ett Europa Direkt-kontor (inaktivt)
2007-11-28Kopia av Vi söker någon som vill göra en utvärdering av dansformen Earthheart dance. (inaktivt)
2007-10-22Varumärkesundersökning (inaktivt)
2007-10-18Enkät till ungdomar angående idrottsaktiviteter (inaktivt)
2007-10-16Ungdomars syn på smart konsumtion (inaktivt)
2007-09-04Analys av loggdata från riktad hälsoportal (inaktivt)
2007-08-28Har Universeum någon inverkan på de besökande skolbarnens fortsatta studier och yrkesverksamhet? (inaktivt)
2007-07-19Företagsvärdering av Online Communities & Social Networks (inaktivt)
2007-07-06Hur skall Sveriges ungdomar intresseras för sin pension? (inaktivt)
2007-07-06Plattform och klienter för mobila Skype-lösningar (inaktivt)
2007-05-08Utveckla Dalénium med nya experiment eller nya teman (inaktivt)
2007-05-07Mediaproduktion för Dalénium Upptäckarcentrum (inaktivt)
2007-05-07Ingenjörsämnen på Dalénium, upptäckarcentrum (inaktivt)
2007-04-23Hur kan MUISK - Musik i verksamheten bli ett verktyg som berikar förskolans verksamhet? (inaktivt)
2007-04-23Hur kan personalen använda sig av empatisk kommunikation och giraffspråket och på så sätt förbättra kommunikationen med barnen? (inaktivt)
2007-04-11Utveckling av Utepedagogik Sverige AB´s datastruktur samt hemsida (inaktivt)
2007-04-04Fritidsvaneundersökning i Torsby kommun (inaktivt)
2007-04-04Utvärdering av sommarforskarskolan (inaktivt)
2007-03-15Hur ser ungdomar i Karlstad på äldre- och handikappomsorgen som ett framtida yrke? (inaktivt)
2007-03-05Examanesarbete inom IP telefoni och Telecom (inaktivt)
2007-03-05Utvärdering av projektet RUN vars syfte är att motverka övervikt och inaktivitet bland barn på Hisingen. (inaktivt)
2007-03-01Rekrytering av personal (inaktivt)
2007-03-01Dataspel på tidningens hemsida (inaktivt)
2007-02-22Skolans och föräldrars påverkan på ungdomar i årskurs 7 (inaktivt)
2007-02-12Arosstudion - Att marknadsföra en taltidning, hur ser framtiden ut? (aw) (inaktivt)
2007-01-23Marknadsundersökning, Turism för personer med funktionshinder (inaktivt)
2007-01-23Informationsfilm om VH assistans (inaktivt)
2007-01-17Vad skall vara styrande för en fördelning av kommunala bidrag till fritidsanläggningar? (inaktivt)
2006-12-19Ekomistyrning, analys av VH assistans (inaktivt)
2006-12-19Ekomistyrning, analys av VH assistans (inaktivt)
2006-12-18Databas för relationsmarknadsföring (inaktivt)
2006-12-12Belysning av skolbespisning (inaktivt)
2006-11-21Hur får man lärare och elever att lära sig mer om hushållsapparaters elförbrukning med hjälp av ett datorspel? (kr) (inaktivt)
2006-11-21Hur skapar man ett mobilspel som får dagens ungdomar att reflektera över sin egen energianvändning? (kr) (inaktivt)
2006-10-03Kvalitetssäkring av praktiksamordning (TH 09) (inaktivt)
2006-09-27Hur kan giraffspråket användas i kommunikationen mellan lärare/barn och föräldrar? (inaktivt)
2006-09-27Hur kan MUISK - Musik inför skolstarten - berika förskolans verksamhet? (inaktivt)
2006-09-18Må bra-utredning (inaktivt)
2006-09-13Vad avgör val av gymnasieskola? (Ljusdal 72) (inaktivt)
2006-08-22Marknadsanalys och möjlig utveckling av Räddningstjänsten i Lindesberg (inaktivt)
2006-08-07Trygg miljö i förskolor och skolor (inaktivt)
2006-08-01Föreningsliv för ungdomar (inaktivt)
2006-06-07Vilka förväntningar har studenten på APU-platsen? Vilka förväntningar har APU-platsen på studenten? (inaktivt)
2006-05-22Hur har gymnasieungdomar använt boken om demokrati? (inaktivt)
2006-05-15Utvärdering av Ringen - barn- och ungdomsverksamhet inom socialtjänsten (inaktivt)
2006-05-05Vårda på institution eller hemma i Borlänge (inaktivt)
2006-04-19Enkät om ungdomars inställning till rattfylleri (inaktivt)
2006-04-10Utvärderare sökes för projektet Enter (inaktivt)
2006-03-28Kundrelationer och framtida trender och nöjen bland ungdomar (Sandviken) (inaktivt)
2006-03-09Framtagning av ett journalsystem med databas (inaktivt)
2006-03-06Vilka positiva effekter av offentligt skyddade anställningar ur samhällsekonomiskt och individuellt rehabiliterande perspektiv? (inaktivt)
2006-01-12Vad avgör val av gymnasieskola? (Ljusdal 72) (inaktivt)
2005-11-25Presentationsfilm om Gustaf Daléns Upptäckarcentrum (inaktivt)
2005-09-16Kvalitetssäkring av praktiksamordning (TH 09) (inaktivt)
2005-09-14Hjälp oss reflektera och utvärdera Suttarboda Akut- och Utredningshem i Örebro kommun! (inaktivt)
2005-09-12Arvika Kommun som framtida arbetsgivare? Vad styr ungdomars yrkesval? (inaktivt)
2005-09-05Fritidsvaneundersökning i Torsby kommun (inaktivt)
2005-09-05Fritidsvaneundersökning i Torsby kommun (inaktivt)
2005-05-10Vad styr ungdomars yrkesval ¿ är Arvika kommun ett alternativ? (inaktivt)
2005-04-22Kartläggning av barn och ungdomars psykiska hälsa (inaktivt)
2005-04-21Familjehemsplacerad - hur gick det sen? (Ovanåker) (inaktivt)
2005-04-20Utvärdering och analys av konsumentkunskap i gymnasieskolan (inaktivt)
2005-04-20Ungdomars medinflytande (inaktivt)
2005-03-21Barn i trafiken - barns förflyttningar i närmiljön, på cykel och till fots (inaktivt)
2005-03-21Inventering av trafikmiljöerna vid gymnasieskolor (inaktivt)
2005-03-21Barriäreffekternas konsekvenser för barnen (inaktivt)
2005-02-28Hur påverkar Ung Företagsverksamhet företagandet i Sverige? (69) (inaktivt)
2005-02-07U5 Mälardalen - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (aw) (inaktivt)
2005-01-31Kartläggning av fysiologiska och sociologiska bakgrundsfaktorer (jj) (inaktivt)
2004-12-15U5 Norrland - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt)
2004-11-30UR (Utbildningsradion): Barn- och ungdomsredaktionen söker innovativa ideer till sina radio- och tv-sajter (inaktivt)
2004-10-28U5 Småland - Ubilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt)
2004-10-12Attitydundersökning Våga visa vägen (inaktivt)
2004-10-07U5 Öresundsregionen - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt)
2004-10-04U5 Västra Sverige - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt)
2004-09-20Ungdomarnas drogvanor (inaktivt)
2004-09-20Kartläggning av brott i Örebro (inaktivt)
2004-09-02Kartläggning av cykelhjälmsanvändandet hos barn i olika åldrar (inaktivt)
2004-08-26Vad är det som gör att ungdomar i Jämtlands län inte väljer att gå vidare till högre studier i jämförelse med andra län? (inaktivt)
2004-06-17Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-03-25Hur vill ungdomar bo? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-17Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-03-09Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-02-02Vad avgör ungdomars gymnasieval? (inaktivt)
2004-01-12Informationsmaterial till hörselskadade gymnasister (inaktivt)
2004-01-07Miro Studios söker studenter till kartläggning av verksamhet och datorsystem (inaktivt)
2004-01-07Att förklara vad som krävs för att vi ska få tillväxt i Sverige (inaktivt)
2003-12-17Familjehemsplacerad - hur gick det sen? (Ovanåker) (inaktivt)
2003-10-10Kartläggning av fysiologiska och sociologiska bakgrundsfaktorer (inaktivt)
2003-10-08Utvärdering av det brottsförebyggande arbetet i Tuve-Säve (Göteborg) (inaktivt)
2003-09-18Morgondagens boendemönster i Örebro (inaktivt)
2003-07-04Undersökning av Kalmarborna åsikter om Kalmars kyrkogårdar (KA 04) (inaktivt)
2003-06-17Ungdomars syn på fritidsgården (inaktivt)
2003-02-04Barn i trafiken - tillägnande och användning av trafikregler (inaktivt)
2003-02-03Attityd undersökning angående droger och folkhälsa (inaktivt)
2003-01-30Analys av attityder (inaktivt)
2002-10-08Analys av marknadsföringsvägar att nå målgrupper (KA 10) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.